Slovenija
5 ogledov

Hrvaška namerava tožiti Slovenijo

NEK Saša Despot
Moti jih premajhen delež hrvaških podjetij v poslih, ki jih razpisuje nuklearka.

Hrvaško ministrstvo za gospodarstvo se je začelo pripravljati na postopek proti Sloveniji na arbitražnem sodišču komisije ZN za mednarodno trgovsko pravo v New Yorku zaradi premajhnega deleža hrvaških podjetij v poslih, ki jih razpisuje Nuklearna elektrarna Krško (Nek), piše danes Jutarnji list. Gre za tekmo za pridobitev bodočih poslov v Neku.

Tihi spopadi med slovensko in hrvaško stranjo v Neku (Slovenija in Hrvaška sta namreč solastnici Neka) po navedbah časnika potekajo dlje časa, vrhunec pa naj bi se zgodil pred nekaj tednov, ko je slovenska stran zavrnila hrvaško zahtevo za imenovanje novega hrvaškega člana dvočlanske uprave Neka.

Hrvaška stran je slovensko potezo označila kot kršitev meddržavne pogodbe in partnerskih odnosov ter kot dokaz, da na slovenski strani ne obstaja volja za reševanje odprtih vprašanj glede solastništva v Neku.

Boj za 240 milijonov evrov

"Ključno odprto vprašanje pa je zajetno nesorazmerje pri angažmaju hrvaških in slovenskih podjetjih pri izvajanju vzdrževalnih del in investicijskih projektov elektrarne," izpostavlja Jutarnji list, ki se sklicuje na visoki neimenovani vir iz ministrstva za gospodarstvo.

Pojasnjuje, da je bila vrednost omenjenih del med letoma 2010 in 2014 približno 240 milijonov evrov. Delež hrvaških podjetjih je bil nekaj več kot 20 odstotkov v primerjavi s slovenskih 63 odstotkov, medtem ko preostalo odpade na podjetja iz tretjih držav.

Hrvaška se sklicuje na meddržavno pogodbo o nuklearki, v kateri 9. člen določa, da bodo zagotovili sorazmeren odnos dobaviteljev in izvajalcev del iz obeh držav. Od Slovenije zahtevajo večjo stopnjo ravnovesja, ne da bi se ogrožal najvišji standardi varnosti in učinkovitosti elektrarne.

Spor okrog hrvaškega predstavnika

Kot prvi korak v tej smeri so nameravali spremeniti način delovanja dosedanjega hrvaškega predstavnika v upravi Neka, ki naj bi več sodeloval s hrvaškimi podjetji, ki imajo pogoje za sodelovanje z nuklearko. Od svojega člana uprave pričakujejo tudi, da bo pomagal hrvaškim podjetjem, ki ne zadovoljujejo pogoje z razpisov, da bi se v prihodnje lahko potegovali za posle. Zato so nameravali odstaviti dosedanjega hrvaškega predstavnika v upravi, nadaljuje časnik.

NEK | Avtor: Nataša Černič Cvetanovski Nataša Černič Cvetanovski

Spremembi je nasprotovala Slovenija z dejstvom, da nova oseba ne ustreza strokovnim kriterijem, med katerimi je na podlagi internega pravilnika družbe potrebno imeti tudi deset let izkušenj na poslih v nuklearki.

Takšen pogoj omejuje kadrovske zmožnosti hrvaškega elektrogospodarstva (Hep), ki je lastnik polovice Neka, ter odpira dodatno vprašanje za nameravano arbitražo, če bo do nje prišlo, izpostavlja časnik. Hrvaška stran se po pojasnilih časnika sprašuje, ali je možno postaviti novi pogoj z upravnim aktom, ne da bi spremenili meddržavno pogodbo in pogodbo o ustanovitvi družbe, ki določa splošne pogoje za člane uprave Neka.

Spor naj na delovanje elektrarne ne bi vplival

Časnik še navaja mnenja "poznavalcev razmerij" v Krškem, da je spor v elektrarni posledica bodoče velike investicije v izgradnjo skladišča za jedrske odpadke, ki je ocenjena na 40 milijonov evrov, pa tudi na 150 milijonov evrov investicij, ki jih načrtujejo do zapiranja nuklearke in njene razgraditve.

Spor ne bi smel vplivati na redno obratovanje Neka, ki je pomemben del elektroenergetskih sistemov obeh držav, sklene zagrebški časnik.

Uprava Neka je dvočlanska - predsednika predlaga slovenski družbenik, torej Gen energija, člana pa hrvaški družbenik, Hep. Predsednik uprave Neka je Stane Rožman, član pa Hrvoje Perharić.

Komentarjev 3
  • zkvazdjkrregistracijozahtevate 18:43 18.november 2015.

    Tle se lepo vid Hrvaška dvoličnost.

  • Papaja Popi 14:08 18.november 2015.

    Spet Kalimerovsko serjejo.

  • puys 13:38 18.november 2015.

    Ko bodo požrli svoj delež radioaktivnih odpadkov se lahko pogovarjamo. Nujno rabimo drugi blok, tega pa čim prej zapreti, da se rešimo hrvatov.