Slovenija
55396 ogledov

Izgubljen osebni dokument boste drago plačali

potni list, osebni dokument Špela Mohorič
Ko so mu povedali, koliko bo moral plačati za novo vozniško dovoljenje, je le debelo pogledal.

Strošek izdaje vozniškega dovoljenja znaša 25,44 evra. A le če po nov dokument, ker ste ga ali izgubili ali so vam ga ukradli, greste prvič. 

Višje stroške bodo posamezniki imeli pri izdaji vseh osebnih dokumentov, če jih pogrešijo, izgubijo, jim jih ukradejo ali se poškodujejo zaradi neskrbnega ravnanja. V takem primeru imetnik plača dvakratno vrednost upravne takse. Ob vsaki naslednji pogrešitvi, izgubi, tatvini ali poškodbi v obdobju petih let pred vložitvijo vloge pa štirikratno vrednost upravne takse. V tem primeru bo dokument izdan z veljavnostjo le enega leta. 

Pomembna beseda je skrbno

Imetniki dokumentov so dolžni z njimi skrbno ravnati. Dolžno skrbnost ugotavlja pristojni organ na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih ob prijavi navede posameznik. Na podlagi tega ločijo pogrešitve in tatvine, pri katerih je bilo ravnanje z dolžno skrbnostjo in na tiste, pri katerih dolžne skrbnosti ni bilo. Na ministrstvu za notranje zadeve kot primer, v katerem je bila izvedena dolžna skrbnost, navajajo krajo dokumenta ob vlomu v stanovanje. V tem primeru imetnik ne plača višje takse novega dokumenta. Drugače je, če je dokument ukraden iz žepa jakne, ki visi v čakalnici ali garderobi, ali če gre za krajo torbice iz odklenjenega vozila. V teh primerih se šteje, da je šlo za opustitev dolže skrbnosti, kar ima za posledico višje takse in izdajo dokumenta s krajšo veljavnostjo. 

"Uradna oseba ob sestavi zapisnika loči med različnimi okoliščinami. V primeru izgube dokumentov je odgovornost za izgubo vedno na posamezniku, ki je dokument izgubil. V primeru kraje se ugotavlja okoliščine dolžne skrbnosti, saj je kraja lahko posledica ravnanja, na katerega posameznik ni mogel vplivati, ali posledica ravnanja, ob katerem je posameznik dokument izpostavljal kraji. Pogrešitev pa je okoliščina, v kateri posameznik ostane brez dokumenta, vendar ni mogoče z gotovostjo definirati, ali je bil dokument izgubljen, založen ali mogoče tudi ukraden," razliko med tremi kategorijami pojasnjujejo na ministrstvu.

V primerih, ko je osebna izkaznica ali potni list pogrešen, ukraden ali izgubljen, se izda nov dokument, ki ima nov datum izdaje in novo serijsko številko. Podatki o osebnih izkaznicah in potnih listih se v uradni evidenci vodijo pet let po prenehanju veljavnosti. Dvojnik vozniškega dovoljenja se označi s kodo skupnosti, navede pa se tudi številka pogrešanega vozniškega dovoljenja in oznaka države, ki je vozniško dovoljenje izdala. Podatek, da je vozniško dovoljenje izgubljeno, ukradeno ali pogrešano, se vodi v registru še tri leta od poteka roka, za katerega je bilo izgubljeno, ukradeno ali pogrešano vozniško dovoljenje izdano. 

Kaj, če pogrešani dokument najdete?

Ponovno aktiviranje osebne izkaznice ali potnega lista, ki ga je državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, je mogoče do konca poslovnega časa tistega dne, ko je bil evidentiran kot pogrešan, ukraden ali izgubljen. "Ker sta osebna izkaznica in potni list pomembna dokumenta za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, nastopanje v pravnem prometu in omogočata tudi prehod državne meje, je namreč treba zagotavljati vzvode, ki onemogočajo zlorabo identitete s strani tretje osebe. Tako se zagotavlja, da podatke o vseh ukradenih, pogrešanih in izgubljenih dokumentih dnevno prejme Policija (preko Interpola se podatki posredujejo tudi tujim organom). Zato ponovno aktiviranje najdenega dokumenta ni mogoče. Tretja oseba tako dokumenta ne more zlorabiti, hkrati pa tudi velja, da državljan morebiti naknadno najdenega dokumenta ne more več uporabljati," pojasnjujejo na ministrstvu za notranje zadeve. V primeru pogrešanega vozniškega dovoljenja lahko posameznik do vročitve novega vozniškega dovoljenja vlogo za izdajo dvojnika umakne, pojasnjujejo na ministrstvu za infrastrukturo. 

Kdor naknadno najde dokument, ki ga je izgubil, ga mora prinesti na upravno enoto v uničenje in evidentiranje najdbe, nakar lahko uničen (preluknjan) dokument dobi nazaj. Na ministrstvu predlagajo, da tudi v primeru najdbe dokumenta druge osebe najditelj takšen dokument posreduje najbližji upravni enoti.

Potni list z veljavnostjo 10 let ob izdaji stane 46,10 evra. V primeru prve pogrešitve je za novega treba odšteti 59,70 evra, ob vsaki nadaljnji pogrešitvi pa 86,90 evra. Če gre za prioritetno izdajo, je taksa višja in posledično tudi njegova cena v primeru pogrešitve. V primeru prve pogrešitve prioritetna izdaja potnega lista z veljavnostjo 10 let stane 86,90 evra, v primeru vsake nadaljnje pogrešitve pa 141,30 evra. Vse cene so dostopne na tej povezavi

Ni dovolj samo obvestiti policijo

Dolžnost posameznika je, da najkasneje osem dni po dogodku o tem obvesti upravno enoto. Na ministrstvu za notranje zadeve posebej opozarjajo, da zgolj naznanitev policiji ne zadošča. Če se dokument izgubi v tujini, je treba to javiti najpozneje v roku osmih dni po vrnitvi ali v roku 30 dni na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini. Hitra naznanitev lahko prepreči zlorabo dokumenta s strani tretje osebe. 

Če posameznik tega ne naznani, ga lahko doleti globa. V primeru, ko gre za pogrešitev osebne izkaznice, je predvidena globa od 50 do 200 evrov za posameznika. V primeru pogrešitve potnega lista je globa višja, in sicer od 125 do 400 evrov. Z globo od 400 do 830 evrov se kaznuje za prekršek tudi posameznik, ki bi pri pristojnem organu ob zaslišanju na zapisnik podal lažno izjavo glede okoliščin kraje, izgube ali pogrešitve dokumenta.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 11
  • Zdravko Lajh 12:01 07.november 2019.

    Bravo. Vlada v svojem stilu še naprej podpira kriminal - predlagam, da tistega, ki se izkaže z ukradenim vozniškim dovoljenjem , nagradite s 100 Euri. Naj živi in se razvija kriminal. Ne slovimo kar tako kot RAJ ZA KRIMINALCE....

  • Kmodri 08:54 07.november 2019.

    Poslanec, ki izgubi mandat mora vrniti 2x toliko kot je prejel plače. Pol bomo pa enakopravni. Do takrat bomo šarčevi in Poklukarjevi hlapci...

  • peter72 15:19 06.november 2019.

    To velja za slovenske državljane, ne pa za ilegalce ker oni so pa ubogi, preplašeni utrujeni.