Slovenija
144 ogledov

Kako do zdravnika enostavno in brez doplačil

Zdravstvena zavarovalnica Shutterstock
Zagotovo ste že kdaj podvomili o razliki med dopolnilnim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem. Predstavljajte si, da si poškodujete koleno. Zdravnik vas napoti na slikanje z magnetno resonanco s hitro obravnavo. Kaj to pomeni, če imate sklenjeno le obvezno zdravstveno zavarovanje, ne pa tudi dopolnilnega ali dodatnega?

Slikanja z magnetno resonanco, ki ga navajamo le za ponazoritev, obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Žal vam ne bo preostalo drugega, kot da odprete denarnico in doplačate razliko, ki znaša 30 % vrednosti celotne storitve. Odšteli boste 84,68 evra.

Doplačilo ne bi bilo potrebno, če bi imeli sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To namreč poskrbi za kritje dela stroškov, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Z zgolj obveznim zdravstvenim zavarovanjem pa boste poleg lažje denarnice morali biti tudi malce bolj potrpežljivi. Na slikanje boste morda čakali tudi do tri mesece. Rešitev je dodatno zdravstveno zavarovanje, s katerim bi termin lahko imeli že v 14 dneh.

Osnove zdravstvenih zavarovanj

Ena poškodba, omenjena pa so tri zdravstvena zavarovanja, ki vam lahko pomagajo do čim prejšnjega okrevanja. V Sloveniji poznamo obvezno zdravstveno zavarovanje in prostovoljna zdravstvena zavarovanja, ki jih delimo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatna zdravstvena zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje poskrbi za zavarovance in njihove družinske člane, ki so zavarovani po njih, če zbolijo ali se poškodujejo. Zavarovani ste tudi, če se poškodujete pri delu ali zbolite za poklicno boleznijo.

Kolikšen obseg kritja zdravstvenih storitev zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje pri nekaterih storitvah krije stroške le delno. Za razliko do polne vrednosti zdravstvene storitve poskrbi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če ste ga sklenili, seveda. Drugače boste ta delež stroškov pri zdravniku poravnali iz lastnega žepa.

Kako vam koristi dodatno zdravstveno zavarovanje?

Dodatno zdravstveno zavarovanje ureja širše področje oziroma dodatne pravice, ki jih ne opredeljujeta obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za tovrstno obliko zavarovanj se pogosteje uporablja izraz nadstandardna zdravstvena zavarovanja.

Ključna prednost dodatnega zdravstvenega zavarovanja je hitrejši dostop do zdravnika specialista.

Dodatno zdravstveno zavarovanje krije stroške nekaterih plačljivih zdravstvenih storitev, kot so na primer zahtevni posegi, ali pa stroške zdravil, ki jih dobite predpisana na beli recept. Pri teh ne morete uveljavljati povračila stroškov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in jih morate poravnati samoplačniško, če nimate sklenjenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Obseg kritja dodatnega zdravstvenega zavarovanja je odvisen od zavarovalnega paketa, ki ga sklenete.

Dodatno zdravstveno zavarovanje lahko zagotovi tudi izplačila določenih denarnih nadomestil, kot je na primer nadomestilo za operacijo. Zavarovalnice v dodatna zavarovanja vključujejo različna tovrstna nadomestila.

Komu je namenjeno dopolnilno in komu dodatno zavarovanje?

Priporočljivo je, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklene vsak, ki ima v Sloveniji urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in je zavezanec za doplačila pri uporabi zdravstvenih storitev, ki jih sicer do predpisanega odstotka pokriva obvezno zavarovanje.

Zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, med drugim ni treba doplačati:

  • otrokom, učencem in študentom, ki se redno šolajo oziroma imajo določene bolezni in stanja,
  • zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želijo hitrega dostopa do zdravstvenih storitev brez čakalnih vrst.

Dodatno zdravstveno zavarovanje Triglav, Zdravstvene zavarovalnice Celovita zdravstvena obravnava lahko sklenejo vsi, ki so stari med 18 in 63 let. Za otroke pa velja, da so lahko od 14. dneva starosti zavarovani skupaj s starši.

Kje lahko sklenete dopolnilno in kje dodatno zavarovanje?

Sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja omogočajo tri zavarovalnice.

Dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete tudi pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici in ju priključite v Triglav komplet. Pri tem pridobite še bon v vrednosti 60 evrov za sklenitev novega premoženjskega zavarovanja oziroma 30 evrov za obnovo zavarovanja.

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica ponuja več oblik dodatnega zdravstvenega zavarovanja, med njimi tudi paket Celovita zdravstvena obravnava. Sestavljata ga Zavarovanje specialistično ambulantnega zdravljenja in Zavarovanje operacij, ki pa ju lahko sklenete tudi ločeno.

Ključni prednosti Celovite zdravstvene obravnave sta krajše čakalne dobe in asistenčna storitev Zdravstvena točka. Strokovnjaki vam pomagajo pri uveljavljanju zavarovanja, iskanju in izbiri ustreznega izvajalca zdravstvenih storitev, ob njihovi pomoči pa si zagotovite tudi termin obravnave.

Ob čakanju na termin se pri zavarovancih velikokrat porajata strah in negotovost. Prav v takih primerih so zavarovanci zelo hvaležni za svetovanje strokovnega osebja v Zdravstveni točki.
Oglejte si ilustrativni primer zdravstvene storitve, pri kateri se izkaže koristnost dodatnega zdravstvenega zavarovanja Celovita zdravstvena obravnava.

In zakaj sploh skleniti dopolnilno in/ali dodatno zavarovanje?

Prav zaradi pregovora, da nesreča nikoli ne počiva.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje vas bo takrat obvarovalo pred doplačili stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa bo poskrbelo za hiter dostop do zdravnika specialista brez čakalnih vrst s celovito zdravstveno obravnavo.