Slovenija
11042 ogledov

Kdaj velja tudi ustna oporoka?

podpis podpisovanje pogodba dokumenti
Oporoka je lahko napisana na več načinov, vendar za vsakega veljajo točno določeni pogoji. Ali velja tudi ustna oporoka?

Boštjan J. Turk | Avtor: Saša Despot Saša Despot
V naši novi rubriki pravni strokovnjak mag. Boštjan J. Turk odgovarja na vaše pravne dileme.

Zelo bom vesel, če mi lahko razjasnite nekatere pojme glede oporoke, saj se na spletu pojavlja veliko različnih informacij. Zanima me predvsem to, ali je lahko oporoka napisana lastnoročno. Kako je, če je oporoka napisana na računalnik in podpisana od oporočitelja (ali morajo obstajati kakšne priče, ali ima notarska oporoka kakšno posebno prednost pred ostalimi) in ali velja tudi ustna oporoka? Hvala.

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Oporoka je lahko napravljena tudi lastnoročno, pri njej pa je bistveno, da jo oporočitelj sam napiše in podpiše. V primeru, če je oporoka napisana na računalnik, gre za tako imenovano pisno oporoko pred pričami, ki jo lahko napiše nekdo drug (denimo pravnik, odvetnik ipd.), in za katero je pomembno, da jo oporočitelj lastnoročno podpiše ter obenem v navzočnosti dveh prič, ki se prav tako podpišeta na oporoko, izjavi, da gre za njegovo oporoko.  

Pri pisni oporoki pred pričami so lahko priče le polnoletne osebe, ki jim ni vzeta poslovna sposobnost in ki znajo brati in pisati. Priče ne morejo biti oporočiteljevi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi predniki in posvojitelji, njegovi sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, zakonci vseh teh oseb in zakonec oporočitelja.

Oporoko vam lahko zapiše tudi notar v obliki notarskega zapisa. Tudi v tem primeru morata biti navzoči dve priči. Prav tako pa je možno, da se lastnoročna oporoka ali oporoka, napisana pred pričami, le shrani pri notarju. Prednost tega je, da ste lahko prepričani, da se takšna oporoka ne bo založila ali izgubila. Notar vam namreč izda potrdilo o hrambi oporoke, nato pa vaše podatke ter podatke o oporoki javi na Notarsko zbornico Slovenije zaradi vpisa v Centralni register oporok. Taka oporoka se potem avtomatično pošlje zapuščinskemu sodišču, tako da to z njo razpolaga ob zapuščinski obravnavi. 

Ustna oporoka pa je veljavna le pogojno. Tu gre namreč za nekakšno oporoko "v sili". Pogoj za njeno veljavnost je, da je oporočiteljeva izjava volje podana pred dvema pričama, ki morata biti sočasno navzoči, ter da zapustnik zaradi izrednih razmer (recimo zaradi nenadne hude bolezni) ni mogel oblikovati pisne oporoke.

Mag. Boštjan J. Turk

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 1
  • Avatar NickMason
    NickMason 09:27 28.junij 2023.

    Starša z več otroki,bi morala napisat oporoko,po smrti obvezno prodati vse in razdelit med otroke in mir.Ne pa da se kregajo,ko itak ni nič njihovega.