Slovenija
8406 ogledov

Letovanja za bolne otroke: Porabljenih manj sredstev, kot jih je na razpolago

Zambartija ZPM letovanje kolonija ZPM Moste
Zavod za zdravstveno zavarovanje v preteklosti ugotovil več nepravilnosti pri organizaciji letovanj za bolne otroke.

Iz zdravstvene blagajne bo za organizacijo zdravstvenih letovanj letos namenjenih 1.721.862, kar pomeni, da bi lahko na ta račun letovalo več kot sedem tisoč otrok.

Lani je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za ta namen zagotovil nekoliko manj, 1.689.036,80 evrov,za kar bi lahko letovalo 7.020 otrok. Vendar pa sredstva niso bila porabljena v celoti, organizatorji so uspeli zagotoviti letovanje za 6.276 otrok.

To pa še vedno sedem odstotkov več kot leto prej, ko je bilo udeleženih 89 odstotkov otrok glede na plan ter porabljenih 88 odstotkov načrtovanih sredstev. 

otrok Slovenija Nove zaposlitve na račun letovanj otrok

V nekaterih organizacijah, ki organizirajo letovanja, so tako lani potožili, da imajo težave s pridobivanjem otrok za letovanja, ki jih razpiše ZZZS. Prav tako naj bi bilo kar nekaj problemov zaradi internih navodil, ki so jih prejeli pediatri.

Letos večjih težav pri pridobivanju otrok z ustreznimi napotnicami ni, pravi Krašna iz ZPMS, so pa obveščeni, da je še veliko mest prostih še na območju Nove Gorice, zato pozivajo starše, da gredo do osebnih zdravnikov otrok in od njih zahtevo ustrezno napotnico za zdravstveno letovanje.

Kriteriji nespremenjeni že 25 let

Na ZZZS zagotavljajo, da pogojev, zaradi katerih so otroci upravičeni do letovanja, kritega iz zdravstvene blagajne, niso spreminjali. "Pogoja večkratne hospitalizacije in pogostejše obolevnosti, določena v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, sta nespremenjena že od leta 1994, torej že skoraj 25 let, zato ni mogoče trditi, da je ZZZS spreminjal kriterije za napotovanje otrok v zdravstvene kolonije. Pogoja večkratne hospitalizacije namreč ni mogoče razumeti ali tolmačiti drugače, kot, da je bil otrok hospitaliziran dvakrat ali večkrat, prav tako pogoja glede obolevnosti. Odločitev oz. predlog za napotitev v zdravstveno kolonijo poda otrokov pediater in gre torej za strokovno odločitev zdravnika, ki najbolje pozna svoje paciente, odločitev pa mora biti seveda sprejeta ob upoštevanju že navedenih kriterijev večkratne (vsaj dvakratne) hospitalizacije ali obolevnosti (npr. zapis o kronični bolezni, zapis o 2 prehladih letno ...). Zaradi trajne zdravstvene ogroženosti otrok s kroničnimi boleznimi (sladkorni bolniki, astmatiki, revmatiki ...) so tudi oz. prav ti otroci upravičeni do letovanj, kar je lahko razvidno tudi ob zadnjem preventivnem ali kurativnem obisku otroškega ali šolskega zdravnika," pojasnjujejo na ZZZS, ki je tudi pripravil kriterije. 

Neporabljena sredstva so se od leta 2016 dalje namensko in trajno zagotovila za financiranje dodatnih nevrofizioterapevtov v razvojnih ambulantah zdravstvenih domov, ki zagotavljajo fizioterapije otrokom s cerebralno paralizo in drugim otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, in sicer v višini dodatnih 532.000 evrov, s čimer bi od leta 2016 dalje povečali število nevrofizioterapevtov za 50 odstotkov - iz 42 na 63 nevrofizioterapevtov.

Starši naj poskrbijo za vpise zdravstvenih težav otrok

"Kriteriji se nam zdijo sprejemljivi. Starši pa bi morali poskrbeti, da so vpisi zdravstvenih težav zabeleženi v zdravstvenem kartonu otroka. Seveda tu šteje tudi telefonski pogovor z ambulanto, ki pa mora biti vpisan v zdravstveni karton," pravi Breda Krašna, Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). "Situacija je zagotovo boljša kot je bila pred nekaj leti. Na zdravstvena letovanja gre več otrok in tudi več sredstev uspemo porabiti."

ZPMS oz. njene članice so v letu 2017 peljale na letovanje 10.018 otrok. Popolnoma brezplačno letovanje je imelo 2848 otrok, delno brezplačno pa je letovalo 4507 otrok, samoplačnikov pa je bilo 2663. Cene so nekoliko različne, saj so odvisne od oddaljenosti počitniškega doma od matičnega mesta in tudi od dolžine letovanja. Ta so lahko od 7 do 10 dnevna. V glavnem je cena letovanja na dan od 30,00 evrov do 35,00 evrov, v kar so vključeni vsi stroški (spanje, hrana, prevoz, delavnice …).

Več nepravilnosti, tudi kazenska ovadba

Je pa ZZZS v letu 2014 zahteval natančnejše dokumentiranje zdravstvene ogroženosti otrok, ki je pogoj za njihovo zdravstveno letovanje. Območne enote ZZZS vsako leto izvajajo nadzore nad pravilnostjo organiziranja zdravstvenih letovanj.

Tako je ZZZS v preteklosti ugotovil tudi nekatere nepravilnosti pri organizatorjih letovanj, in sicer predvsem, da izbira otrok za letovanje ni potekala skladno z namenom letovanja in razpisnimi pogoji, pojasnjuje Damjan Kos iz ZZZS. "Predvsem je bilo ugotovljeno, da so se zdravstvenega letovanja udeležili tudi otroci brez zdravstvenih razlogov, ugotovili pa smo tudi nepravilnosti pri previsokih doplačilih s strani staršev glede na delež sofinanciranja s strani ZZZS. V preteklih letih smo kot dokaz nepravilnosti npr. pridobili tudi prijavnico enega od organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev na "Športno, nogometno obarvano kolonijo za fante" itd."

Leta 2014 je ZZZS zaradi suma goljufije policiji prijavil Medobčinsko športno zvezo Šmarje pri Jelšah za organizacijo letovanj otrok in šolarjev za izpostavo Šmarje pri Jelšah. Ugotovili so namreč, da je organizator kršil pogoje razpisa, med drugim se je zdravstvenega letovanja iz zdravstvenih razlogov udeležila manj kot četrtina otrok, in druge nepravilnosti. V zvezi s tem je policija podala kazensko ovadbo zoper eno osebo.

Ovadena oseba je nastalo škodo (2.643,62 evra) že poravnala tekom postopka in dejanje obžalovala. Storilcu je Okrožno državno tožilstvo v Celju naložilo, da opravi 80 ur splošno koristnega dela, ki ga je storilec v letu 2015 tudi opravil, in sicer v okviru organizacije Rdeči križ Slovenije. Ker je storilec delo opravil v celoti in po navodilih, je okrožno tožilstvo kazensko ovadbo s sklepom zavrglo.

Komentarjev 6
  • kapibara 16:16 19.junij 2018.

    poročajo, kot da v SLO ni več socialno ogroženih.. Samo Slovenci se nočejo izpostavljat.. še zmeraj

  • brencl47 16:00 19.junij 2018.

    Neporabljen denar naj raje namenijo DPM, Sožitju, RKS itd, da še oni zapolnijo nepokrite kapacitete. Pripomnil bi tudi, da med državljani, ki prispevajo prostovoljno finančno pomoč otrokom za letovanje v glavnem ni raznoraznih dobrostoječih birokratov iz JU, raznoraznih politikantov, poslancev ...prikaži več in podobne navlake. So pa vedno med prvimi, ko se je treba kje fotografirati in prodajati floskule.

  • brencl47 15:51 19.junij 2018.

    Z birokratskimi kriteriji se trudijo, da jim čimveč denarja ostane, potem pa se hvalijo!