Slovenija
61 ogledov

Na leto med deset in dvajset hujših primerov

Smeti Profimedias
Javni stanovanjski sklad MOL na leto obravnava med deset in dvajset primerov hujše neprimerne rabe stanovanjskih enot. Navadno zadostuje razgovor, do odpovedi najemnega razmerja pride redko.

"Stanujem v bloku kjer so tudi neprofitna stanovanja MOL-a. Stanovalci teh stanovanj so prepričani, da lahko skupne prostore uporabijo za svoje. Tako sušijo perilo na stopnišču, vzgajajo rože, odlagajo smeti," med pobudami meščanov toži eden od lastnikov stanovanja. "Sušilnico lahko imamo na podstrešju. Rož imamo v stanovanju toliko, kolikor so nam v veselje. Kako bo potekalo reševanje v kakšni potrebi."

Na Javnem stanovanjskem skladu MOL poudarjajo, da imajo najemniki neprofitnih stanovanj enake pravice in dolžnosti, vezane na uporabo stanovanj, kot ostali najemniki oziroma lastniki stanovanj. "Strinjamo se, da je primerna raba tako stanovanj, kot skupnih prostorov v večstanovanjskih objektih nujna ter da je vsak uporabnik stanovanja dolžan spoštovati hišni red," odgovarjajo in dodajajo, da kot lastnik prek 4200 javnih stanovanj skrbijo in izvajajo nekaj ukrepov, da se zagotavlja primerna raba stanovanj.

Navadno širši spekter razlogov

Direktor JSS MOL Sašo Rink pojasnjuje, da so o primerih neprimerne rabe stanovanjskih po večini seznanjeni preko prijav, podanih s strani sosedov. "Občasno nam o zaznanih težavah, ki so jih opazili pri delu na terenu, obvestijo tudi druge inštitucije," razlaga Rink. "Nenazadnje pa tudi kot lastnik stanovanjskih enot, v okviru svojega dela opravljamo terenske oglede, v okviru katerih, med drugim, preverjamo tudi primernost rabe enot." 

Posebne statistike o številu zaznanih primerov neprimerne rabe stanovanjskih enot ne vodijo. "Ocenjujemo pa, da vsakoletno obravnavamo med 10 in 20 primerov, ko je bila zaznana hujša neprimerna raba stanovanjske enote," razlaga Rink. "Konkretne razloge, ki privedejo do neprimerne rabe le s težka opredelimo. Navadno gre pri posamezniku za širši spekter težav, kot so zdravstvene, finančne ali družinske, ki se odražajo v načinu rabe."

Blok | Avtor: Profimedias Profimedias

 V primeru, da ugotovijo ugotovitve, da pri posameznemu najemniku prihaja do neprimerne rabe stanovanjske enote, najpogosteje z najemnikom opravijo obširen razgovor. "V razgovoru se trudimo najemniku pojasniti, kako naj enoto uporablja," pojasnjuje Rink. "Določenim posameznikom zadostuje že zgolj pogovor in usmeritve, drugi potrebujejo več pomoči."

Posvetujejo se s Kralji ulice

Dodaja, da primerih, da se neprimerna raba nadaljuje, ob predhodnem soglasju najemnika, za pomoč zaprosijo zunanjega partnerja Društvo Kralji ulice, kjer poskusijo na manj formalen način pristopiti do posameznika ter mu pomagati vzpostaviti in vzdrževati primeren red in stanje stanovanjske enote.

"Zgolj v primerih, ko noben izmed milejših ukrepov ne zadostuje," zazlaga Rink, "pošljemo posameznemu najemniku, ki neprimerno uporablja stanovanjsko enoto, opomin pred odpovedjo najemnega razmerja."

Redko tudi odpoved najemnega razmerja

Zaradi neprimerne rabe stanovanjskih enot izjemoma pride do odpovedi najemnega razmerja. "Ob tem dodajamo, da je na splošno najpogostejši krivdni odpovedni razlog neplačevanje obveznosti vezanih na uporabo stanovanja, kot so najemnina in obratovalni stroški," razlaga Rink. "V zadnjem času se, zaradi vedno bolje urejenih lastniških evidenc, pojavljajo tudi primeri, ko posameznik ne izpolnjuje več pogojev za nadaljnji najem neprofitnega stanovanja iz razloga, ker je sam ali njegov zakonec oz. zunajzakonski partner lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše."

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 3
 • sprehajalec 22:16 20.januar 2017.

  Kaj bo šele z migranti, ki se bodo vseljevali v stanovanja. Tam pa kulture čiščenja odpadkov sploh ni.

 • Božidar Dinič 16:35 20.januar 2017.

  številka trenutno ni dosegljiva prosim pokličite kasneje

 • Avatar Leon
  Leon 09:19 20.januar 2017.

  Glavni krivec inšpekcijske službe ! Vedno najdejo izgovor ,da to ni njihovo področje . Pokličite kdaj in preverite .