Slovenija
678 ogledov

Na RTVS začeli s postopkom za razrešitev Biziljeve

Ljerka Bizilj RTV SLO Saša Despot
Generalni direktor RTV Slovenija (RTVS) Igor Kadunc je s predlogom za soglasje programskega sveta začel postopek razrešitve direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj, so sporočili z RTVS.

Igor Kadunc opozarja, da mora biti RTVS vzor odgovornemu novinarstvu in najvišjim poklicnim ter strokovnim normam. V obrazložitvi pa izpostavlja primer Thompson. Kot je pojasnil v obrazložitvi predloga za soglasje, je dolžnost generalnega direktorja, da ščiti ugled, vrednote in visoke profesionalne standarde RTVS, ob tem pa mora zagotoviti tudi zakonito in učinkovito delovanje vseh enot.

Programski svet RTVS je po Kadunčevih navedbah večkrat opozarjal, da je prišlo do kršitev poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTVS, ukrepov, ki bi kršitve preprečevali, pa ni zaznal oz. se je opozorila celo izigravalo. "Problem se je v pravi luči pokazal v primeru s strani varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev ter programskega sveta ugotovljenih kršitev pomembnih načel poklicnih meril v prispevku o Thompsonu v Tedniku," je zapisal Kadunc.

Vodilni delavci RTV Slovenija in uredniki so dolžni ob neupoštevanju programskih standardov, kar predstavlja hujšo kršitev delovnih obveznosti, ukrepati v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja. Na podlagi tega je v tem primeru pričakoval, da bo "direktorica Televizije Slovenija v razumnem času sprejela odločitev, ali je potrebno zaradi ugotovljenih kršitev sprejeti kakršnekoli ukrepe".

Napačen signal, zavezanim k spoštovanju poklicnih meril 

Po izmenjavi dopisov je po njegovem mnenju postalo jasno, da direktorica smatra, da tudi v tem primeru, razen sprejema ponujenega odstopa urednika Tednika Igorja Pirkoviča in njegove razporeditve na druge zadolžitve, ni potrebe po morebitnem ukrepanju zoper odgovorno urednico. "In to kljub temu, da je bila odgovorna urednica Jadranka Rebernik vseskozi obveščena o poteku priprave prispevka in si ga je tudi predhodno prebrala in ogledala," je poudaril generalni direktor.

Presodil je, da takšno ravnanje pomeni povsem napačni signal vsem, ki so zavezani k spoštovanju poklicnih meril in načel novinarske etike, posebej pa tudi signal odgovornim urednikom, da se ugotavljanje morebitne odgovornosti konča zgolj z lahkotnim sankcioniranjem novinarja ali urednika. "Takšno ravnanje ocenjujem kot izničenje naporov vseh, ki se zavzemajo za to, da bi ravnali tako kot zakon in samo bistvo RTV Slovenija nalagata novinarjem in urednikom," je še zapisal.

Biziljeva očitke zavrača 

Ljerka Bizilj meni, da vztrajanje Kadunca pri zamenjavi Rebernikove ni upravičeno. Zavrača tudi očitke na račun vodenja televizije. Pojasnila je, da so prispevek o Thompsonu, objavljen v oddaji Tednik 15. maja, kritično ocenili, avtor oz. urednik Tednika Igor Pirkovič je bil zamenjan, vendar je generalni direktor vztrajal še pri odgovornosti oz. zamenjavi odgovorne urednice Rebernikove.

"Z vsemi odgovornimi uredniki, s pomočniki direktorice in ekipo vodstva TVS smo preučili okoliščine dogodka in enotno presodili, da na podlagi pisma generalnega direktorja s 5. junija, v katerem na osnovi omenjenega primera sodi, da bi morala posredovati tudi predlog za zamenjavo odgovorne urednice, to iz nam znanih in posredovanih okoliščin generalnega direktorja ni upravičeno," je navedla Biziljeva. "Takšno ravnanje bi razumeli kot čistko," je dodala.
Kadunčevi očitki, ki jih je navedel v dopisu o razrešitvi, razen v primeru Thompson po oceni Biziljeve niso podkrepljeni z nobenimi sklepi.

Neurejeno na področju pogodb

Poleg tega je z dopisom konec junija, tako Kadunc, postalo jasno, da sklepanje pogodb s sodelavci, ki sodelujejo s TV Slovenija, še zdaleč ni urejeno: "Name so se obračali ljudje, kjer je jasno izhajalo, da imajo vse osnove za zahtevo za izstavitev pogodbe o zaposlitvi. Iz dopisa je bilo jasno tudi, da ne gre za osamljene primere, ampak je takšnih primerov več deset."

Vodstvo RTVS in pravna služba sta redno posredovala svoja stališča, da morajo vsi v zavodu skrbeti za sklenjene ustrezne pogodbe z vsemi sodelavci. RTVS pa je zaradi ravnanja vodstva TV Slovenija "postala izpostavljena ne samo plačevanju stroškov v primeru, da se sodelavci odločajo za tožbe, ampak tudi globam, ki se bodo, v kolikor bo delovna inšpekcija ugotovila kršitve, samo še zviševale".

Biziljeva je dejala, da je izvajanje kadrovske politike TVS del celovite kadrovske politike RTVS. "Nobena zaposlitev, nobena pogodba ne gre in ni šla mimo pravne pisarne oz. generalne direkcije," je poudarila. TVS je po njenih besedah na področju stroškov rednega in pogodbenega dela v zadnjih dveh letih naredila veliko racionalizacijo. "Če je ne bi, bi imela RTVS v času, ko so se plače dvignile in so se v maso vključila napredovanja, veliko težav," je opozorila.

Kadunc je v obrazložitvi še spomnil, da generalnega direktorja RTVS zavezuje statut zavoda, ki mu nalaga organizacijo in vodenje RTVS. Če presodi, da delo katerega od vodilnih ali vodstvenih delavcev ali njim podrejenih delavcev ne poteka skladno z naštetimi načeli ali da prihaja do neuresničevanja programskih standardov, pa mora generalni direktor ukrepati tako, da se kršitve odpravijo ter opravijo ustrezni postopki sankcioniranja v skladu z zakonom, statutom in drugimi predpisi.

Komentarjev 9
  • valerijakregar 19:56 11.julij 2017.

    rtvskorejapress

  • partizanka 19:56 11.julij 2017.

    jaz navijam za našo Evgenijo, vem kam moram po solato in v katero banko po poceni kredit

  • franke 19:56 11.julij 2017.

    LOMBERGARJA NAZAJ ZA DIREKTORJA.