Slovenija
56247 ogledov

Nekateri gorivo točijo ceneje, precej ceneje

Bencinska črpalka Saša Despot
Po 11 centov na liter država vrača tudi tujim tovornjakarjem, kot posledica se nam povečujejo emisije toplogrednih plinov.

Ko smo poročali, koliko cenejši je dizel na Hrvaškem, so nam na ministrstvu za finance pojasnili, da ima dizel na okolje večji negativni učinek (izpusti NOx delcev) ter večjo gostoto in kalorično vsebnost v primerjavi z bencinom, zaradi tega so višje tudi trošarine. A prav največjim porabnikom dizla trošarine vračamo.

Za komercialni prevoz lahko namreč avtobusni prevozniki in tovornjakarji, tudi tuji, dobijo vrnjeno trošarino. Na podlagi zahtevka se vrne znesek trošarine, ki presega 330 evrov za tisoč litrov, kar je minimalna trošarina po evropskih predpisih. Maja so za vsak liter iztočenega goriva dobili vrnjenih 11,32 centa.

Tretjina vrnjena tujcem

Lani so komercialni prevozniki dobili vrnjenih 11,4 milijona evrov trošarin, od tega tujci skoraj tretjino, vrnili smo jim 3,4 milijona evrov. A pozor, lani se je trošarina tovornjakarjem vračala le januarja, saj so bile trošarine sicer minimalne. Januarja lani se je vračajo 5,767 centa za liter, zdaj pa je vračilo skoraj dvakrat višje.

V letu 2021 je bila trošarina obračunana za 1,8 milijarde litrov dizelskega goriva, za 559 milijonov litrov, ki so se porabili za komercialni prevoz, je bilo vrnjene za 32,2 milijona evrov trošarin.

Ukinitev bi ogrozila 70 milijonov evrov prihodkov

Na ministrstvu za finance pravijo, da je vračilo trošarin tovornjakarjem ključno za konkurenčnost naše države in da bi ukinitev ogrozila do 70 milijonov evrov proračunskih prihodkov.

"V primeru ukinitve tako imenovanega komercialnega dizla, bi v primerjavi s sosednjimi državami Slovenija postala nekonkurenčna, kar bi imelo nezanemarljive posledice za proračun in potencialno na domače povpraševanje. Poleg Slovenije od sosednjih držav uporabljajo shemo za komercialni dizel še Madžarska, Hrvaška in Italija. Ker znašajo javnofinančni prihodki iz tega vira več kot 200 milijonov evrov letno, to povpraševanje predstavlja visoko tveganje izpada javnofinančnih prihodkov. V primeru znižanja količin za tretjino, bi to lahko pomenilo tudi od 60 do 70 milijonov evrov manj javnofinančnih prihodkov. Sprememba Zakona o trošarinah v delu, ki določa pravico do vračila trošarine za komercialni prevoz blaga in potnikov, ni predvidena," so nam pojasnili.

To je protikrizni ukrep iz leta 2009, predvidena je ukinitev

A prav ukinitev komercialnega dizla je predvidena v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). "Vračilo je bilo uvedeno leta 2009 kot protikrizni ukrep. Vračilo je mogoče na podlagi Direktive EU o obdavčitvi energentov, možnost vračila pa ima uvedeno manjše število držav članic EU. Vračilo ni skladno s cilji na področju podnebja in porabe energije v prometu, zato je tudi v veljavnem NEPN predvideno »postopno zniževanje vračila trošarin za fosilna tekoča goriva v prometu (popolna ukinitev do leta 2025 oziroma v skladu z EU zakonodajo). Na ravni EU sicer potekajo pogajanja o posodobitvi Direktive EU o obdavčitvi energentov, predlog v pogajanjih predvideva da se vračilo trošarine za komercialni namen ukine," pa pravijo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Na ministrstvu menijo, da se s komercialnim dizlom ne spodbuja uporabe bolj umazanega dizla v primerjavi z bencinom, saj je vračilo namenjeno avtobusnim in tovornim prevoznikom, kjer bencin ni alternativa dizlu "vendar pa lahko vračilo trošarin uveljavljajo tudi tuji prevozniki, kar spodbuja večji nakup goriva v Republiki Sloveniji. Ker se energetsko-podnebne bilance vodijo na podlagi prodanega goriva, to povečuje emisije Slovenije ne glede na to, da dejanske emisije nastajajo na celotni poti prevoznikov, torej tudi deloma v tujini".

Povrne se povprečna trošarina za mesec

Za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz, imajo kupci – osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (v nadaljnjem besedilu: EFTA), pravico do vračila dela plačane trošarine. Vračilo se določi v višini razlike med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezen koledarski mesec ugotovi minister, pristojen za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom, ki ga določa 7. člen Direktive 2003/96/ES.

Šteje se, da je plinsko olje porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz, če je porabljeno za:

- prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali

- prevoz potnikov – linijski ali izredni, z motornimi vozili kategorije M2 ali M3, kot jih določajo predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil.

Finančna uprava Republike Slovenije

Pravica do vračila trošarine za naftne derivate se lahko na podlagi Zakona o trošarinah uveljavlja tudi za naftne derivate, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih (poraba za industrijsko-komercialni namen). Vrne se polovica trošarine, lani je bilo za 7,6 milijona evrov vračil.

Do konca lanskega leta je bilo mogoče 70 odstotkov trošarine dobiti vrnjene za naftne derivate, ki se dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji), od začetka letošnjega leta pa se lahko v kmetijstvu in gozdarstvu uporablja označeno gorivo za kmetijstvo in ni več pravne podlage do vračila dela trošarine. Lani je bilo na tej podlagi vrnjenih skoraj 20 milijonov evrov trošarin.

V vseh primerih se vrne samo predpisani znesek trošarine, ne pa tudi DDV, ki se je plačal na ta znesek.

janez.zalaznik@styria-media.si

Komentarjev 14
 • sandi76 20:32 03.julij 2023.

  Tovornjakarji nam uničujejo ceste, najbolj onesnažujejo okolje, povzročajo zastoje, vozijo po levih pasovih itd. mi pa jim še vračamo denar ?? Noro do skrajnosti !

 • igor52 16:54 03.julij 2023.

  Samo za penzije denarja čudežno ni.

 • Avatar Zoran
  StarMačk 10:35 03.julij 2023.

  Pregovor denar sveta vladar še kako drži, kar potrjuje odgovor ministrstva za finance, ki se 70 mio prihodkov iz tega naslova se ne namerava odpovedati, "pa če tudi jutri vse ostalo vrag vzame". Vemo, da je Luka Koper eden izmed ...prikaži več največjih, če že ne glavni krivec za vsakoletno enormno povečevanje tovornega prometa po našem avtocestnem križu in bi brez nje bila pretočnost bistveno bolj normalna. V tem primeru bi potem politika imela vzvode s katerimi bi lahko omejila tovorni tranzit skozi državo.