Slovenija
12925 ogledov

Nova pravila že vplivajo na obseg kreditiranja

Denar, štetje denarja
Prah okoli sprememb na področju dajanja kreditov se še ni polegel. Predvsem se nejasnosti pojavljajo pri mejnih primerih in v individualnih primerih, kjer so okoliščine malce drugačne od običajnih.

Zbrali smo nekaj konkretnih vprašanj, ki se porajajo bralcem, in jih zastavili Gvidu Jemenšku, svetovalcu uprave Nove KBM za poslovanje s prebivalstvom.

Gvido Jemenšek | Avtor: NKBM NKBM
Veliko je nejasnosti, kakšen vpliv bo na odobreno višino kredita imela višina potnih stroškev, ki se po novem tudi upoštevajo pri izračunu višine kredita. Ali bo nekdo, ki dobi 250 evrov za prevoz več kot sodelavec, lahko upravičen do 250 evrov kredita več kot njegov sodelavec, ki nima takih potnih stroškov?
Teoretično je to možno (predvsem pri nižjih prilivih), saj banka pri izračunu kreditne sposobnosti upošteva tudi nadomestilo za prevoz. V praksi pa je seveda od primera do primera različno, saj je tudi odvisno od višine prihodkov kreditojemalca, ker je en izmed makrobonitetnih ukrepov tudi najvišje dovoljeno razmerje DSTI (DSTI je razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom potrošnika ob sklenitvi kreditne pogodbe).

Pomembna novost, ki jo je prinesla odločitev Banke Slovenije, je tudi upoštevanje vzdrževanih družinskih članih. V kakšni meri se zdaj upoštevajo otroci in v kakšni meri so se prej?
Otroci se upoštevajo v skladu s Sklepom o makrobonitetnih ukrepih in dodatnih pojasnil Banke Slovenije. Če kreditojemalec vzdržuje otroka, se upošteva znesek 237 evrov (če vzdržuje odraslo osebo, se upošteva znesek 402 evra), ki se prišteje minimalni neto plači. Če je dvostarševska družina (velja tudi v primeru zunajzakonske zveze ali če sta starša ločena), se znesek lahko deli na pol in se upošteva minimalna neto plača, ki se ji prišteje znesek 118,50 evra.

Nova KBM je že pred uvedbo sklepa upoštevala vzdrževane družinske člane, in sicer v višini 100 evrov za posameznega vzdrževanega družinskega člana. Znesek vzdrževanega člana se ni delil med starša (npr. v dvostarševski družini), kar pomeni, da se je upoštevalo 100 EUR na kreditojemalca. Iz tega razloga ugotavljamo, da se pogoji pri Novi KBM niso dosti zaostrili v primerjavi s prejšnjimi merili. Banka je torej že pred uvedbo ukrepov Banke Slovenije upoštevala visoke standarde kreditiranja.

Kako je z možnostjo kredita za samozaposlene, ki imajo npr. prihodke okrog 2000 evrov? Znan nam je primer, ko je posameznik dobil kredit v času, ko je bil redno zaposlen v podjetju, nato pa zamenjal zaposlitev, odprl s. p., redno odplačeval kredit in varčeval. Zdaj, ko bi želel kot s. p. nov stanovanjski kredit, pa naj ne bi bil plačilno sposoben, s tem da so prihodki ves čas približno enaki.
Osnova za izračun kreditne sposobnosti se razlikuje med zaposlenimi in samostojnimi podjetniki. Prihodek samostojnega podjetnika na transakcijski račun ne odraža vseh stroškov samostojnega podjetnika, zato osnova za izračun kreditne sposobnosti izhaja iz njegovega poslovanja, razvidnega iz Poslovnega izida za preteklo leto, in se upošteva na podlagi dobička in amortizacije.

Ali lahko kljub prenizki plači dobiš kredit, če ga lahko zavaruješ z dodatno nepremičnino ali s porokom?

Ne. Banka pri vsakem kreditu izračuna kreditojemalčevo kreditno sposobnost (primaren vir poplačila kredita), saj izhaja iz dejstva, da kreditojemalec vrne izposojen znesek s pripadajočimi obrestmi.  Zavarovanje za banko pomeni sekundarni vir poplačila kredita, če kreditojemalec ni sposoben vrniti kredita. 

Kakšen mora torej biti prihodek posameznika, da bi lahko dobil 127 tisoč evrov kredita, kolikor znaša povprečna cena za hišo, površine 169 kvadratnih metrov na 910 kvadratnih metrov veliki parceli (podatki iz polletnega poročila GURS za 2019)?
Izračun je pripravljen za maksimalno dobo kredita, ki je 31 let, na primeru dvostarševske družine z dvema otrokoma. Pri kreditu v višini 127.000 evrov in ročnosti 31 let bi bila začetna anuiteta 465,69 evra. Za takšno višino anuitete bi kreditojemalec potreboval približno 1400 evrov prihodka (upošteva se neto plača in malica ter povračila za prevoz), ob predpostavki, da nima nobene druge obstoječe obveznosti. 

Če je posameznik zmožen plačevati najemnino, ki je višja od obroka kredita, ki bi ga dobil, ali to kakorkoli vpliva?
Ne. Velja enako kot v primeru vprašanja o zavarovanju kredita z dodatno nepremičnino. Banka mora pred odobritvijo kredita preveriti kreditno sposobnost, ki je v skladu z zakonom o potrošniških kreditih.

V javnosti se veliko govori o razliki v višini kredita, ki bi ga posameznik dobil pred 1. novembrom in po tem datumu. Kakšna je dejansko ta razlika v primeru posameznika, ki ima 1200 evrov prihodkov na mesec?
Za osnovo smo upoštevali mesečni osebni dohodek v višini 1200 evrov. Do 1. novembra 2019 bi lahko takšna stranka:
- z 1 otrokom (enostarševska ali dvostarševska družina) najela 30.000,00 evrov potrošniškega kredita z dobo odplačevanja 96 mesecev - njena kreditna sposobnost bi bila 426,16 evra, anuiteta kredita pa 401,59 evra;
- brez otroka bi najela 30.000,00 evrov potrošniškega kredita z dobo odplačevanja 96 mesecev - njena kreditna sposobnost bi bila 526,16 evra, anuiteta kredita pa 401,59 evra.

Od 1.novembra 2019 pa so podatki sledeči:
- stranka brez otrok lahko najame 30.000,00 evrov z dobo odplačevanja 84 mesecev - njena kreditna sposobnost je 526,16 evra, anuiteta kredita pa 445,48 evra;
- stranka z deljenim skrbništvom (50 %) za 1 otroka lahko dobi 27.400,00 evrov z dobo odplačevanja 84 mesecev - njena kreditna sposobnost je 407,52 evra;
- stranka s 100-odstotnim skrbništvom za 1 otroka v enostarševski družini lahko dobi 14.500,00 evrov z dobo odplačevanja 84 mesecev - njena kreditna sposobnost je 216,48 evra.

Denar | Avtor: Profimedia Profimedia
Kaj pa se bo zgodilo po novem letu? Kakšne prihodke bo takrat moral imeti posameznik, da bi dobil sto tisoč evrov posojila na 20 let?
Z novim letom se minimalna plača poviša na 940,58 evra bruto oz. 715,00 evrov, kar pomeni znesek, povečan za morebitne vzdrževane družinske člane, ki mora ostati kreditojemalcu. 100.000 evrov na 20 let predstavlja začetno anuiteto v višini 577,39 evra.

To pomeni, da bi moral kreditojemalec imeti približno 1300 evrov prihodkov ob predpostavki, da nima vzdrževanih družinskih članov in obstoječih obveznosti.

Ob predpostavki, da ima 2 otroka v dvostarševski družini, kjer sta oba starša zaposlena, in da nima obstoječih obveznosti, pa bi moral imeti približno 1550 evrov prihodkov.  

Koliko posojila bi lahko posameznik, ki ima 920 evrov prihodkov, dobil na 30 let?
Kreditna sposobnost nekoga s prilivom 920 evrov, ki nima otrok, je 246,16 evra, kar pomeni, da bi lahko dobil največ 65.000 evrov na 30 let.

Če ima nekdo 920 evrov priliva in enega otroka v dvostarševski družini, kjer sta oba starša zaposlena, je njegova kreditna sposobnost 127,52 evra, maksimalni znesek, ki bi ga lahko dobil za obdobje 30 let, pa je 34.000 evrov.

Drugače je v primeru, ko sta v dvostarševski družini, kjer sta oba starša zaposlena, dva otroka. Ob prilivu 920 evrov je namreč kreditna sposobnost osebe 8,87 evra, kar pomeni, da ne bi mogel dobiti kredita. 

So možne kakšne izjeme od pravilih Banke Slovenije?
Da, možne so naslednje izjeme. Ena izjema je odstopanje od ročnosti, in sicer se sme 15 odstotkov novih kreditnih pogodb skleniti z ročnostjo nad 7 let pod pogojem, da njihova ročnost ne presega 120 mesecev. V primeru odstopanja od ročnosti pa ne sme biti odstopanja od DSTI.

Druga izjema je odstopanje od najvišjega dovoljenega razmerja DSTI, in sicer sme najvišje razmerje DSTI presegati največ 10 odstotkov novih kreditnih pogodb pod pogojem, da razmerje DSTI teh kreditnih pogodb ne presega 67 odstotkov. Pri potrošniških kreditih pri teh novih kreditnih pogodbah ne sme biti odstopanja od ročnosti (maksimalna ročnost je lahko 7 let).

Kaj predlagate komitentom?
V Novi KBM ugotavljamo, da nova pravila vplivajo na obseg kreditiranja. Opažamo namreč, da so posamezniki, glede na aktualno dogajanje, prenehali preverjati možnost najetja kredita, čeprav bi verjetno lahko bili upravičeni do kredita. Kot smo že omenili, je Nova KBM že v preteklosti imela visoke standarde pri odobravanju kreditov in je pri izračunih že upoštevala vzdrževane družinske člane.

Vse, ki jih zanima najem kreditov, vabimo, da v naših poslovalnicah preverijo možnosti najetja. V banki bodo namreč dobili podrobne informacije o ponudbi za kredite in o drugih možnih oblikah financiranja ter točne izračune. 

Informacije o kreditih Nove KBM so na voljo tudi na spletnih straneh banke. V Novi KBM smo se že pred časom zavezali k odgovornemu kreditiranju. Kreditojemalce ozaveščamo, da podrobno razumejo ponudbo in najetje kredita. V ta namen smo v Novi KBM pripravili posebno spletno stran o odgovornem kreditiranju, ki je močno obiskana.

Pojavljajo se informacije o sklepanju kreditov pri nebančnih ponudnikih. 
Vse, ki se zanimajo za najem kreditov, svarimo pred ponudniki v tujini ali nebančnimi ponudniki. Pri tem previdnost vsekakor ni odveč, saj se je tudi v preteklosti že prevečkrat izkazalo, da so na videz ugodni krediti marsikoga pahnili v resne finančne težave. Predlagamo, da stranke preverijo, ali kredit najemajo pri zaupanja vrednem ponudniku in ali ima ta ustrezna dovoljenja.

dezurni@zurnal24.si 

Komentarjev 12
 • 89943da6c76f273b8ff347bd3224d5d4e3bf388c 19:20 20.november 2019.

  Naše banke še vedno živijo v socializmu, kjer so bili vsi redno zaposleni s plačami. Njihova idealna stranka je državni uslužbenec. Vsi ostali brez uradne službe in plače so kreditno nesposobni ne glede na dejanske (velikokrat večje) prilive in morajo ...prikaži več iskat kredite v Avstriji. To je pač SLO realnost.

 • Avatar jezeran
  jezeran 16:39 20.november 2019.

  Če bo kdo vedel kako se krade bodo to na NKBM, najprej so prodajali delnice in nate..ili ljud, nato požrli PBS, katero je morala dokapitalizirati pošta in so jo postavili pokoncu delavci Pošte, (ker če jih ne bi prisilili takrat ...prikaži večt da morajo vsi odpreti račune tam, nikoli ne bi niti zaživela), potem je bila dokapitalizirna s strani države in na koncu prepoceni prodana. Enako se dogaja z ABANKO, katero je pa tako ali tako že požrla NKBM. U glavnem sami strokovnjaki, ki vejo kako krasti

 • jakec1575 15:15 20.november 2019.

  Upajmo, da vladi uspe nov stanovanjski zakon in nizke najmenine, ker bo to spodbudilo,investitorje da prodajo, ker jim nategovanje najemnikov ne bo vec prinasalo profita.