Slovenija
756 ogledov

Nova zasebna šola, ustanavlja jo tujec

Učenci v osnovni šoli Profimedias
Jeseni naj bi svoja vrata odprla nova zasebna šola, ki jo jo ustanavlja zasebni zavod Adriatik, oziroma njegov direktor Muhammed Ali Isik. Šola bo izvajala javno veljavni izobraževalni program. Kakšna bo šolnila, ustanovitelj še ne ve.

Ustanovitelj zasebnega zavoda Adriatik je izobraževalni center Ambra, ki že vrsto let posluje v Sloveniji in izvaja tečaje tujih jezikov, računalništva in umetnosti. "Osnovna šola in vrtec bosta vzgojno izobraževalni instituciji, ki izvajata slovenski javno veljavni program. V njem bodo zaposleni slovenski strokovni delavci, ki so  v Sloveniji pridobili ustrezno izobrazbo za delo v javnih šolah in vrtcih. Stavba in oprema v kateri bo šola in vrtec je postavljena po slovenskih standardih in normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in šole," pravi direktor zavoda Adriatik Muhammed Ali Isik

Prvi šolarji v klopi že jeseni?

Stavba za Bežigradom v Ljubljani, kjer bosta delovala vrtec in Osnovna šola Adriatik, je v zaključni gradbeni fazi. "Do konca meseca maja pričakujemo, da bomo pridobili uporabno dovoljenje. Takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja bomo na Ministrstvu za šolstvo in šport začeli postopek za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja," razlaga Muhammed Ali Isık.

Pričakuje, da bodo postopki na ministrstvu zaključeni do začetka šolskega leta 2016/17, ko naj bi odprli dva oddelka vrtca in otroke sprejeli v prvi razred OŠ. "Zavedamo se, da si bomo morali naprej pridobiti zaupanje staršev, da se bodo v nadaljevanju odločili, da bodo otroke vključili v naš vrtec in šolo."

Javno veljavni izobraževalni program

Osnovna šola in vrtec bosta vzgojno izobraževalni instituciji, ki izvajata slovenski javno veljavni program. V njem bodo zaposleni slovenski strokovni delavci."Mnenja smo, da je javno veljavni program za vrtce in osnovne šole v Sloveniji kakovosten in nudi dovolj možnosti za razvoj, igro in učenje tako predšolskih, kot šolskih otrok," pravi Isık.

Posebni pedagoški prijemi na Waldorfski in Montessori šoli

V Sloveniji trenutno deluje pet zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program. Waldorfska šola Ljubljana je javno priznano veljavnost dobila januarja 2003. Program izvajajo po posebnih pedagoških načelih. Kot samostojna šola od šolskega leta 2015/16 deluje Waldorfska šola Maribor.  

Montessori inštitut izvaja program zasebne osnovne šole Montessori, po posebnih pedagoških načelih in je začel delovati v šolskem letu 2010/11, ko je Strokovni svet RS za splošno izopbraževanje s sklepom ugotovil, da je program zasebne osnovne šole montessori pripravljen v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, da zagotavlja doseganje minimalnega znanja, ki omogoča zaključiti izobraževanje in da je izobraževalni program zasebne osnovne šole montessori javno veljavni program.

Od šolskega leta 2015/16 Osnovna šola Montessori deluje tudi v Mariboru kot organizacijska enota Vzgojno-izobraževalčnega zavoda Antona Martina Slomšla deluje tudi v Mariboru.

Tudi katoliška šola

Program katoliške osnovne šole izvaja Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana, ki deluje v sklopu Zavoda sv Stanislava v Ljubljani. Šola ima javno veljavnost od leta 2007. 

Na Osnovna šoli Adriatik programa ne bodo izvajali s posebnimi pedagoškimi metodami, prav tako, kot poudarja ustanovitelj, ne v šoli ne v vrtcu ne bo religioznih vsebin.

 "Šola in vrtec bosta delovala v slovenskem okolju, zato se bodo izvajale vsebine, ki so določene v javno veljavnem programu, vsekakor pa bodo aktivnosti vezane na slovensko kulturo, umetnost, zgodovino, običaje in ljudsko izročilo. V okviru dodatnih dejavnosti se bodo učitelji in učenci zagotovo pogovarjali tudi o drugih kulturah in širšem okolju, ki pa nikakor ne bo povezano z vero in religijo, ampak z namenom širiti znanje in vsesplošno razgledanost," razlaga Isık.

Razredi z manjšim številom učencev

"Želimo ustvariti šolo, ki bo varno in prijazno okolje za učenje in igro, kjer so otroci izzvani, da razvijajo in izkoristijo svoje sposobnosti za vključevanje in delovanje v ožjem in širšem okolju, kakor tudi v multikulturno svetovno skupnost. Ker bodo v šoli razredi z manjšim številom učencev, smo prepričani, da se bo izvajal najboljši izvedbeni kurikulum. Šola bo prostor in okolje, kjer bodo otroci osvojili najvišji nivo znanja in razvojnih sposobnosti. V šoli želim dosegati najvišje razvojne, vzgojne in izobraževalne standarde izobrazbe tako, da se otroci odzivajo na izzive in samozavestno nadaljujejo svojo vzgojno izobraževalno pot." 

Kolikšna bo šolnina?

Zasebne šole za izvajanje osnovnošolskega programa trenutno dobijo 85 odstotkov sredstev, ki so sicer namenjena javnim osnovnim šolam. Ustavno sodišče je januarja različno financiranje osnovnošolskih programov javnih in zasebnih šol razglasilo za neustavno, saj je osnovnošolsko izobraževanje po ustavi obvezno in se financira iz javnih sredstev. Financiranje javnih in zasebnih šol mora DZ izenačiti do konca leta.

Šolnine, ki zdaj znašajo med nič in 230 evri, bodo z izenačitvijo financiranja javnih in zasebnih šol, večinoma nižje, še vedno pa bodo zasebne šole same nosile stroške investicij in opreme. Šola in vrtec Adriatik bosta, kot pravi direktor, financirana iz javnih sredtev, sredstev staršev ter sponzorjev in mednarodnih projektov. "Natančne vsote šolnine še ne vemo. Odvisno je od števila otrok, pridobljenih javnih sredstev,sponzorskih sredstev…," pravi Muhammed Ali Isık.

sergeja.hadner@zurnal24.si