Slovenija
45 ogledov

Odločno proti hitri cesti

krajani KS Locna - Mackovec se prepirajo z nacrtovalci trase Jerca Božič Kranjec
Tretja os. Krajani Ločne - Mačkovca v pogajanjih z županom ne popuščajo.

“Povejte, dragi krajani, želite, da Novo mesto postane mesto ali da ostane podgurska vas? Če se branimo modernih prometnic, vemo, kje bomo ostali,” je na sredinem zboru občanov (prvem v njegovih mandatih) okoli 200 krajanom Krajevne skupnosti (KS) Ločna - Mačkovec, ki nasprotujejo poteku tretje razvojne osi skozi njihovo naselje, dejal župan Alojzij Muhič.

Pod nobenim pogojem

Na zbor občanov je Muhič povabil vse načrtovalce poteka južnega dela tretje razvojne osi, da bi predstavili podrobnosti, ki zadevajo omenjene krajane, a ti nekaterim niso pustili niti do besede. Izglasovali so sklep, da pod nobenim pogojem ne dovolijo umestitve hitre tranzitne ceste v območje njihove KS.

“Vzhodni del obroča Novega mesta (skozi KS Ločna - Mačkovec, op. n.) bi postal tranzitna cesta le, če bi zahodni del ostal dvopasovnica, kar pa smo spremenili v štiripasovnico,” je pojasnil Gregor Ficko, direktor Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC). Kateri del obroča se bo gradil prej, kot je dodal, še ni dorečeno, prav tako ne, kdaj naj bi se to zgodilo, saj investitorja še ni.

Vendarle na Lešnico?

Krajani so tudi tokrat omenjali, da naj bi tretja os namesto skozi Ločno in Mačkovec potekala po zahodu Smolenje vasi proti Lešnici, kar je na deseti seji vlade omenjal tudi Zvonko Černač, minister za infrastrukturo in prostor. Na ministrstvo smo vprašali, zakaj je minister omenjal potek, ki ga že več kot eno leto ni v obravnavanem državnem prostorskem načrtu, a nam do zaključka redakcije niso odgovorili.

Komentarjev 1
  • tanjabo 09:58 21.maj 2012.

    Avtorica članka v svojem pisanju o umeščanju 3. razvojne osi nikjer ne omenja pripomb oziroma razlogov, zakaj so krajani KS Ločna-Mačkovec proti poteku omenjene avtoceste skozi njihovo naselje, ampak jih prikazuje kot »zdraharje«, ki ne želijo poslušati argumentov načrtovalcev. Ne ...prikaži več samo v tem članku, ampak v vsem pisanju o tej temi kritizira legitimno pravico krajanov, da izrazijo svoje mnenje. Ker avtorica prihaja iz Smolenje vasi, je jasno proti poteku po zahodni strani (mimo Smolenje vasi proti Lešnici), kar je vsakič možno razbrati iz njenega pisanja. Naloga novinarja je, da nepristransko obvešča javnost, v pisanju Jerce Božič Kranjec pa gre za očitno manipulacijo z informacijami oz. zavajanje javnosti. Kot pravi Kodeks novinarjev Republike Slovenije mora biti jasno razvidno, kadar gre za komentar oz. stališče novinarja, česar pa novinarka ne upošteva.