Slovenija
6163 ogledov

Orlov vrh: Pod zemljo več kot 150 ljudi, zgoraj pasji poligon

Orlov vrh
1/7
Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč
Telesne ostanke so v naglici izkopali in jih odpeljali neznano kam.Večkrat so poudarjali, da so pri tem naglem opravilu gotovo izpadle oziroma ostale v zemlji mnoge majhne kosti pokojnih.

Vojaško pokopališče za slovenske domobrance so na Orlovem vrhu uredili decembra 1943. Prvi pogreb je zabeležen 9.decembra 1943, zadnji pa 30.aprila 1944. Večji pogrebi so bili 18. decembra 1943 (34), 24.aprila 1944 (8), 19. novembra 1944 (12). V popisih grobov najdemo vsaj 152 pokopanih, za okoli dodatnih 20 smrtnih žrtev pa bo potrebno še preveriti, ali so bili pokopani na Orlovem vrhu. Omenja se, da so kakega domobranca iz Orlovega vrha prekopali na Žale že med vojno, sporoča Jože Dežman, predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Znane so številne domneve, kaj se je s posmrtnimi ostanki na Orlovem vrhu dogajalo po koncu 2. svetovne vojne. Skupno jim je prepričanje, da so bili posmrtni ostanki iz domobranskega pokopališča na Orlovem vrhu izkopani. Tako beremo, da so jih odpeljali v tovarno in predelali v klej , da so jih raztopili v apnenici, da so jih vrgli v Savo, da so jih odpeljali k sv. Urhu in jih pokopali kot žrtve, ki so jih umorili tamkajšnji domobranci, ugotavlja komisija. 

Leta 2001 so na republiški upravi za kulturno dediščino zatrjevali, da pokopališče na Orlovem vrhu ni locirano. V zbirki podatkov o prikritih moriščih in grobiščih pa je na osnovi vseh teh navedb ugotovljeno, da je bil iznos posmrtnih ostankov opravljen.

Orlov vrh | Avtor: Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Predsednik Nove slovenske zaveze je pred kratkim izjavil, da "je bilo tam po podatkih mrliške knjige župnije sv. Jakob od novembra 1943 do aprila 1945 pokopanih vsaj 148 domobrancev. Njihove grobove je povojna komunistična oblast leta 1946 oskrunila, telesne ostanke so v naglici izkopali (domnevno nemški vojni ujetniki) in jih odpeljali neznano kam. Zdravnik dr. Tine Velikonja je večkrat poudarjal, da so pri tem naglem opravilu gotovo izpadle oziroma ostale v zemlji mnoge majhne kosti pokojnih, sploh pa se je glavnina njihovih teles spremenila v tamkajšnjo prst. Zato Orlov vrh nedvomno je vojaško pokopališče."

Avstrijski duhovnik, ki je bil leta 1945 vojni ujetnik v Borovnici, je povedal, da so jih vozili na Orlov vrh, da so izkopavali posmrtne ostanke. Da je domneva o manjših kosteh, ki naj bi ostale na pokopališču, možna, potrjuje izjava nekega političnega policista, zapisana leta 1995, da so nemški vojni ujetniki odprli grobove in pobrali le večje kosti.

Orlov vrh | Avtor: Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Pobude civilnih združenj, da bi vojaško pokopališče na Orlovem vrhu uredili, postavili kapelo, so bile zavrnjene s političnimi kampanjami in tudi sodno odločitvijo leta 1996.

Več križev, s katerimi je skušala civilna družba po letu 1990 opozoriti na pokopališče na Orlovem vrhu, so uničili.

Na vojaškem pokopališču so taborili taborniki, postal je prizorišče piknikov, pasji poligon in sprehajališče.

Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, se je odločila za sondiranje območja vojaškega pokopališča na Orlovem vrhu. Prvo sondiranje je bilo opravljeno 7. novembra. Na začetku zunanjega obroča grobov so odkrili skrbno izpraznjeno krsto, zraven nje pa krsto, v kateri je bil nedotaknjen skelet. Da bi dobili celovitejšo sliko stanja, so sondiranje ponovili 14.novembra. Pokazalo se je, da bil del grobov izkopan. Iznos posmrtnih ostankov je bil opravljen malomarno, v krstah še ležijo posamezne kosti. V notranjem obroču grobov pa so grobovi še nedotaknjeni.

Orlov vrh | Avtor: Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Tako lahko domnevamo, da so mestne oblasti v Ljubljani leta 1945 sledile ukazu, da se grobovi okupatorjev in prebivalcev Slovenije, ki jih je pobila zmagovita komunistična stran, zravnajo z zemljo. Ker so verjetno domnevali, da bodo svojci na Orlovem vrhu pokopanih zahtevali dostop do grobov, so novi oblastniki začeli z izkopom posmrtnih ostankov, vendar ekshumacije niso opravili do konca. Razširili in ohranjali pa so laž, da na Orlovem vrhu posmrtnih ostankov ni več. In jo pravzaprav s svojimi dejanji še danes branijo.

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč bo ureditev vojaškega pokopališča na Orlovem vrhu in njegov vpis v register vojnih grobišč uvrstila v svoj program za leto 2020.

Komentarjev 5
  • praufo 16:14 18.november 2019.

    kakšna slaba energija mora tam bit, nasploh je po celi državi slaba energija, ker je toliko folka trpelo zaradi pobojev, še poprej pa zaradi nasilja, mučenja, to je noro in mnogi eksekutorji po svojih dejanjih niso mogli več spati ali ...prikaži več pa so vedno imel prižgano luč, celo noč, mnogi pa seveda itak samomor ... ta huda energija je še vedno prisotna

  • kapibara 14:41 18.november 2019.

    Pa kaj bi se našlo pod bazenom deponije cinkarne..

  • brencl 14:15 18.november 2019.

    Že spet to prekleto preštevanje kosti! Koristneje bi bilo preštevati revne in jim zagotoviti vsaj ustrezno preživetje. Tudi gospodarstvo tone in mladi ostajajo brez služb, ko bo zmanjkalo denarja, se bo pa sesul še javni sektor - in potem???