Slovenija
166 ogledov

Petdeset ukrepov na področju okolja

Smeti Jerca Božič Kranjec
Vlada na področju varovanja okolja načrtuje sprejem skoraj 50 ukrepov, s katerimi želi preprečiti nastajanje odpadkov ter zagotoviti predpisano ravnanje z njimi. Cilj do leta 2020 je recikliranje 50, do leta 2030 pa 65 odstotkov komunalnih odpadkov.

"Cilj je, da se Slovenija pridružuje družbi recikliranja, kar pomeni, da imamo odpadkov čim manj, če pa nastanejo, da jih uporabljamo kot vir za novo uporabo," je ob predstavitvi osnutka programa preprečevanja odpadkov in operativni program ravnanja z odpadki povedala državna sekretarka na ministrstvu za okolje Lidija Stebernjak

Programa sledita strateškim usmeritvam evropskih politik. "Gre za inštrumenta vlade, s katerimi se želi preprečiti nastajanje odpadkov in hkrati zagotoviti predpisano ravnanje z njimi, ter doseči cilje, ki so predvideni do leta 2020 in 2030," je pojasnila Stebernjakova. 

Program do leta 2020 in 2030

Sestava komunalnih odpadkov | Avtor: MOP MOP
Sedmi akcijski program, ki ga je sprejel EP in Svet Evrope, zajema obdobje do leta 2020. "Vključuje devet pomembnih okoljskih cljev, kjer je poseben poudarek na spreminjanju  okoljskih odpadkov v vir, kar lahko dosežemo s štirimi načini - ponovno uporabo, recikliranjem, preprečeanjem nastanka odpadkov in opuščanjem škodljivih praks," razlaga Stebernjakova. "Slednje se nanašajo predvsem na odlaganje odpadkov na odlagališčih."

Vlada je v lani oktobra sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, kjer je velik poudarek na krožnem gospodarstvu. "Pri tem se zmanjšujejo potrebe po naravnih virih, posledično se zmanjšuje s tem rabo energije in negativnih vplivov na okolje, kar je končni cilj katere koli države ali gospodarstva," je poudarila Stebernjakova. 

Cilj 65 odstotno recikliranje komunalnih odpadkov

"Do leta 2020, ki je naš prvi mejnik, moramo doseči 50 odstotno recikliranje komunalnih odpadkov (steklo, papir, kovina in plastika), 75 odstotno recikliranje oz. predelavo odpadne embalaže, 70 odstotkov recikliranih gradbenih odpadkov ter do 35 odstotkov odlaganja biološko razgradljivih odpadkov," je pojasnila Jana Miklavčič z MOP.

Delež ločeno zbranih odpadkov | Avtor: MOP MOP
Slovenija je po njenih besedah dosegla dober napredek pri zmanjšanju odlaganja odpadkov, pri ločevanju odpadkov ter predelavi. "Zaprli smo kar nekaj odlagališč, od leta 2006 smo zmanjšali odlaganje odpadkov za 75 odstotkov, na komunalnih za 61, na industrijskih odlagališčih za 95 odstotkov," je pojasnila Miklavčičeva. "Odlagamo še 23 odstotkov komunalnih odpadkov."

Recikliranje komunalnih odpadkov naj bi se do leta 2030 še povečalo, najprej na 60 odstotkov do leta 2025 in na 65 odstotkov do leta 2030. 

Sprememba okoljskih dajatev

Programa vsebujeta skupaj 83, prvi 49 ukrepov in drugi 34 podukrepkov. "Spremeniti bo treba okoljske dajatve v smislu uveljavitve načela 'povzročitelj plača' in urediti namembnost okoljskih dajatev, ki se trenutno stekajo v integralni račun," je pojasnila Miklavčičeva. Na področju ravnanja z odpadki je veliko ukrepov, ki jih bo potrebno financirati in izvesti."   

Evidenca o številu objektov v Ljubljani, ki imajo v strešnih kritinah azbest, ne | Avtor: Žurnal24 main Žurnal24 main
Med drugim bo tu treba urediti termično obdelavo odpadkov. "Potrebne bodo spremembe, da ne bodo uhajali reciklabilni materiali v termično uporabo," navaja Miklavčičeva in dodaja, da imamo težave tudi pri razširanju odgovornosti proizvajalcev, še posebej pri izrabljenih vozilih in odpadni embalaži.

Azbest ne sme pristati v naravi

Navedla je ureditev registra varstva okolja in vodenja evidenc, reševanje nezakonitega odmetavanja odpadkov z identifikacijo območij ter prioritetnim načrtom, ki bo določil, katera območja se bodo sanirala prej, katera kasneje. 

Glede azbesta bo ministrstvo delalo predvsem na ozaveščanju. "Azbest, ki je bil v uporabi še v 80-ih, gre proti koncu življenjske dobe," je poudarila Miklavčičeva. "Akcije že potekajo, skupaj z zavodom za zdravstvo, menimo, da je še potrebno ozaveščanje, da se ne bo azbest znašel v naravi."

Program preprečevanja odpadkov obsega ukrepe za preprečevanje odpadkov v podjetjih, gospodinjstvih in v javnem sektorju - konkretno na ministrstvu, kjer želijo voditi z zgledom. 
Pri snovnih tokovih so se na ministrstvu osredotočili na gradbene odpadke, odpadno hrano, kosovne in tekstilne odpadke ter plastične nosilne vrečke.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 3
  • wester62 14:13 04.maj 2016.

    zakaj ne bi plačevale firme in trgovine ki proizvajajo ali prodajajo embalaže ki se ne razgradijo niti 100-tih letih.naj oni plačujejo za svoj pohlep.

  • izRODEk 19:48 03.maj 2016.

    Da ne boste mislili, da so se tile oligarhi na oblasti česa domislili sami: samo copy/paste tisto, kar jim servirajo v Nemčiji in Belgiji. Hlapci pokvarjeni izdajalski s Cerarjem na čelu.Tem ljudem preprosto mora soditi ulica!

  • BorutK 17:33 03.maj 2016.

    Kavcijo na embalažo, boste vidl veselje recikliranja!