Slovenija
7395 ogledov

Petrol bo za tri cente Golobovo vlado zvlekel na sodišče

Robert Golob Saša Despot Robert Golob
Petrol bo zahteval presojo ustavnosti in začasno zadržanje uredbe, ki je znižala njihovo maržo.

Petrol je včeraj vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb, ki določajo ceno naftnih derivatov in njihovo maržo, predlaga, da se znižanje marže začasno zadrži.

Vlada je 30. novembra na dopisni seji sprejela spremembo uredbe in višino maksimalno dovoljene marže za bencin in dizel znižala za tri cente.

"Po novi uredbi je najvišja dovoljena marža za neosvinčeni motorni bencin določena na 0,0694 evra na liter. To je 0,03 evra na liter oziroma 30 % manj kot pred spremembo Uredbe, ko je znašala 0,0994 evra na liter. Marža za dizel je zmanjšana na 0,0683 evra na liter, kar je 0,03 evra na liter oziroma 31 % manj kot pred spremembo Uredbe, ko je znašala 0,0983 evra na liter," so zapisali v Petrolu.

"Poudarjamo, da takšna marža ne odraža realnih tržnih razmer in ne omogoča rentabilnega poslovanja, še posebej na manj gosto poseljenih območjih, pri čemer je pridobitnost temelj gospodarske dejavnosti, kot to priznava praksa Ustavnega sodišča. Regulirana marža je že od 17. avgusta leta 2022 nespremenjena in bistveno povečani stroški poslovanja v letu 2023 otežujejo pogoje poslovanja naftnih trgovcev. Marža naftnih trgovcev prav tako predstavlja majhen delež v strukturi končne maloprodajne cene. Poleg tega že trenutno veljavne marže za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo v Republiki Sloveniji po podatkih Evropske komisije dosegajo le 45,1 % oziroma 39,5 % povprečja Evropske unije," so pojasnili v Petrolu, kjer so prepričani, da so ti ukrepi, ki so začeli veljati danes, nesorazmerni in v nasprotju s 3. in 8. členom Zakona o kontroli cen.

Dodajajo še, da morajo trgovci z naftnimi derivati iz omenjenih marž pokriti višje stroške poslovanja, vključno s stroški transporta, delovanja bencinskih servisov, zaposlenih, podpornih služb, marketinga in amortizacije ter da takšna regulacija vpliva na znižanje razpoložljivih sredstev za investicije v zeleno tranzicijo.

Objavljamo še člena zakona o kontroli cen, na katera se sklicuje Petrol.

3. člen
(uradno prečiščeno besedilo)

(1)Udeleženci na trgu svobodno oblikujejo cene na podlagi ponudbe in povpraševanja in drugih konkurenčnih dejavnikov, kar morajo državni organi upoštevati pri določanju ukrepov kontrole cen.

(2)Za cene smejo državni organi uporabljati le z zakonom določene ukrepe kontrole cen in le zaradi razlogov, ki so določeni z zakonom.

(3)Državni organi smejo v posameznem primeru uporabiti le take ukrepe kontrole cen, ki:

–so nujni glede na razlog ukrepa,

–v najmanjši meri omejujejo konkurenco in so najbližji normalnim tržnim razmeram ter

–najhitreje pripeljejo do odprave razlogov za ukrepe kontrole cen.

(4)Če odpadejo ali se zmanjšajo denarne obveznosti, ki so določene s predpisi in ki se vračunavajo v ceno ob prodaji blaga (davki, prispevki, carine in druge dajatve), se morajo cene, za katere je določen ukrep kontrole cene, ustrezno zmanjšati, če predpis ne določa drugače.

8. člen
(uradno prečiščeno besedilo)

(1)Vlada z uredbo določi ustrezne ukrepe kontrole cen, kadar:

1.je to nujno zaradi doseganja ciljev in ukrepov gospodarske politike, ki so določeni z akti državnega zbora,

2.gre za dejavnosti, v katerih ima posamezno podjetje ali enota, ki samostojno opravlja dejavnost ali nekaj podjetij monopolni ali obvladujoč položaj, pa so te dejavnosti nujne za zadovoljevanje potreb ljudi in organizacij,

3.nastanejo ali se utemeljeno pričakujejo hude motnje na trgu pri gibanju cen, pa pri tem ne gre za redna sezonska nihanja,

4.bi prišlo na trgu do cen, ki bi ogrozile redno preskrbo potrošnikov in bi bile te cene posledica elementarnih in drugih množičnih nesreč,

5.gre za prodajo blaga iz državnih blagovnih rezerv,

6.gre za državni odkup na podlagi zakona,

7.gre za uskladitev cen z obveznostmi, ki jih je Republika Slovenija sprejela z mednarodnimi pogodbami,

8.gre za dovoljene oblike državne pomoči ali so za uvoz predpisane posebne dajatve.

(2)Ukrep kontrole cen traja, dokler obstaja zanj razlog iz prejšnjega odstavka, vendar ne dalj kot šest mesecev. Vlada lahko v utemeljenih primerih po tem času na podlagi predhodne analize stanja ukrep obnoviti.

(3)Ne glede na prejšnji odstavek sme trajati:

–ukrep zaradi razlogov iz 1. in 2. točke prvega odstavka najdalj eno leto, vlada pa ga lahko obnovi v skladu s prejšnjim odstavkom;

–ukrep zaradi razlogov iz 5. do vključno 8. točke prvega odstavka tega člena  pa toliko časa, kolikor traja prodaja, odkup, obveznost Republike Slovenije oziroma državna pomoč ali dajatev.

(4)Vlada z uredbo določi listo blaga, za katero se smejo uporabiti ukrepi kontrole cen zaradi razloga iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena .

(5)Pri določanju liste iz prejšnjega odstavka tega člena vlada upošteva zlasti:

–poseben pomen določenega blaga za zagotovitev gospodarskega razvoja,

–redno oskrbo potrošnikov,

–krepitev konkurenčne sposobnosti domačega gospodarstva,

–uveljavljanje strožjih okoljevarstvenih in zdravstvenih zahtev pri proizvodnji in uporabi blaga,

–redno delovanje trga in možnosti za vključevanje novih ponudnikov,

–kupno moč potrošnikov zlasti glede nujno potrebnega blaga in storitev, ki jih uporabljajo vsi potrošniki in glede katerih ti nimajo možnosti izbire dobavitelja ali izvajalca.

(6)Vlada lahko za posamezne vrste blaga ali dejavnosti z uredbo podrobneje določi uporabo ukrepa kontrole cen.

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 6
  • Kmodri 12:09 06.december 2023.

    Petrol simbol pohlepa korporacije!

  • robert60 17:17 05.december 2023.

    Naj novinarji zvohajo kam paše tistih 10 Slovencev z več milijonskimi letnimi plačami. Sigurno jih ne služijo v privat podjetjih.

  • Grof 12:51 05.december 2023.

    Ne na sodišče, v Polje je treba zvleč Asto Vrečko inLada Bizovičarja, ta tip je popoln idiot z osladnim obnašanjem, na POP u sirje klamfe in to gledajo naši otroci, halo. Iz Šiške bbi ga morali sredi nastopa datii v ...prikaži večv prisilni jopič in ga namočiti v Ljubljanici, Astica, kriva si za vse pizdarije v kulturi, …..