Slovenija
3713 ogledov

Poročilo objavljeno: To je o nabavi zaščitne opreme ugotovilo računsko sodišče

Tomaž Vesel Epa
Računsko sodišče je upoštevalo izredne okoliščine v katerih je potekala nabava, a kljub temu sklenilo, da vlada, ministrstvo za zdravje (MZ), ministrstvo za gospodarstvo (MGRT), ministrstvo za obrambo (MORS) in Zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne in medicinske opreme niso bili učinkoviti.

Računsko sodišče je ocenilo, da izvajanje postopkov javnega naročanja v tem obdobju ni bilo učinkovito, saj so bila opuščena poglavitna ravnanja v postopkih javnega naročanja, s čimer se je izvajanje javnih naročil odmaknilo zlasti od načel transparentnega vodenja postopkov in enake obravnave ponudnikov.

Neučinkovitost ravnanj se je odražala tako pri ocenjevanju potreb po zaščitni in medicinski opremi kot tudi pri postopkih nabav zaščitne in medicinske opreme.

Zakoni in predpisi niso omogočali učinkovitega ministrstev in ostalih organov pri ocenjevanju potreb, saj ni bilo vnaprej jasno, kdo je pristojen za določitev vrste in kakovosti opreme, ki jo je treba dodatno nabaviti za določene relevantne uporabnike, kdo in kako naj zbira podatke o zalogah opreme ter kdo in kako naj ocenjuje količinske potrebe po določenih vrstah opreme.

"Ne glede slabost sistemske ureditve so se nekateri revidiranci aktivirali, vendar je bilo ocenjevanje potreb po opremi večinoma neorganizirano, nesistematično in neenotno. Poleg tega so pri ocenjevanju potreb sodelovali tudi subjekti, ki za to niso imeli ustreznih podlag," ugotavlja računsko sodišče.

Koronavirus maske | Avtor: Profimedia Profimedia

MZ je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) učinkovito spremljalo razvoj širjenja covida-19, vendar pa se na pridobljene informacije in opozorila ni dovolj učinkovito odzivalo, saj ni nemudoma pristopilo k ugotavljanju zalog in k sistematičnemu ocenjevanju potreb po urgentnih nabavah zaščitne in medicinske opreme.

MZ je prvi celovit seznam z navedbo števila vseh razpoložljivih ventilatorjev pripravilo šele 13 dni po tem, ko je Zavod že sklenil prve štiri pogodbe za dobavo 326 ventilatorjev.

"Ocene potreb po ventilatorjih so bile zgolj pavšalno določene, in sicer so se marca 2020 gibale med 100 do 300, aprila 2020 pa za 400 dodatnih ventilatorjev. Poleg tega ocene po ventilatorjih niso bile pravočasne niti niso bile ustrezno utemeljene, saj MZ ni izkazalo, ali in kako so bile v tem času pri ocenah upoštevane trenutne in pričakovane prostorske in kadrovske zmogljivosti zdravstvenih zavodov v smislu možnosti uporabe dodatno zagotovljenih ventilatorjev," so v poročilu zapisali revizorji.

Pristojnosti institucij pri izvajanju nabav blaga v izrednih okoliščinah niso bile natančno določene. Tako ni bilo jasno, ali je za izvajanje urgentnih nabav blaga pristojen izključno Zavod, ali so za nabave blaga v izrednih okoliščinah pristojni tudi drugi organi.

Zdravko Počivalšek | Avtor: Epa Epa

Zavod je bil do 23. 3. 2020 pri izvajanju postopkov javnega naročanja samostojen, potem pa je vlada na predlog MGRT kot pomoč Zavodu pri izvajanju javnega naročanja ustanovila Medresorsko delovno skupino (MDS) in nanjo prenesla del postopkov javnega naročanja, in sicer postopke obravnave ponudb za dobavo opreme. S tem je posegla v postopke javnega naročanja, ki bi jih moral izvajati Zavod kot gospodar postopka naročanja zaščitne in medicinske opreme.

Naloge v zvezi z obravnavo ponudb so večinoma izvajali subjekti, ki niso bili člani MDS. MDS je sprejela protokol delovanja, v katerem je določila način obravnave ponudb, pri čemer pa ni vnaprej določila, kateri deležniki (člani MDS ali zunanji deležniki) naj sprejemajo odločitve glede popolnosti in ustreznosti ponudb v posamezni fazi obravnave ponudb.

Razpršenost nalog in nedorečenost pristojnosti za izvedbo posameznih faz postopkov javnega naročanja sta prispevali k netransparentni obravnavi ponudb. Posledično Zavod ni vedno prejel popolnih in ustreznih ponudb, ne glede na to pa je s ponudniki sklenil pogodbe za dobavo opreme.

Računsko sodišče je ocenilo, da je Vlada z ustanovitvijo MDS dodatno razpršila aktivnosti deležnikov pri javnem naročanju in s tem povzročila, da je Zavod sklepal pogodbe, ne da bi imel vpogled in vpliv na obravnavo ponudb, torej na izvedbo enega od bistvenih delov postopka javnega naročanja.

Joc Pečečnik in Zdravko Počivalšek ob prevzemu mask | Avtor:

V okviru postopkov javnega naročanja, za katere je bil sicer formalno odgovoren Zavod kot gospodar postopkov javnega naročanja, je sodelovala tudi projektna skupina, ki jo je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ustanovil 25. 3. 2020 kot pomoč Zavodu, čeprav je Vlada za ta namen le dan pred tem ustanovila MDS. Naloge projektne skupine, ki naj bi bila zadolžena za koordinacijo in izvedbo nabav opreme, pa niso bile natančno določene.

Urad za zaščito in reševanje je ponudbe, ki jih je prejel od uslužbencev MGRT, zunanjega sodelavca Zavoda oziroma članov projektne skupine, obravnavala prioritetno, vendar prednostne obravnave ni z ničimer utemeljila.

Vloga MGRT pri izvedbi nabav ni bila jasna, saj vlada njegovih nalog ni natančno določila.

MGRT je nudilo pomoč Zavodu pri sprejemu ponudb opreme, in sicer na način, da je nekatere ponudbe (ne pa vseh), ki jih je prejelo, posredovalo Zavodu v sklenitev pogodb.

"Tako je MGRT 18. 3. 2020 posredovalo Zavodu v sklenitev pogodb seznam petih ponudnikov za dobavo 326 ventilatorjev, pri tem pa ni bilo vnaprej določeno in zato jasno, kateri deležnik naj preveri in potrdi tehnično ustreznost ponujenih ventilatorjev. Čeprav je MGRT pridobilo mnenja strokovnjakov, pa ventilatorji ob dobavi niso bili primerni za takojšnjo uporabo pri zdravljenju bolnikov s COVID-19, MZ in Zavod pa več mesecev od dobave ventilatorjev nista poskrbela za dodatno opremo, potrebno za nadgradnjo ventilatorjev, da bi bili ti primerni za zdravljenje bolnikov s COVID-19. Tako je bilo na dan ponovne razglasitve epidemije COVID-19 (19. 10. 2020) od 148 dobavljenih ventilatorjev najmanj 110 ventilatorjev neprimernih za zdravljenje bolnikov s COVID-19, za kar so bili kupljeni. Do 30. 12. 2020 pa še ni bila dobavljena potrebna dodatna oprema za 35 ventilatorjev," so ugotovili revizorji.

Ventilator | Avtor: Epa Epa

Računsko sodišče je ocenilo, da vlada, MZ, MGRT, MORS in Zavod (vsak v okviru svojih pristojnosti) niso bili učinkovito organizirani pri javnem naročanju in nabavah nujno potrebne zaščitne in medicinske opreme. Postopki javnega naročanja zato niso bili izvedeni v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave ponudnikov zaščitne in medicinske opreme, postopki pa so bili v nekaterih primerih izvedeni tudi v neskladju s predpisi in drugimi akti.

"Učinek takega ravnanja se je ob opustitvi natančnega ugotavljanja zalog opreme in ustreznega ocenjevanja potreb po opremi odrazil tudi v tem, da je bila iz državnih blagovnih rezerv nekaterim uporabnikom razdeljena neustrezna zaščitna oprema oziroma ventilatorji, ki ob razdelitvi bolnišnicam niso bili primerni za takojšnje zdravljenje bolnikov s COVID-19. Določena količina opreme je bila brez ustreznih podlag razdeljena tudi subjektom, ki do nje niso bili upravičeni," so sklenili na računskem sodišču. 

Računsko sodišče je od vlade in Zavoda zahtevalo izvedbo popravljalnih ukrepov. Vladi je naložilo, naj z načrtom aktivnosti izkaže, kako bo poskrbela za spremembe in dopolnitve predpisov, da bodo v izrednih okoliščinah, natančno določeni potek aktiviranja deležnikov ter sistem ugotavljanja zalog blaga in postopek sprožitve in izvedbe nabav blaga, ki naj se nemudoma razdeli uporabnikom.

V svojem slogu se je na poročilo revizorjev odzval predsednik vlade Janez Janša. "Ko v izrednih kaotičnih razmerah poskrbiš za nabavo in rešiš na stotine življenj nisi učinkovit. Učinkovit je Marjan Šarec, ki je dal maske na Kitajsko in pustil prazna skladišča. Pa Tomaž Vesel je tudi “učinkovit”, saj je nepridobitno pokasiral milijon evrov," je zapisal na Twitterju.

Komentarjev 19
 • Avatar Mehičanka76
  Mehičanka76 20:25 18.marec 2021.

  Res sem mislila, da bi računsko sodišče izdalo poročilo, ki bo zatreslo cel politični vrh! Dobro sta Janez in Zdravko počistila za sabo. In spet nihče ne bo odgovarjal, ker si je je z prevaro napolnil žepe. Janez bo besno ...prikaži več čivkal naprej, Zdravko ga bo biksal po gostilnah, tako ali drugače, narod bo pozabil, šov bo šel naprej.

 • jastreb13 11:20 18.marec 2021.

  Mene in več kot tri četrtine državljanov pa zanima kdaj bosta aretirana in pred preiskovalnega sodnika privedena dezerter in izdajalec Šarec in goljuf Vesel??? Zanima nas tudi kdaj misli vlada končno očistiti vrh levopolitične policije in tožilstva???

 • 277e7e0798e154efbedb78510b05597587d206c4 11:05 18.marec 2021.

  Tresla se je gora, rodila pa miš. Sklepi, ki jih predlagajo, pa bi veljali vedno v kateremkoli času glede česarkokli v JU. Izboljšati sisteme za zanavanje stanja in jih bolje medsebojno integrirati za lažje hitro delo in odločanje. Nazadnje je ...prikaži več delovalo še v času Marije Terezije, na njej deluje še danes na primer kataster in podobno. Seveda smo to vse uspeli poslabšati z našo splošno neažurnostjo in nesposobnostjo. Vsa dosedanja digitalizacija je medtem zastarela in prej ovira kot dobro orodje.