Slovenija
1 ogledov

Predlog pokojninske zakonodaje na ogled

upokojenec računalnik Shutterstock
Vlada na spletnih straneh objavila predlog nove pokojninske zakonodaje, opredelila cilje in ključne spremembe.

"Cilj Vlade RS je priprava modernizacije, ki bo hkrati zagotavljala dostojnost pokojnin iz javnega pokojninskega sistema in finančno vzdržnost pokojninskega sistema, ob tem pa ne bo sledila enemu cilju na račun drugega," so zapisali na spletnih straneh in poudarili, da je cilj vlade tudi to, da bodo spremembe čim širše družbeno sprejemljive in pravične do vseh.

Predlagane spremembe si lahko ogledate na tej povezavi.

Ključne spremembe


Polna pokojnina: 40 let pokojninske dobe in 60 let starosti
Dvig upokojitvene starosti bo postopen vse do leta 2020. Upokojitvena starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine se za moške in ženske z najmanj 15 let zavarovalne dobe postopoma dviguje na 65 let. 

Minimalna starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine pa bo 60 let ob sočasnem izpolnjevanju 40 let pokojninske dobe brez dokupljene dobe, kar bo veljalo tako za ženske kot moške. Upokojitvena starost za predčasno pokojnino bo za oba spola 60 let, predčasno pa se bodo lahko zavarovanci upokojili ob dopolnitvi 40 let pokojninske dobe.


Zaustavitev padanja pokojnin
"S predlogom zakona se zaustavlja na sedanji vrednosti 78 % in s tem preprečuje nadaljnje padanje pokojnin," so zapisali.

Informativni izračuni
Cilj uvedbe informativnih izračunov je večja preglednost sistema. Za vsakega zavarovanca se bodo posebej beležili podatki o obračunanih in plačanih prispevkih.

Spodbujanje daljšega ostajanja v zaposlitvi
Prilagodili bodo bonuse in maluse ter hkrati uvedli nov bonus za tiste, ki ostanejo v zaposlitvi tudi po dopolnjeni pokojninski dobi. 

Obračunsko obdobje za odmero dohodnine na 28 let
"Upoštevajo se plačani prispevki v 28-letnem obdobju z možnostjo izvzema najmanj ugodnih 3 let, s čimer bo omogočen pravičnejši način odmere pokojnine. Podaljševanje obračunskega obdobja in možnost izvzema se odvijata postopoma."

Večja fleksibilnost in odprtost instituta delne upokojitve
Delna upokojitev bo omogočena vsem. "Prav tako bo v primeru delne upokojitve omogočen fleksibilen delovni čas ob zakonski ureditvi dnevnega minimuma."

Usklajevanje pokojnin
Letna uskladitev se bo izvedla ob izplačilu februarskih pokojnin: "Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % povprečne rasti cen življenjskih stroškov v obdobju januar – december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem."

Prilagoditev poklicnega zavarovanja
Prilagojeno bo vsem s to obliko zavarovanja. "Višina poklicne pokojnine je pri vsakem posamezniku odvisna od višine nabranih sredstev na njegovem osebnem računu in predvidene dobe prejemanja poklicne pokojnine."


Dodatno zavarovanje za zagotovitev dodatnega dohodka
Lahko bo v obliki kolektivnega zavarovanja pri delodajalcu ali v obliki individualnega vplačevanja premij. Slednji bi bili upravičeni do davčnih olajšav.
"Pravici, ki ju zagotavlja ta oblika zavarovanja, sta pravica do dodatne starostne pokojnine in pravica do predčasne dodatne starostne pokojnine, zavarovanec pa lahko ob določenih pogojih zahteva tudi izplačilo premoženja, vpisanega na njegovem osebnem računu v enkratnem znesku."

Komentarjev 1
  • SVARUNKA 11:19 17.september 2012.

    poglej si zelo zanimivo stran: www.rotexstar.com