Slovenija
8 ogledov

Prvi so odleteli študentje

Študenti Anže Petkovšek
Javna uprava. Na večini ministrstev bodo morali študente nadomestiti z lastnimi močmi. Statistični urad. Rešitev na hitro: študente bi zamenjali kar samostojni podjetniki.

Varčevanje. Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je maja delalo 33 študentov, bodo njihovo število v skladu z napotki vlade ustrezno zmanjšali, na drugi strani pa bodo stroške zmanjšali tudi tako, da ne bodo nadomeščali uslužbencev, ki se bodo upokojili. Kako bodo pokrili primanjkljaj delovne sile, niso pojasnili.

Drastičnejši bodo na ministrstvu za zdravje, kjer je še aprila delalo 24 študentov. “Od 1. junija na ministrstvu ne bo več študentov. Tako imenovani deficit bomo nadomestili s prerazporeditvami in večjo racionalizacijo v okviru lastnih kadrovskih resursov,” so nam sporočili. Njihovemu zgledu bodo sledili tudi na ministrstvu za pravosodje in javno upravo, kjer pa so imeli do zdaj manj študentov. V četrtek so po naših informacijah tudi v nekaterih javnih zavodih študentom sporočili, da jih ne potrebujejo več.

V petek je namreč v veljavo stopil zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je prinesel večjo obdavčitev študentskega dela. Že od februarja pa je v veljavi vladna direktiva o omejevanju dela prek študentskih napotnic in podjemnih pogodb.

Vlada mora dati soglasje

Na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) ter ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) so študentsko delo omejili že pred uveljavitvijo ZUJF. Na Ukomu so študentje maja opravili 55 odstotkov manj delovnih ur kot lani, na MIZKŠ pa je maja delalo sedem študentov.

Na Davčni upravi Republike Slovenije (Durs), ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter ministrstvu za zunanje zadeve so študentje s 1. junijem delo končali, za nadaljevanje njihovega zaposlovanja pa poleg soglasja finančnega ministrstva potrebujejo soglasje vlade. Durs je v primerjavi z lanskim letom že predhodno skorajda popolnoma odpravil študentsko delo.

Surs hitro našel rešitev

Primanjkljaj delovne sile bodo povsod poskušali nadomestiti s prerazporeditvijo lastnih kadrov. Izjema je le Statistični urad Republike Slovenije (Surs), ki se je nadomeščanja študentov lotil drugače. Na zavodu za zaposlovanje so namreč objavili oglas, s katerim poskušajo za potrebe anketiranja, ki so ga do zdaj v veliki meri izvajali študentje, privabiti kar samostojne podjetnike. A tega v oglasu niso zapisali, ampak to navedejo šele v pogovoru s kontaktno osebo. In njihovo pojasnilo: “Z omejevanjem študentskega dela, omejitvijo sklepanja podjemnih pogodb in znižanjem proračunskih sredstev je moral tudi Surs na hitro najti drugačno rešitev za redno izvajanje anket. V nasprotnem primeru bi bili Sursova osnovni dejavnosti, to sta produkcija in objava uradnih statističnih podatkov na podlagi slovenske statistične zakonodaje in uredb Evropske unije, ogroženi.”

Dela bo do polovice manj

“Ta trenutek ne moremo poslovati s sredstvi, kot nam jih odmerja ZUJF, zato bomo prisiljeni zapreti kar nekaj poslovalnic, skrčiti število zaposlenih in ukiniti vlaganje v razvoj. Resno razmišljamo tudi o ukinitvi zalaganja zaslužkov in dodatnih storitev, ki jih danes ponujamo študentom in podjetjem,” so povedali na e-Študentskem servisu.

Državna uprava je obseg študentskega dela zelo omejila že zaradi februarske vladne direktive, še posebej pa takoj po uveljavitvi ZUJF. “Pričakujemo, da se bo obseg študentskega dela zmanjšal za tretjino ali polovico. Povpraševanje po študentskem delu bi se lahko dodatno zmanjšalo zaradi drugega vala krize, ki se že občuti na padcu ponudbe prostih del,” so dodali.Komentarjev 2