Slovenija
15 ogledov

Raje jo je zaposlil, kot plačal kazen

Pisarna Shutterstock
Delodajalci v primeru odkritja določenih kršitev, vezanih na nepravilno zaposlovanje, raje, kot da bi plačali visoko globo, delavca zaposlijo.

Možnost izreka glob v razponu, ki jo prinaša novi zakon o delovnih razmerjih (ZDR), prinaša prve pozitivne učinke, so sporočili z inšpektorata za delo.

Nič več le minimalna kazen

Pomembna novost novega ZDR je tudi, da lahko inšpektorat kot prekrškovni organ v postopku o prekršku izreče globo v katerikoli višini znotraj predpisanega razpona, medtem ko je po prejšnjem ZDR lahko izrekal le najnižje predpisane globe.

Raje zaposlitev kot kazen

Inšpektorat je pred nedavnim naletel na primer, ko je delavka v podjetju opravlja pisarniško delo na podlagi pogodbe civilnega prava, čeprav so bili podani vsi elementi delovnega razmerja.

Globa za ta prekršek znaša od 3000 do 20.000 evrov za pravno osebo ter od 450 do 2000 evrov za odgovorno osebo delodajalca.

Delodajalec je delavko v izogib plačilu globe še pred izdajo odločbe o prekršku zaposlil, kar je inšpektorici izkazal s podpisano pogodbo o zaposlitvi in s potrjenim potrdilom o prijavi podatkov v obvezna socialna zavarovanja.

Pogodba za določen čas le do dve leti

Na inšpektoratu so zaznali tudi primere delodajalcev, ki v nasprotju z novim ZDR verižijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Po novem namreč delodajalec ne sme skleniti ene ali več pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v izrecno določenih primerih.

Za ta prekršek je predpisana globa med 3000 do 20.000 evrov za pravno osebo ter od 450 do 2000 evrov za odgovorno osebo, zato delodajalci, prav tako v izogib plačilu globe, praviloma takoj zaposlijo takega delavca za nedoločen čas, so poudarili na inšpektoratu.

"Ne čakajte na obisk inšpektorja"

"Namen zakona nikakor ni v sankcioniranju delodajalcev, ampak v vzpostavitvi zakonitega stanja v zvezi z zaposlovanjem delavcev," so izpostavili. Kot so pojasnili, se delodajalcem, ki v primerih prekrškov, kot so opisani, zaposlijo delavce ali jim izplačajo plače še pred izdajo odločbe o prekršku oziroma kako drugače izpolnijo predpisano obveznost, namesto globe lahko izreče opomin.

Vsaka naslednja kršitev bo dražja

"Kljub temu delodajalcem ne priporočamo, da čakajo na obisk inšpektorja. V primeru ponavljajoče kršitve inšpektor ne bo izrekel globe v najnižjem znesku, saj je ravno možnost izrekanja kazni v razponu uvedena zato, da bi s stopnjevanjem sankcije učinkoviteje dosegli odpravo kršitve," so sklenili na inšpektoratu.

Komentarjev 1
  • revizorka 16:21 08.junij 2013.

    Zakone pišejo ljudje,ki niso enega samega eura zaslužili sami! Mi pa smo krivi,da jih volimo!Jasno,da vsi skušajo zaposlovati za določen čas,ker ne vedo kako jim bo šlo jutri in ker se viška zaposlenih ne morejo znebiti pod normalnimi pogoji. ...prikaži več Mislim,da so podjetniki v fazi,da se bodo raje potuhnili in manj delali,kot prenašali teror inšpekcij,davkarije in ostalih prisklednikov. V našem podjetju je že tako.