Slovenija
11 ogledov

Socialna zakonodaja po novem

denar evro podkupnina Shutterstock
Z novim letom se začne uveljavljati nova socialna zakonodaja. Pravici do varstvenega dodatka in državne pokojnine, do zdaj del sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se bosta preoblikovali v novi pravici s področja socialnega varstva.

V skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev bo treba vse pravice uveljavljati na centru za socialno delo. Ko bo center prvič odločal o kateri koli pravici po novem zakonu, bo preveril tudi, ali in v kakšni višini je posameznik upravičen do vseh drugih pravic in subvencij, do katerih je bil do takrat upravičen na podlagi drugih odločb.

Pravice iz javnih sredstev po novem zakonu se bodo v tem primeru priznale z dnem, ko začne veljati tista pravica, zaradi katere je center odločal po novem zakonu.

Prejemniki socialnih prejemkov bodo do izdaje novih odločb dobili akontacije. Prejemki bodo izplačevani akontativno na osnovi tistega, kar je veljalo na dan 31. december lani.

Pomoč v dveh višinah

V skladu z zakonom o socialnovarstvenih prejemkih bo denarna socialna pomoč v dveh višinah. Trajno nezmožni za delovno aktivnost ali starejši bodo skupaj z varstvenim dodatkom dobili 450 evrov. Za začasne prejemnike denarne socialne pomoči pa je sicer predviden znesek 288 evrov, vendar bo zaradi interventnega zakona ta znesek 260 evrov.

Z uveljavitvijo nove zakonodaje bo državna štipendija za dijake, mlajše od 18 let, v mirovanju. Družine z dijaki do 18. leta starosti pa bodo lahko ob izpolnjevanju pogojev dobile višji otroški dodatek.

Državne pokojnine ni več

Po novem državne pokojnine kot samostojnega prejemka ne bo več. Dosedanji prejemniki državne pokojnine bodo lahko ob izpolnjevanju pogojev prejemali denarno socialno pomoč in oziroma ali varstveni dodatek. Center za socialno delo bo preračune opravil po uradni dolžnosti in vsem dosedanjim prejemnikom državne pokojnine v treh mesecih po uveljavitvi nove zakonodaje izdal odločbe.

Pravica do varstvenega dodatka se po novi zakonodaji iz pokojninskega sistema prenaša na področje socialnega varstva, kar pomeni, da bo od 1. januarja dalje ta pravica podvržena omejitvi dedovanja. Prejemnikom varstvenega dodatka tega v času življenja ne bo treba vračati. Če pa bodo po smrti zapustili določeno premoženje in njihovi dediči ne bodo socialno ogroženi, bodo dediči premoženja morali prejemek vrniti oziroma se bo zapuščina za ta znesek omejila.

Komentarjev 2
  • jurij 18:04 02.januar 2012.

    Prav in pošteno je, da se tudi na tem področju enkrat naredi red.

  • privat 13:19 01.januar 2012.

    nova socialna zakonodaja?? Kako obračajo besede a kradejo bolj kakor sam Hitler...dajejo manj pravic kakor musolini...a imenujejo se levi,socialisti,demokrati...kradejo pa toliko da jih policija več nemore slediti...fašisti!!