Slovenija
24 ogledov

Spremembe tudi pri otroških dodatkih

center za socialno delo Saša Despot
Ministrica za delo Anja Kopač Mrak poudarja, da so predvidene spremembe socialne reforme usmerjene predvsem na družine.

Po besedah ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak so s spremembami socialne reforme sledili cilju, da država priskoči na pomoč najbolj socialno ogroženim skupinam prebivalstva, predvsem enostarševskim in velikim družinam. Pričakovanja so po njenih besedah večja kot realne možnosti. Večina sprememb bo začela veljati s 1. januarjem 2014, ostale pa s 1. septembrom 2014.

Ena ključnih posledic predlaganih sprememb socialne reforme je upoštevanje realnega gmotnega položaja vlagateljev. Upoštevala se bo tudi sprememba vrste dohodka, ki ga prejema vlagatelj ali družinski član, ne pa samo začetek ali izguba dohodka iz dela.

Nova lestvica otroških dodatkov

Predlagane spremembe prinašajo novo lestvico otroških dodatkov in državnih štipendij, ki upošteva, da bodo lahko od 1. januarja 2014 do državne štipendija upravičeni tudi mladoletni dijaki.

Pri zakonu o socialno varstvenih prejemkih pa spremembe prinašajo prilagoditve zakonskim spremembam na ostalih področjih in odpravo podvajanja zakonskih določb, razširitev osnovnega pogoja za upravičenost do varstvenega dodatka ter izključitev ene tretjine vrednosti prejete denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka iz omejitve dedovanja po 128. členu zakona o dedovanju.

Uveden bo prosti preudarek glede neupoštevanja nepremičnine v lasti stranke, za katero je mogoče sklepati, da si z njo stranka začasno ne more zagotoviti preživetja, in to zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati, ali pa stranka ne more razpolagati z nepremičnino.

Po novem se dohodki iz študentskega dela upoštevajo v višini, ki je bolj ugodna, odpravlja se diskriminacija pri dodeljevanju izredne denarne socialne pomoči upravičencem do varstvenega dodatka, izključuje pa se tudi krivdni razlog pri izredni denarni socialni pomoči zaradi višje sile ali naravne nesreče ali menjave statusa.

Komentarjev 3
  • spenjac 14:26 07.oktober 2013.

    Ministrica za delo Anja Kopač Mrak poudarja, da so predvidene spremembe socialne reforme usmerjene predvsem na izčrpavanje družine, zlasti v primerih, ko starši dejansko delajo in jih je zato treba čim bolj pomolsti.

  • vico 08:11 07.oktober 2013.

    ah ti si gotof debil

  • dragec 08:09 07.oktober 2013.

    Novele zakonov.......potegavščine oblasti, onemogočimo jim. NA ULISE - GOTOFI SO !!!!!!