Slovenija
12348 ogledov

Kako dolgo še šola na daljavo? Takšna priporočila so dobili učitelji!

Šolanje od doma Profimedia
Po tem, ko je ministrstvo za šolstvo sprejelo odločitev o enem ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2020/21, je Zavod RS za šolstvo osnovnim šolam poslal jasna priporočila, kako naj poteka vzgojno-izobraževalni proces. Posebna navodila so prejele tudi srednje šole.

Priporočila, ki so jih pripravili na Zavodu RS za šolstvo, so začela veljati z včerajšnjim dnem. "S priporočili želimo prispevati h kontinuiteti in kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa," so zapisali. Priporočila se v večjem delu osredotočajo na proces po povratku v šole. Opozarjajo, da mora biti ta prehod mehak, da je treba preveriti, koliko znanja je bilo pridobljenega v času šolanja na daljavo, ga utrditi in na podlagi tega zastaviti in prilagoditi cilje za to šolsko leto. Jasno je tudi, da bo v letošnjem šolskem letu manj ocen. 

V priporočilih je jasno zapisano, da naj se v času izvajanja pouka na daljavo ne ocenjuje znanja. "Učitelji naj posebno pozornost posvetijo preverjanju znanja in doseganju ciljev. Glede na sklep ministrice, s katerim je določeno eno ocenjevalno obdobje v tem šolskem letu in zmanjšano minimalno število ocen, bo ocenjevanje, zlasti v obliki pisnih preizkusov in ustnega ocenjevanja možno izvajati, ko se učenci vrnejo v šole," piše v priporočilih. 

Simona Kustec COVID-19 V SLO Slovenija Ministrica določila nov način ocenjevanja v osnovnih in srednjih šolah

Večji del priporočil se nanaša na čas po vrnitvi v šole. Po vrnitvi v šole zavod tako priporoča, da se večina pridobljenih ocen ne pridobi na pisni način. Ocenjujejo, da bi po povratku v šole "zgolj pisno preverjanje znanja imelo za posledico preobremenitev učencev in odmik od strokovno utemeljenih načinov in oblik preverjanja znanja z ocenjevanjem". 

Po povratku v šole naj se začetno obdobje nameni pregledu opravljenega dela na daljavo in preverjanju predznanja. Učitelji naj ob tem ne kontrolirajo, ali je bilo v času šolanja na daljavo opravljeno vse. Namen preverjanja je predvsem ugotavljanje stopnje razumevanja in vrzeli v znanju ter usvojenih veščin v času pouka na daljavo. Pri učencih prvih razredov je treba pozornost nameniti tudi usvajanju rutin v šolskem učnem okolju, ki jih še niso mogli povsem usvojiti. 

Šola in covid | Avtor: Epa Epa

Na podlagi ugotovljenega stanja naj učitelji opravijo pregled in spremembo letne priprave. Do konca šolskega leta naj se tako načrtuje cilje, ki jih je mogoče realizirati. V ospredju mora biti sledenje temeljnim ciljem. Prednost naj ima doseganje ciljev in poglabljanje znanj, potrebnih za nadgradnjo v prihodnjih razredih. Učitelji morajo upoštevati razlike med učenci, poskrbeti za individualizirana navodila na podlagi predznanja ter zagotovijo več pomoči za učence, ki niso uspeli usvojiti temeljnih ciljev skozi pouk na daljavo. 

Eden od poudarkov iz priporočil, ki jih je pripravil zavod, je tudi ta, da naj bo delo učencev usmerjeno v delo v šoli. "Vse naloge in dejavnosti za utrjevanje in preverjanje doseženih ciljev naj učenci opravijo v šoli," priporočajo. 

Učiteljem svetujejo, da tudi po povratku v šolo ohranijo v omejenem obsegu delo v kanalih in spletnih učilnicah, ki so jih uporabljali v času šolanja na daljavo. Na ta način bodo ohranjali digitalne veščine, ki so ključne v času šolanja na daljavo. 

Posebej izpostavljajo tudi spodbujanje k organiziranim, usmerjenim gibalnim dejavnostim. 

Po povratku v šole je ključno, da poteka neposredna komunikacija učenca z učiteljem, drugimi strokovnimi delavci in vrstniki. "Ključna vodila tega pogovora naj bodo: omogočiti učencu dovolj časa za to, da spregovori o čustvih, skrbeh, strahovih … Pomembno je podajanje relevantnih informacij, ki so prilagojene razvojni stopnji otrok. V času povratka v šole tako predlagamo redne jutranje rutine, redna spodbudna sporočila razrednika/učitelja, seznanjanje z informacijami za ustvarjanje občutka predvidljivosti, vaje za umirjanje in čuječnost itd."

Šola od doma | Avtor: Profimedia Profimedia

V srednjih šolah mora ocenjevanje potekati nemoteno

Za srednje šole veljajo drugačna priporočila. Na zavodu menijo, da mora proces ocenjevanja nemoteno potekati tudi v izrednih razmerah, ocenjevanja pa mora biti premišljeno. Ključno je, da učitelji s sprotnim preverjanjem znanja pridobivajo povratne informacije o znanju posameznega dijaka. "Ocenjevanje znanja naj torej sledi preverjanju znanja in naj ga učiteljski zbor posameznega oddelka vpeljuje koordinirano, postopno in v skladu z dogovorjenimi oblikami dela," priporoča zavod. 

Učitelji morajo pri izbiri načina ocenjevanja na daljavo upoštevati specifiko predmeta, jasno predstaviti dijakom, kaj se od njih pričakuje in preveriti, ali pogoji dela doma dijakom to omogočajo. Od šole se pričakuje, da vzpostavi stik z vsemi dijaki in da učitelji poznajo razmere, v katerih lahko dijaki sodelujejo v procesu izobraževanja na daljavo. 

Pri ocenjevanju na daljavo zavod ne priporoča uporabe posebnih aplikacij, ki so tehnično razvite za pisno ocenjevanje znanja v času izvajanja pouka na daljavo. 

Ravnatelj srednje šole lahko prilagodi pravila ocenjevanja za posebne razmere, pri čemer morajo biti dijaki o spremembah pravil seznanjeni najmanj en teden pred ocenjevanjem. Učitelji preverjajo in ocenjujejo znanje v dogovoru z dijaki in jim predstavijo kriterije za ocenjevanje, o načinu ocenjevanja pa seznanijo tudi razrednika. 

Šola in covid | Avtor: Epa Epa

Med načini preverjanja znanja je navedenih pet možnosti: ustno ocenjevanje (v obliki videokonference, manjša skupina dijakov, napovedano); pisno ocenjevanje (daljši pisni sestavki, krajši esejski odgovori na izvirna vprašanja, avtentične naloge); dnevnik projektnega dela, seminarske naloge, poročila, video posnetki; e-listovnik (zbirka dokazov o učenju) ter dokazi o znanju in opravljenih nalogah, ki jih zbirajo učitelji.

Učitelji morajo ocenjevanje izvajati v istem spletnem okolju kot izvajajo pouk, saj so tako z njegovim delovanjem dijaki seznanjeni. "Ob vizualnih stikih z učiteljem se morajo dijaki počutiti varno, zato je pomembno, da učitelj upošteva domače razmere in preverjanja ne pogojuje z vizualnimi in drugimi pogoji (npr. pospravljena miza, prostor ipd.). Dijake opozori na nedovoljeno rabo učnih gradiv in pripomočkov. Ocenjevanje naj ne bo prežeto z izvajanjem nadzora, ampak naj poteka v duhu pozitivnih pričakovanj in spodbudnih sporočil," še poudarjajo na zavodu. 

Učitelji morajo poskrbeti tudi za ustrezno obremenjenost dijakov. "Učitelj naj ne obremenjuje dijakov z nalogami ali izdelki, za katere ni prepričan, da jih lahko v izrednih razmerah doma opravijo vsi dijaki (brez dodatnih nabav in iskanja materialov, orodij ipd.)," je zapisano v priporočilih. Pomembno je tudi, da realno ocenijo čas, ki ga bo dijak potreboval za posamezno nalogo. 

Podrobnejša navodila za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programo in glasbene šole so na voljo TUKAJ, za srednje šole pa TUKAJ

dezurni@zurnal24.si

 
Komentarjev 1
  • izy 11:24 27.november 2020.

    Še kar ne razumem zakaj so šole zaprte? En stol vmes, dopoldan - popoldan šola, kaj je tukaj problem. Ali prej otroci niso bili bolani? Če je bil otrok bolan, ostane doma, če pa slučajno pride s Covidom ukužen je ...prikaži več cel razred v karanteni in to je to.