Slovenija
2190 ogledov

Tega dimnikarji od vas ne smejo zahtevati

(Foto: Žurnal24) Žurnal24 main
Ponudniki dimnikarskih storitev na terenu opažajo, da je sprememba načina izvajanja dimnikarskih storitev med strankami povzročila nekaj zmede.

Javno komunalno podjetje Grosuplje (JKPG) je zabeležilo več klicev strank, ki so od njih želele pojasnilo glede obveščanja dosedanjih izvajalcev dimnikarskih storitev o zamenjavi izbranega dimnikarja. Prihajalo naj bi do primerov, ko so dosedanji izvajalci zahtevali od strank dokaze o zamenjavi izbranega dimnikarja. 

O prehodu k drugemu izvajalcu dimnikarskih storitev uporabniki niso dolžni obveščati dosedanjega izvajalca, čemur je pritrdilo tudi ministrstvo za okolje in prostor. V dopisu, ki so ga poslali JKPG, so zapisali, da "obveščanja dosedanjega izvajalca o izbiri novega ZDimS ne predvideva". "Ker zakon tega ne predvideva, dosedanji izvajalec tega ne sme zahtevati, zadoščati mu mora že vaša ustna izjava o izboru drugega izvajalca," so v obvestilu uporabnikom zapisali v JKPG. 

Priporočeno, da zamenjavo zapišete

Predsednik Sekcije dimnikarjev pri OZS Simon Dovrtel medtem pravi, da je zaželeno, da uporabnik v primeru menjave prejšnjo dimnikarsko družbo obvesti o tem, da ta ne načrtuje aktivnosti. Uporabnikom pa hkrati svetuje, da izbiro opravijo čim prej, da bo do nove kurilne sezone vse v zvezi z izbiro urejeno. 

Dovrtel priporoča, da uporabniki z izbranim izvajalcem podpišejo dokument, ki jim jamči, da je izbira izvedena. "Pri izbiri pa predlagamo, da uporabniki upoštevajo izkušnje, preteklo delo, opremljenost, dosegljivost, kadrovsko zasedbo, usposobljenost, odzivnost podjetja ter način obravnave reklamacij. Izbira dimnikarske družbe le na podlagi cene je namreč zelo tvegano ravnanje," svari Dovrtel. 

Vi skozi takšen dimnik najbrž ne bi lezli. | Avtor: Žurnal24 main Žurnal24 main

Nizka cena, vprašljiva storitev

Zakon določa, da naj bi ministrstvo določilo maksimalne cene storitev, kar pa bi moralo biti določeno s podzakonskim aktom. Strokovna javnost glede določbe najvišje cene ni prepričana, da je utemeljena in ustavno dopustna, še manj pa da omogoča zaščito javnega interesa. "Če izvajalci tekmujejo, kdo bo cenejši, s tem pada tudi kakovost. Vendarle gre za storitve, ki se po novem opravljajo na trgu, zaradi česar je omejitev cen izjemno vprašljiva," pravi Dovrtel. 

Na trgu so zaznali primere nerealnih ponudb dimnikarskih družb, ki navajajo neobičajno nizke cene. Dovrtel cene okrog 10 evrov označuje za dumping na vsebinsko-strokovnem delu, kar pomeni na račun uporabnikov. Zakon predvideva, da se znesek za plačilo oblikuje kot zmnožek cene izvajanja dimnikarskih storitev in normativnega števila časovnih enot dela dimnikarskih storitev. Trenutne cene storitev prejšnjih ne presegajo.

Potni stroški: da ali ne? 

Dimnikarske družbe se bodo različno odločale tudi o plačilu prevoznih stroškov za uporabnike, ki so od izbrane dimnikarske družbe oddaljeni več kot 25 kilometrov. Zakon določa, da se tem uporabnikom za vsak kilometer nad 25 kilometrov obračuna 0,25 €/km. Ali bodo dimnikarske družbe potne stroške zaračunavale, je njihova odločitev.

V JKPG pravijo, da se bodo odločali v vsakem primeru posebej. "Cena, ki jo imamo objavljeno, je skladna s ceno po zakonu, ki predvideva radij do 25 kilometrov brez dodatnega doplačila potnih stroškov. V kolikor bomo imeli povpraševanje stranke, ki bo razumno oddaljena in bomo ocenili, da ji po tej ceni storitev še lahko opravimo, ji jo bomo tudi opravili," je dejal Sandi Hribar z JKPG. Iz podjetja Sto-servis d. o. o. so nam odgovorili, da pri njih potnih stroškov strankam ne bodo zaračunavali. 

dimnikar | Avtor: Profimedias Profimedias

Sprašujejo po ceni

V JKPG opažajo, da uporabniki najpogosteje sprašujejo glede cene storitev. "Zanima jih, kako to, da je samo urna postavka, če je bilo prej drugače," pravi Hribar. V podjetju Sto-servis ocenjujejo, da so ljudje še kar seznanjeni s spremembami na področju dimnikarskih storitev. Predvsem jih večino zanima, ali morajo zamenjati izvajalca. Za to potezo se je med njihovimi strankami do sedaj odločil le kakšen odstotek, ocenjujejo.

"Uporabniki imajo po naših informacijah na voljo osnovne informacije. Licencam trenutno ne posvečajo večje pozornosti," pravi Dovrtel. Glede zamenjav dimnikarja podatki na nivoju države še niso na voljo. Trenutno pa podatki o posameznih podjetjih "ne kažejo na to, da bi uporabniki dobra dimnikarska podjetja menjali"

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 19