Slovenija
22492 ogledov

Televizija se je po enem mesecu pokvarila, prodajalec noče nič slišati o garanciji

film, televizija Profimedia
Ker prodajalec ne želi upoštevati garancije, mu ne preostane drugega, kot da izkoristi možnost pravne pomoči.

Primerov, kot je omenjeni, je veliko. V takih okoliščinah še kako pride prav zavarovanje pravne zaščite. V Zavarovalnici Triglav med primeri, kdaj zavarovanje pravne zaščite lahko pride prav, navajajo primer zavarovanca, v katerega je med večernim tekom skočil pes, ga podrl in trikrat ugriznil, tako da je moral poiskati zdravniško pomoč. Upravičen je uveljavljati odškodnino za pretrpljene telesne poškodbe in bolečine od lastnika psa. Odvetnik bo zastopal interese zavarovanca v izvensodnem in sodnem postopku.

Na pomoč so priskočili tudi zavarovancu, ki je kupil televizijo, ki se je po enem mesecu uporabe pokvarila. Ker prodajalec ne želi upoštevati garancije, bo odvetnik zastopal interese zavarovanca v izvensodnem in sodnem postopku. Odvetnik bo priskočil na pomoč tudi zavarovalcu, ki je s potovalno agencijo odšel na dopust v Grčijo. Tam je bil nastanjen v slabše kategoriziran hotel, kot je bilo določeno v pogodbi. Od organizatorja bo preko odvetnika lahko uveljavljal znižanje plačila.

hotelska soba | Avtor: Profimedia Profimedia

Predstavljajte si, da vam je delodajalec po prenehanju delovnega razmerja ostal dolžan odpravnino in več plač, čemur pa delodajalec oporeka. "Zavarovalec je vložil tožbo, vendar na koncu izgubil. Zavarovalnica ARAG je plačala 7.332,91 evra odvetniških stroškov ter 1.920 evrov sodne takse," opišejo enega od primerov pri Zavarovalnici ARAG. Pomagali so tudi zavarovalki, ki je želela doseči zvišanje preživnine, ker je nekdanji mož dobil redno zaposlitev in je bil tako zmožen plačevati višjo preživnino za svoja dva otroka. "S pomočjo odvetnika je uspela prepričati sodišče, da bo odslej nekdanji mož plačeval ustrezno visoko preživnino, ne pa zgolj simbolične."  

Vključeni so bili tudi v primer, ko je bila zavarovalka vznemirjena zaradi hrupa, ki je prihajal s sosednjega zemljišča. Na Okrajno sodišče je bila vložena tožba zaradi prenehanja vznemirjanja in plačila odškodnine. Stranki sta na poravnalnem naroku dosegli poravnavo, prav tako se je sosed zavezal, da bo s hrupom prenehal. Zavarovalnica ARAG je plačala 1.278,34 evra odvetniških in sodnih stroškov. Pogosti so tudi primeri, povezani s prometnimi prekrški. "Zavarovalca so policisti ujeli pri prehitri vožnji in mu izrekli denarno kazen in kazenske točke. Z izrečenimi kazenskimi točkami je dosegel 18 točk, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Ker je zavarovalec poklicni voznik, je odvetnik vložil vlogo za odlog odvzema vozniškega dovoljenja in uspel," navedejo enega takšnih primerov.

prometna nesreča | Avtor: Profimedia Profimedia

Ko pride do težav, je že prepozno

Hitro se lahko zgodi, da potrebujemo pravne storitve, ki pa nas lahko močno udarijo po žepu. "Ravno takšnim ljudem, ki si težje privoščijo odvetnika, priporočamo, da s pravočasno sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite, ki ga v Sloveniji edina ponuja zavarovalnica ARAG, poskrbijo za svojo pravno varnost," pravijo v zavarovalnici ARAG. Na voljo imajo različne pakete. Paket Služba je tako primeren za vse, ki se želijo zavarovati za primer neupravičene odpovedi delovnega razmerja, znižanja plače ali njenega neizplačila, regresa in prispevkov ali za primer mobinga. Paket Družina pride v poštev pri uveljavljanju svoje pravice do preživnin in stikov pa tudi v postopkih dedovanja. V primeru sporov s sosedi ali najemodajalci izpostavljajo paket Nepremičnine. 

Krite so le zadeve, kjer pride do spornih zadev v času zavarovanja oziroma po poteku čakalne dobe, ki je določena pri posameznih paketih. "Vsekakor pa vam vedno pripada nasvet odvetnika, glede katerekoli zadeve. Ker pa nikoli ne vemo, kdaj potrebujemo odvetnika, je pametno imeti zavarovanje sklenjeno že prej, preden pride do težav, saj je takrat prepozno," svetujejo pri zavarovalnici ARAG.

hiša, zavarovanje | Avtor: Profimedia Profimedia

Zavarovalna vsota po posameznem primeru lahko znaša največ 105.000 evrov. V vseh paketih zavarovalnica krije odvetniške stroške, stroške izvedencev oz. izvedenskih mnenj, ki jih naroči oziroma zahteva sodišče, sodne stroške oziroma sodne takse oziroma sodno povprečnino, stroške prič ter stroške tolmačev, stroške, ki jih na osnovi pravnomočnosti sodbe določi v plačilo sodišče njihovemu zavarovancu, dodatne materialne stroške (fotokopiranje na sodišču ipd.), zagotovitev pologa varščine do 105.000 evrov ter potne stroške na sojenje v tujini in stroške izvensodnih poravnav, mediacij.

V tujini ljudje bolj seznanjeni s tem zavarovanjem 

Zavarovalnica ARAG v Nemčiji je bila ustanovljena pred 85 leti. V Sloveniji so prisotni od leta 2004. V tem času so ustvarili široko mrežo odličnih odvetnikov, kar zavarovalcem omogoča uresničitev največje pravne varnosti. "Zavarovalnici ARAG v Sloveniji zaupa več kot 80 tisoč zadovoljnih strank, res pa je, da je delež ljudi, ki imajo sklenjeno pravno zaščito precej manjši, kot je to v tujih državah (npr. Nemčija in Avstrija), kjer so ljudje bolj seznanjeni s tem zavarovanjem in ima zavarovanje pravne zaščite sklenjeno kar 46 % vseh prebivalcev," s številkami ponazorijo razliko med Slovenijo in tujino.

Zavarovanje pokriva številne življenjske situacije, stranka pa se odloči glede na potrebe, ki jih ima. "Cene se gibljejo od 8,99 evra za osnovni paket za posameznika z odbitno franšizo, pa do 35,99 evra na mesec za celotno družino, vse pakete, brez odbitne franšize," povedo o cenovnem razponu. Pomemben je tudi podatek, da svojim zavarovancem krijejo stroške in nudijo pomoč pri izbiri odvetnika po vsej Evropi in to v geografskem pomenu kot tudi v vseh državah, ki imajo obalo s Sredozemskim morjem (npr. Turčija, Egipt, Tunizija …).

arag, zavarovanje, moški, ženska | Avtor: ARAG ARAG

Približno polovica ima kritje pravne zaščite

"V okviru paketnega premoženjskega zavarovanja DOM Zavarovalnice Sava ima kritje pravne zaščite sklenjeno približno polovica zavarovancev. Zavarovanci si storitev svetovanja ter splošno odškodninsko in splošno kazensko pravno zaščito zagotovijo že s standardnim paketom pravne zaščite. Storitev velja na zasebnem in poklicnem področju. Prav tako zavarovanec s tem pridobi možnost brezplačnega ustnega nasveta odvetnika dvakrat letno. V premium paketu je dodana pravna zaščita splošnega in pogodbenega prava. Vse to si lahko zavarovanec zagotovi za ceno že od 4 evre letno," pravijo v Zavarovalnici Sava. Glede na svoje potrebe lahko zavarovanci izbirajo tudi med dodatnimi kritji v paketih služba, dom in družina. 

"Približno 3 % strank, ki se odloči za zavarovanje stanovanjskih nepremičnin in/ali premičnin, dodatno izbere še zavarovanje pravne zaščite, ki pa je na voljo le fizičnim osebam. Zavarovanje pravne zaščite je zagotovljeno v sozavarovanju z ARAG SE - Zavarovalnica pravne zaščite, podružnica v Sloveniji. Tako, da reševanje primera prevzame naš zunanji partner, ki je vodilni na tem področju," pojasnjujejo pri Zavarovalnici Generali.

"Zavarovanje pravne zaščite (vsaj osnovno kritje) priporočamo vsem našim strankam, žal pa se jih za sklenitev odločil relativno malo. Najmanjši paket storitev je osnovno kritje za 9,60 evra neto premije na leto. Dodatno pa lahko stranka razširi kritje še na pravno zaščito iz naslova splošnega pogodbenega prava (22,12 evra), delovnega prava in socialnih zavarovanj (44,24 evra) in/ali na področju nepremičnin (44,42 evra)."

zavarovanje, triglav, poplava, vlom | Avtor: Profimedia Profimedia

Zavarovalnica Triglav od leta 2018 nudi Zavarovanje osebne zaščite, s katerim si zavarovanec za različne nevarnosti iz vsakdanjega življenja lahko zagotovi ustrezna kritja, med drugim tudi kritje pravne zaščite. "Zavarovanje lahko sklene zase in tudi za svojo družino, glede na svoj življenjski slog kritja lahko kombinira in pri večini kritji prilagaja tudi višino zavarovalne vsote in si na tak način zagotovi sebi ustrezno kritje, zanimanje za to vrsto zavarovanja pa je iz leta v leto večje."

Njihovo zavarovanje pravne zaščite vključuje pravno svetovanje (zavarovanec lahko pokliče na 080 28 64 in povežejo ga z odvetnikom), skrb za varovanje pravnih interesov zavarovalca in kritje stroškov na odškodninskem in kazenskem področju ter iz pogodbenega prava, dostop do Spletnega pravnega centra, kjer so na voljo osnutki pogodb. Dodatno lahko zavarovanec izbere tudi kritja pravne zaščite na področjih delovnega prava in socialnih zavarovanj, nepremičnin in družinskega ter dednega prava. Letna premija se giblje od 21,93 evra za individualno zavarovanje in od 29,15 evra za družinsko zavarovanje. "Pomembno je, da si skupaj s kritjem odgovornosti zasebnika zavarovanec zagotovi tako rekoč 100-odstotno pravno zaščito, ne glede na to, ali je v vlogi tožene ali tožeče stranke v odškodninskem sporu," pravijo.

poškodba, zavarovanje, zdravje | Avtor: Profimedia Profimedia

Pomembno, kdaj sklenete zavarovanje

"Največkrat je razlog za zavrnitev zahtevka iz naslova kritja zavarovanja pravne zaščite dejstvo, da je škodni primer stranke nastal pred sklenitvijo zavarovanja. Škodni dogodek mora namreč biti bodoč ali povedano enostavno, škodni dogodek mora nastati po sklenitvi zavarovanja," pojasnjujejo v Zavarovalnici Sava.

V primeru nastanka škode je pomembno, da zavarovanec pokliče zavarovalnico ARAG, ki mu svetuje, ali ga napoti k odvetniku po nasvet v kraju, kjer zavarovanec stanuje. Posvet plača zavarovalnica. Odvetnik v zavarovančevem imenu prijavi škodni dogodek zavarovalnici, tako da zavarovancu ni treba izpolnjevati in dopolnjevati obrazcev za prijavo škodnega dogodka. Zavarovalnica pisno obvesti zavarovanca in odvetnika o obstoju kritja – prevzemu kritja stroškov postopka. Zavarovanec lahko izbira ali postopkeo nadaljuje pri odvetniku, ki mu je nudil uvodni posvet, ali pa si bo izbral drugega odvetnika.

Zanimalo nas je, v katerih primerih je nujno, da postopek zavarovanec izvede s pomočjo zastopnika in ne prek spleta. "Če je naš zavarovanec povzročitelj dogodka, ki ima za posledico odškodninski zahtevek tretje osebe, le-tega krije zavarovanje odgovornosti. Zavarovalnica v tem primeru nudi zavarovancu obrambo pred odškodnino in plačilo odškodnine, ki jo prisodi sodišče. V tem primeru se prijava škodnega primera izvede preko spletne strani Zavarovalnice Sava na zav-sava.si, seveda pa lahko zastopnik svetuje in tako pomaga zavarovancu pri izpolnitvi prijave," pojasnjujejo.

"Če naš zavarovanec zahteva povračilo za povzročeno škodo ali pa je proti njemu sprožen kazenski postopek, pa lahko koristi storitve pravne zaščite, ki jo v okviru paketnega zavarovanja DOM nudimo v sodelovanju z zavarovalnico ARAG. V tem primeru zavarovanec zavarovalni primer prijavi v kontaktnem centru zavarovalnice ARAG," dodajo.

"Ko zavarovanec pokliče na zavarovalnico, ga opozorimo in mu svetujemo, da se na obisk pri odvetniku pripravi in da ima ob obisku relevantno dokumentacijo, ki utemeljuje njegovo zahtevo po pravnem varstvu – tožbo (medicinska in druga dokumentacija)," pravijo v Zavarovalnici Sava.

"Najpogostejši razlogi za zavrnitev so neobstoj zavarovalnega kritja," izpostavljajo v zavarovalnici Generali. "Torej, stranke uveljavljajo škodo, za katero nimajo zavarovanja. Ob škodi lahko to preverijo pri zastopniku. Pogosto tudi nimajo plačane prve premije, ki je pogoj za začetek zavarovalnega kritja. To je najbolj značilno za kasko zavarovanja."  

dokument podpis | Avtor: Profimedia Profimedia

Ne pozabite na te podatke

Nujni podatki pri oddaji škodnega zahtevka so datum škode (ker mora biti škoda v zavarovalnem obdobju), vzrok škode, pravočasna oddaja prijave (pri premoženjskih zavarovanjih je rok zastaranja tri leta). Pri Generaliju dodajajo, da je priporočljivo priložiti še fotografije vzroka in posledic ter morebitne predračune ali račune. "Če gre za škodo na objektih, je dobro, da so opisi čim boljši: npr. poškodovan je lamelni parket v izmeri 20 m2, stena velikosti 15 m2, 20 betonskih strešnikov bramac ipd. Vsekakor pa, če kakšen podatek manjka, to ne pomeni izgube pravic iz zavarovanja, temveč le upočasni postopke. Manjše škode se namreč lahko rešijo po hitrem postopku in popolna dokumentacija pri tem pomaga," razložijo.

Ključni podatki so torej predvsem podatki o zavarovancu oziroma oškodovancih, kraj in čas nastanka škodnega dogodka ter vzrok škodnega dogodka. "Če teh podatkov nimamo, najprej zavarovanca pozovemo k dopolnitvi prijave škodnega primera, saj lahko z reševanjem škodnega dogodka začnemo šele, ko prejmemo vse potrebne podatke. Če boste izpustili katerega od drugih (manj) pomembnih podatkov, bomo manjkajoče podatke pridobili med reševanjem primera. V vsakem primeru pa pomanjkljivo izpolnjen obrazec za prijavo škode pomeni nekoliko daljše reševanje škodnega primera," poudarjajo tudi v Zavarovalnici Triglav.

zavarovanje, agent | Avtor: Profimedia Profimedia

Podcenjevanje nevarnosti

Napake pri zavarovanju doma se sicer neredko pokažejo šele tedaj, ko škoda že nastane. Pomembno je, da se sklene ustrezno zavarovanje glede na vrednost, lokacijo in opremo. "Pogosto se zgodi, da lastnik svojega doma ne zavaruje za nevarnost, ki objekt neposredno ogroža, tudi glede na njegovo lego oz. lokacijo objekta (poplava, zemeljski plaz ...). Med najpogostejše napake, ki jih lahko zavarovanec naredi pri (ne)izbiri kritij, sodi podcenjevanje nevarnosti oziroma prepričanje, da se neželeni dogodek ne bo zgodil. Tipičen primer so potresi. Slovenija leži na potresno nemirnem področju in v zgodovini smo že imeli primere s katastrofalnimi posledicami. Kljub temu nekateri svojega doma še vedno ne zavarujejo za primer potresa ali pa so prepričani, da je to kritje vključeno v pakete zavarovanj, čeprav gre za dodatno zavarovanje," izpostavijo primer iz prakse. 

Vsi paketi zavarovanja doma pri Zavarovalnici Triglav zagotavljajo kritje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti, torej kritje za odgovornost zavarovanca kot lastnika, uporabnika ali najemnika. V paketih je različna zgolj višina zavarovalne vsote.

Pozornost je treba nameniti tudi temu, kakšno škodo lahko povzroči zavarovana nevarnost in temu ustrezno določiti višino kritja. "Med pogoste napake sodi tudi neseznanjenost s franšizo oz. soudeležbo, ki pomeni, da ob škodi del zneska za popravilo prispeva zavarovanec. Če se želi posameznik ob nastali škodi izogniti vsem stroškom, tudi pri zavarovanju doma za veliko večino nevarnosti obstaja možnost odkupa soudeležbe. Pogosto je tudi nepoznavanje možnosti zavarovanja za določeno nevarnost. Če ima lastnik v svojem domu na primer veliko steklenih površin, je priporočljivo, da izbere kritje škode zaradi razbitja stekla," svetujejo v Zavarovalnici Triglav. 

toča | Avtor: arhiv bralec arhiv bralec

Ker vedno večjo škodo povzročajo toča, vihar, poplave in udari strel, je treba dobro razmisliti, za katere nevarnosti bomo zavarovali stanovanjske objekte. "Ustrezno oziroma pravilno sklenjeno zavarovanje je zelo pomembno, da zavarovanec dobi škodo povrnjeno v celoti. Ena izmed večjih težav, ki jo opažamo v praksi, so neustrezno oz. prenizko določene vrednosti objektov v zavarovalnih pogodbah (zavarovalne vsote). To se izkazuje kot problematično zlasti v zadnjih dveh letih, ko se je gradnja stanovanjskih objektov podražila za približno 30 %. Težave nastanejo, če zavarovalne vsote na policah ne sledijo trendu podražitev gradnje, kar pa lahko ob škodi privede do podzavarovanja," opozarjajo.

"V Zavarovalnici Triglav sicer opažamo, da se Slovenci še vedno premalo zavedamo pomena osebnih zavarovanj in dajemo večji poudarek zavarovanju svojega premoženja. Ne zavedamo se, da s pravilno izbiro kritij osebnih zavarovanj poskrbimo za lastno finančno varnost in varnost najbližjih v primeru najhujšega," strnejo svoja opažanja.

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 14
  • jakec1575 22:45 09.marec 2024.

    od aprila 2023 je na voljo razsiritev stvarna napaka. jebem jim kitajsko robo. naj uvoznik placa, ce uvaza sranje od robe. jaz bi takemu se extra zaracunal dodatno onesnazevanje okolja.

  • darefoks 20:26 09.marec 2024.

    same reklame za tisto kurcevo arag nategacijo

  • sandi76 19:02 09.marec 2024.

    Lep primer samoreklame. Če ne bi državljani poznali problema drobnih tiskov, bi še kaj verjeli !