Slovenija
1247 ogledov

Ukrep: Mogoč bo odlog plačila kredita za 12 mesecev

Zajem zaslona
Ukrep zavezuje banke in hranilnice, vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Sloveniji, da kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi poplav ali plazov, odobrijo odlog plačil posojila do 12 mesecev. Sicer vlada bankam ni naložila, naj med odlogom ne zaračunavajo obresti.

Vlada je sprejela nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah med drugim je tudi uvedba obveznega prispevka, ki ga bomo plačali vsi.

Ukrepov je veliko in med njimi tudi začasni ukrep na področju bančnih posojil. Ta zavezuje banke in hranilnice, vključno s podružnicami, ki imajo sedež v Sloveniji, da kreditojemalcu, ki je utrpel škodo zaradi poplav ali plazov, odobrijo odlog plačil posojila do 12 mesecev. 

Do odloga plačil so upravičene tako fizične kot pravne osebe. Vloge morajo na banke nasloviti najkasneje do 31. decembra letos.

 "V obdobju odloga se na odloženi del glavnice lahko obračunavajo obresti največ v višini 12-mesečnega euriborja plus nič odstotkov, oziroma po redni obrestni meri, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe, če je le ta za kreditojemalca ugodnejša," je pojasnil minister za finance Klemen Boštjančič.  Iz povedanega je torej razvidno, da vlada bankam ni naložila, naj med odlogom ne zaračunavajo obresti.  

Ukrepi za občine

Na področju financ je vlada sprejela kar nekaj ukrepov, ki se nanašajo na občine. Tako so za prizadete občine zvišali mejo za likvidnostno zadolževanje; omogočili so jim, da se v proračunskih letih 23/24 likvidnostno zadolžijo za največ deset odstotkov od zadnjega sprejetega proračuna. Trenutna omejitev je pri petih odstotkih. "Z ukrepom jim bomo zagotovili večjo fleksibilnost pri plačilu stropškov," je dodal Boštjančič.   

Za občine so  še zvišali mejo za zadolževanje za investicije. Sicer jim bodo zagotovljena proračunska sredstva - pogoje za to bo določila vlada. Omogočena jim je tudi neomejena poraba sredstev pridobljenih z donacijami. Posledično jim ne bo treba pripravljati rebalansov proračunov.

 | Avtor: zajem zaslona zajem zaslona
Sklad za obnovo

Z zakonom so ustanovili Sklad za obnovo Slovenije. Ta bo namenjen sofinanciranju izvedbe celovitih projektov in ukrepov povezanih s poplavami, v katerem se bodo zbirala sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva in vrsta sredstev in drugih virov. Minister Boštjančič je pri tem poudaril, da se z ustanovitvijo omenjenega sklada zgledujejo po drugih državah, ki torstne sklade že imajo. 

Znižanje DDV

Ukrepi na davčnem področju; na pet odstotko bodo znižali stopnjo DDV za nakup gasilske opreme, zagotovili boljšo davčno obravnavo za osebe, ki so morale poiskati novo ali začasno bivališče, ter za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki tem osebam zagotavljajo nastanitev. 

Za huje poškodovane nepremičnine se bodo lahko občine lahko odpovedale dohodku iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v korist davčnim zavezancem. 

dezurni@styria.media.si

Komentarjev 2
  • Ender3 18:16 24.avgust 2023.

    So morda Banke kredit davkoplačevalcev ob finančni luknji 2014 že odplačali. Nihče jih ni vprašal, politika je tako ukazala..

  • Avatar Garancija
    Garancija 16:24 24.avgust 2023.

    Uf,to pa je pomoč,počakajo da zgradiš,potem pa na ful po žepu