Slovenija
34721 ogledov

Upokojenci na boljšem kot velike družine in prejemniki socialne pomoči

Denar, evro Profimedia
Ker ni dobila energetskega dodatka, je najprej mislila, da je bila napaka, zdaj pa je le razočarana, saj meni, da je drugorazredna državljanka.

Bralka bi morala kot prejemnica otroškega dodatka dobiti 150 evrov energetskega dodatka, a nakazila ni bilo. Mislila je, da je prišlo do napake, a ni. Če je v gospodinjstvu že kdo, ki je dodatek prejel, potem namreč energetski dodatek družini ne pripada. Povedano bolj po domače, če njen mož upokojen ali invalidsko upokojen, potem dobi dodatek on, družini pa ne pripada. Tudi prejemnik denarne socialne pomoči ni dobil energetskega dodatka, če je v njegovem gospodinjstvu kdo upokojen ali invalidsko upokojen.

Je pa dobil dva dodatka upokojenski par, ki je imel decembra manj kot tisoč evrov pokojnine. Če bi skupaj živeli ostareli starši in že upokojen otrok s partnerjem, pa bi imeli vsi štirje manj kot tisoč evrov pokojnine, bi dobili štiri dodatke.

"Zakon določa, da lahko družina (osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja pri priznanju pravice iz javnih sredstev) prejme solidarnostni dodatek zgolj iz enega naslova, izjema velja za upokojence iz prve alinee, kjer solidarnostni dodatek prejme vsak upokojenec, ki je upravičen do pokojnine v višini 1.000 evrov ali manj," so nam pojasnili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

"Iz vprašanja predpostavljamo, da gre za primer, ko je eden od staršev upokojenec in zato upravičen do energetskega dodatka po prvi alinei, ni pa razvidno ali gre za družino, ki je upravičena do denarne socialne pomoči ali otroškega dodatka. Če je oče kot upokojenec prejel solidarnostni dodatek po prvi alinei, prejemnik denarne socialne pomoči (mati) ali upravičenec do otroškega dodatka (mati) ni upravičena do solidarnostnega dodatka," so še pojasnili.

S tem so preprečili veriženje energetskih dodatkov, da bi na primer dobila družina, ki je v petem dohodkovnem razredu, dobila še enega kot velika družina, morda pa bi še enega dobil invalidsko upokojeni starš. 

Na dodatno vprašanje, ali je bil kakšen vsebinski razlog, da se pri upokojencih dodatek ni omejil na enega na družino, pri drugih prejemnikih pa, so na ministrstvu odgovorili, da "starejši sodijo med najbolj ranljive skupine in tudi njihove možnosti delovne aktivnosti oziroma pridobivanja dodatnih sredstev za preživljanje so omejene". Poleg tega pri vseh, ki zaprosijo za pravice iz javnih sredstev, država ima podatek o članih gospodinjstva, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, pri upokojencih pa ne.

V nadaljevanju objavljamo člen zakona, ki je določil, kdo je upravičen do energetskega dodatka. 

Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov v 2. členu določa upravičence do solidarnostnega dodatka za odpravo posledic energetske revščine:

– osebe, ki so opredeljene kot upravičenci do solidarnostnega dodatka iz 67. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21), katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000 eurov ali manj;

– upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, ki niso upravičeni do dodatka iz prejšnje alineje;

– prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021, in niso sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do dodatka iz prve ali druge alineje tega odstavka;

– upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021, ki niso sami ali osebe, ki se poleg njih upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, upravičeni do dodatka iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka;

– upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021, ki niso upravičeni do dodatka iz prve, druge, tretje ali četrte alineje tega odstavka ali če se otroci, za katere so upravičeni do dodatka za veliko družino, upoštevajo kot povezane osebe pri izračunu otroškega dodatka, na podlagi katerega so upravičeni do dodatka iz četrte alineje tega odstavka;

– rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo v skladu z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, in ki niso sami ali otroci v rejništvu upravičeni do dodatka iz prve, druge, tretje, četrte ali pete alineje tega odstavka.

janez.zalaznik@styria-media.si

 
Komentarjev 22
 • srecnii 22:03 21.maj 2022.

  Tolk pišejo da smo socialna država, na koncu pa reveži dobijo drobtnice, obglodane kosti in kar ostane od pojedine, pomije takorekoč.

 • srecnii 21:50 21.maj 2022.

  Te dodatke že vračamo nazaj in še jih bomo.

 • Avatar Mehičanka76
  Mehičanka76 10:15 20.maj 2022.

  Zmešnjava in diskriminacija po Janezovo. V dveh letih njegove vladavine je bilo veliko nonsensov, denar se je delil brezglavo vračali ga bomo vsi in to še zelo dolgo.