Slovenija
18097 ogledov

Preobrat: Pri potovanjih vsaj začasno ni omejitev

Ustavno sodišče Anže Petkovšek

Ustavno sodišče je sprejelo pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena vladnega odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije covida-19 ter do končne odločitve zadržalo izvrševanje tega člena, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu.

Ustavno sodišče je ugotovilo, "da so škodljive posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijane določbe ob njeni morebitni protiustavnosti, s katero bi se omejila možnost izstopa iz države in prek tega omejile pravica do svobode gibanja, pravica do zasebnega in družinskega življenja ter pravica do svobodne gospodarske pobude, hujše od škodljivih posledic za varstvo javnega zdravja, ki bi jih lahko povzročilo začasno zadržanje izvrševanja te določbe ob njeni morebitni ustavni skladnosti".

Kaj ugotavlja ustavno sodišče?

"Z izpodbijano določbo se v tem obsegu omejuje tako pravica državljanov Republike Slovenije kot tudi tujcev (vključno z državljani drugih držav članic Evropske unije (v nadaljevanju EU)), ki imajo začasno ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, da zapustijo državo. Izjeme, ki dopuščajo potovanja v druge države, so določene ozko, seznam rdečih držav v Prilogi Odloka pa vsebuje 158 držav. To pomeni, da je možnost zapustiti Republiko Slovenijo osebam s prebivališčem v Republiki Sloveniji z 11. členom Odloka močno omejena. Omejitve izstopa iz države so ob tem bistveno strožje kot v primeru vstopa v državo."

Pravica do svobode gibanja je ena temeljnih svoboščin prava, njena omejitev pa je dopustna "zgolj, če je v skladu z zakonom, zasleduje zakoniti cilj in je nujna za doseganje ustavno dopustnega cilja. Pomembno je tudi, da se pri omejitvi navedene pravice upoštevajo individualne okoliščine posameznika in da omejitve ne povzročajo diskriminacije. Nadaljnje izvrševanje
izpodbijane določbe bi posegalo v pravico do zapustitve države velikega števila prebivalcev Republike Slovenije".
Poleg tega ustavno sodišče poudarja, da odlok zelo ozko omogoča upoštevanje individualnih okoliščin. Opozarja pa tudi na druge posledice, ki jih lahko takšna omejitev gibanja posredno povzroči.

Pri svoji odločitvi je ustavno sodišče upoštevalo tudi, da je izpodbijana odločba začela veljati že naslednji dan po objavi. 

"Ustavno sodišče je upoštevalo, da je ukrep časovno omejen. Kljub temu pa navedenih škodljivih posledic ukrepa posega v svobodo gibanja ob morebitni ugotovitvi protiustavnosti ukrepa ne bi bilo več mogoče odpraviti. To ustreza merilu težko popravljivih posledic iz prvega odstavka 39. člena ZUstS."

Ustavno sodišče poudarja, da je škodljive posledice neizvrševanja ukrepa mogoče presojati le z vidika učinka, ki ga ima na ozemlju Slovenije. "Z neizvrševanjem izpodbijane določbe Odloka bi torej lahko nastale določene škodljive posledice za javno zdravje, ki je pomembna vrednota. Vendar pa je pri njihovem ovrednotenju treba upoštevati tudi okoliščine, ki te škodljive posledice omejujejo. Pri tem je uvodoma treba ugotoviti, da preprečitev oziroma omejevanje možnosti izstopa iz države sama po sebi ne more nasloviti problematike vnosa in širjenja bolezni v Republiko Slovenijo, saj zgolj z izstopom iz države do takih posledic sploh še ne more priti, ampak se lahko pojavijo šele pri naknadnem ponovnem vstopu v Republiko Slovenijo. Pogoje za vstop pa Odlok ureja v 1. do 10. členu, s katerimi poskuša preprečiti ravno tiste posledice, ki jih Vlada navaja kot škodljive posledice zadržanja omejitve možnosti izstopa. To pomeni, da je možnost nastanka škodljivih posledic zaradi vnosa in širjenja nalezljive bolezni že omejena z omejitvami pri vstopu v državo. Čeprav je mogoče sprejeti tezo, da ukrepi ob vstopu morda ne bodo ustrezno odkrili oziroma v celoti preprečili vseh nevarnosti za vnos oziroma širjenje bolezni prek na novo okuženih oseb, ti ukrepi vendarle nižajo tveganje zaradi predhodne možnosti izstopa. Ob tem ni mogoče zanemariti dejstva, da so zgolj ti ukrepi ob vstopu v državo sicer upoštevni in očitno ocenjeni kot zadostni za tiste osebe, ki želijo iz držav na rdečem seznamu vstopiti v Republiko Slovenijo, ne da bi bile poprej podvržene omejitvam iz izpodbijane določbe Odloka, ker predhodno sploh niso bile v Republiki Sloveniji ali pa je niso zapuščale v času veljavnosti Odloka." 

Odlok je težo posledic na več pomembnih človekovih pravic skušal omiliti z določitvijo izjem, vendar pa so te po mnenju ustavnega sodišča določene preozko.

Odločitev je danes objavljena v uradnem listu.

 
Komentarjev 7
 • Kirka 13:33 09.april 2021.

  Mene pa zanimajo maske na prostem. Tako neumnega ukrepa se lahko spomni le pokvarjenec, ki nam (upam, da ne več dolgo in da bo njegov pristanek trd, kot je bil že marsikaterega samodržca) kroji življenja.

 • Avatar Leon
  Leon 07:54 09.april 2021.

  Za STA je dodal, da žal ustavni sodniki za nič ne odgovarjajo, pa tudi sicer so nesposobni odločanja, začasno zadržujejo pravne akte, odločajo pa se ne. "Ob taki sestavi je težko drugače," je ocenil Hojs. Mislim ,da bi ga bilo ...prikaži več potrebno osamiti in strokovno obravnavati .

 • vera23 22:53 08.april 2021.

  Iz države lahko, iz ene v drugo regijo pa ne? Butale!