Slovenija
810 ogledov

V opominu za plačilo groba grozijo z odklopom vode

Žale
1/5
Saša Despot
Ker sem pozabil plačati grob, mi komunala grozi s odklopom vode, nam je sporočil bralec in nam poslal opomin, ki ga je prejel.

V Obvestilu o stanju dolga Javno podjetje Komunala Cerknica bralca najprej prosi, naj dolg poravna v 15 dneh, v primeru neplačila pa napoveduje, da bodo izvedli izterjavo z izvršbo na transakcijski račun, z izvršbo na nepremičnino ali s prekinitvijo dobave pitne vode. Da je pri približno 20 evrih dolga šlo ga plačilo groba in na za plačilo vode, je bralec  dokazal z odrezkom položnice, ki nam ga je poslal. 

Opomin za neplačilo groba | Avtor: zurnal24.si zurnal24.si

Odklop vode zaradi neplačila najemnine za grob pa bi bil v nasprotju z zakonom. Pri javnih storitvah mora podjetje neplačniku naprej poslati pisni opomin in mu dati 15 dni dodatnega časa za plačilo, šele nato sme upnik prekiniti zagotavljanje javne storitve ali dobrine, so nam pojasnili na tržnem inšpektoratu, ki ga vodi Andrejka Grlić. 

Taka praksa ne bi bila zakonita

"Primer kot ga navajate, da komunalno podjetje zaradi zamude pri plačilu groba grozi z odklopom vode, nam ni poznan, menimo pa da ni v skladu z zgoraj navedenim, saj podjetje zaradi zamude obveznosti za plačilo groba, ne more prekiniti dobave vode. Dobavo vode lahko prekine le v primeru, da po naknadno določenem roku za izpolnitev obveznosti, potrošnik ni izpolnil obveznosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo," menijo na tržnem inšpektoratu. 

Zaradi groba vode niso odklopili nikomur

Voda | Avtor: Shutterstock Shutterstock
Ne glede na besedilo v opominu pa na cerkniški komunali pravijo, da zaradi neplačila najemnine za grob še nikomur niso odklopili vode. "Neplačilo grobnine se ne sankcionira z odklopom vode. Zaradi neplačila najema grobnega prostora izvajamo postopke izterjave, pogodbe za najem grobnega prostora pa nismo prekinili še nikomur," zagotavljajo. Lani so sicer vodo odklopili petim strankam, pri vseh je bil razlog neplačilo komunalnih storitev (med katere se najemnina za grob, ki se plača enkrat letno, ne sodi). "Dobavo vode prekinemo v izrednih primerih stalnih neplačnikov in ko niso uspešne ostale metode izterjave. Po četrtem neuspešnem opominu nadaljujemo z drugimi postopki izterjave. Višina dolga ne vpliva na opominjanje in izterjavo," so pojasnili. 

Dodali so še, da dolžnike o stanju dolga obveščajo na mesečnih računih, ko je dolg star tri mesece, pa pošljejo Obvestilo o stanju dolga, ki je opomin pred nadaljnjimi postopki. Ker najemnina za grob ne sodi med komunalne storitve, je naš bralec prejel le obvestilo o stanju dolga.

Več neplačnikov vode kot groba

Čeprav v javnem podjetju Žale ne morejo groziti z odklopom vode, imajo razmeroma malo neplačnikov. "Vrednostni delež neplačnikov je nizek in znaša le 2,4 odstotka," so pojasnili. Računov za vodovod in kanalizacijo ljubljanskega podjetja VO-KA na primer ne plačuje dobrih pet odstotkov odjemalcev. Je pa pri primerjavi treba opozoriti, da gre pri najemnini za grob za razmeroma majhen strošek enkrat ne leto, medtem ko gre pri vodi za približno enak mesečni znesek. 

Za razliko od cerkniških kolegov, ki niso groba nikomu odvzeli, pa je podjetje Žale lani prekinilo 50 pogodb, kar je sicer  le 0,09 odstotka vseh pogodb. 

Fizičnim osebam ne delajo izvršbe na nepremičnino

Skladno z 34. členom odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti najemna pogodba za grob med drugim preneha tudi, če najemnina ni bila izterjana in če najemniku v enem letu od zapadlosti računa ni bilo mogoče vročiti računa. Odlok določa tudi načine izterjave. Po petnajstih dneh se izstavi opomin, če ni plačan, pa mora podjetje v šestih mesecih sodišču predlagati izvršbo. Za fizične osebe vlagajo le izvršbo na transakcijski račun in plačo, na nepremičnine pa ne. 

VO-KA: odklop možen tudi pred izvršbo

Ljubljansko Javno podjetje Vodovod-kanalizacija  (VO-KA) je lani izvedlo dvajset odklopov, letos pa jih bo najbrž nekaj več, saj so jih že tri mesece pred koncem leta izvedli dvajset.  Ker mesečno izdajo približno 58.500 računov, gre za 0,034 odstotka mesečne količine poslanih računov, so izpostavili.  Odjemalcev, ki s plačilom zamujajo več kot 90 dni, je bilo konec lanskega leta 3.242, kar je približno 5,5 odstotka vseh. 

"Prekinitev dobave vode je skrajni ukrep, ki ga družba izvede, ko so izčrpane vse druge možnosti poplačila. JP Vodovod-kanalizacija si na različne telefonske in pisne načine prizadeva, da neplačniki poravnajo svoje obveznosti, uporabnikom ponuja tudi obročno odplačevanje dolga. Če se neplačnik kljub večkratnim pozivom ne odzove, se v izrednih primerih izvede prekinitev dobave vode. Pred vsako morebitno prekinitvijo vode se znotraj podjetja še posebej posvetujejo. Splošnega pravila ali pride do odklopa vode pred ali po izvršbi ni, saj se primeri med seboj razlikujejo. Včasih izvršba, zaradi različnih razlogov ni mogoča (npr. zaradi neurejenega lastništva)," so pojasnili. 

Opomin za neplačilo vode | Avtor: zurnal24.si zurnal24.si

Odklop pa praviloma grozi po tretjem pisnem opominu (zgoraj). "V kolikor dolg ni poravnan tudi po tretjem pisnem opominu, družba neplačniku priporočeno s povratnico pošlje opomin pred tožbo oziroma opomin pred odklopom. Opomin pred tožbo se posreduje tistim, katerim vode ni mogoče odklopiti (npr. ko je v večstanovanjski stavbi neplačnik samo en uporabnik)," so še pojasnili.

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 22
  • sajgon 15:58 15.september 2016.

    Voda je javno dobro na podlagi zakona o vodah (ZV-1). V skladu s 15. členom so celinske vode in vodna zemljišča naravno vodno javno dobro. Vendar je potrebno vedeti, da infrastruktura komunale ni javno dobro. Zato mi dejansko ne plačujemo ...prikaži več dostop do vode ampak vse tisto, kar omogoča da voda pride v naša stanovanja ali hiše.

  • Pepe007 15:22 15.september 2016.

    Sporno je torej, da imajo v podjetju zaradi nižjih stroškov poslovanja z neplačniki en vzorec za izterjavo. Verjetno bi morali vsak primer obravnavati individualno in zato zapraviti 8 delovnih ur :).Kakorkoli, ne glede na vaše pojasnilo gre v članku ...prikaži več predvsem za reklamiranje aktivnosti nesramnega neplačnika.

  • Papaja Popi 15:21 15.september 2016.

    Pepe007Častim pivo.