Slovenija
49 ogledov

Vlada posvojila predloge KPK

Vlada Alenke Bratušek Anže Petkovšek
Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog sprememb zakona o davku na nepremičnine, ki jih je napovedala minuli četrtek, in ga poslala v DZ.

Minister za notranje zadeve Gregor Virant je predstavil petnajst predlogov za boj proti korupciji, ki jih je vladi predala Komisija za preprečevanje korupcije in do katerih se je vlada pozitivno opredelila. Virant je dejal, da se je odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v lanskem letu zelo pospešilo.

Med predlogi, ki jih je vlada sprejela je vpeljava pravila zakonodajne sledi. Zakonodajna sled omogoča slednje ali so bili pri predlogih aktov vključeni zunanji strokovnjaki in koliko se jim je plačalo.

Župane lahko odpokličejo volivci

MNZ mora do junija 2014 pripraviti spremembo Zakona o lokalni samoupravi, ki bo uvedla možnost odpoklica župana. Župana bodo lahko odpoklicali na pobudo volivcev. Pripravili bodo tudi besedilo novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije do konca leta 2014, ki bo vzpostavilo ustreznejše/strožje pravne podlage za odpoklic posameznika z javne funkcije v primeru obsodbe in v kolikor bo ugotovljeno, da je kršil protikorupcijski zakon.

Prenova bo doletela tudi zakon o KPK, za katerega je osnutek pripravila komisija sama. Virant je izpostavil dve točki, in sicer okrepitev pooblastil komisije za nadzor nad premoženjem funkcionarjev v tuijini in nadzor nad družinskimi člani funkcionarjem, s čimer se lahko preveri morebitne obvode sredstev. Bolj jasno naj bi bil urejen tudi sodni nadzor nad odločitvami KPK.

Med ukrepi, ki jih napoveduje vlada, so tudi ureditev evidence Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, sprejetje novega zakona o slovenskem državnem holdingu, centraliazcija in informatizacija javnega naročanja v javnem zdravstvu, učinkovit in pregleden nadzor nad delovanjem nosilcev javnih pooblastil in področnih organizacij nosilcev javnih pooblastil in sistemska reorganizacija delovanja inšpekcijskih služb.

Imenovali operativno skupino

V povezavi z nepremičninskim davkom je vlada danes imenovala zgolj člane operativne skupine. Operativno skupino za zagotovitev učinkovitega izvajanja Zakona o davku na nepremičnine in projekta uvajanja nepremičninskega davka vodi Ministrstvo za finance. V operativni skupini, ki jo vodi Mateja Vraničar z ministrstva za finance sta še dve predstavnici ministrstva za finance (Irena Popovič in Neva Žibrik), dva predstavnika davčne uprave (Jana Ahčin in Martin Poteko), dva predstavnika ministrstva za infrastrukturo in prostor (Bojan Babič in Tanja Bogataj), dva predstavnika geodetske uprave (Anton Kupic in Aleš Seliškar), dve predstavnici ministrstva za kmetijstvo in okolje (Tanja Strniša in Tadeja Kvas Majer), dve predstavnici ministrstva za notranje zadeve (Iris Jeglič in Darja Drnovšek), predstavnica ministrstva za pravosodje (Barbara Gerečnik) in dve predstavnici vrhovnega sodišča (Jasminka Jaša Trklja in Alma Ključanin).
 
Vse spremembe, o katerih se je v minulih dneh govorilo, se bodo izvajale skozi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je trenutno v državnem zboru, ker je to najhitrejša možnost za izvedbo sprememb.
Komentarjev 1
  • kitajc 12:04 05.marec 2014.

    http://izs.mitv.si/asset/9A3t26D3rX7AkjyDz