Slovenija
28 ogledov

Zadnji dve leti številke v nebo

(Foto: Žurnal24) Žurnal24 main
Število samozaposlenih se je v letu 2014 povečalo za 7.000, kar je druga največja številka v obdobju od leta 2000. Število s.p.-jev se je najbolj povečalo v letu 2013.

Razmere na trgu dela so bile po anketnih podatkih državnega statističnega urada v letu 2014 nekoliko boljše kot v letu pred tem. Število delovno aktivnih je naraslo za 11.000, število brezposelnih pa se je znižalo za 4.000. Število zaposlenih se je po podatkih SURS-a v letu 2014 zmanjšalo za 7.000 ali za skoraj odstotek, število samozaposlenih pa se je povečalo za 7. 000 (ali za 6,4 odstotkov). Povečalo se je tudi število pomagajočih družinskih članov, in sicer za 10.000 ali za 23,8 odstotkov.

"Podrobnejši pogled v sestavo zaposlenih pokaže, da se je število zaposlenih v delovnem razmerju v letu 2014 zmanjšalo za 3.000 (ali za 0,5 odstotkov), število zaposlitev prek študentskega servisa je ostalo skoraj enako, zmanjšalo pa se je tudi število zaposlenih, ki so opravljali druge oblike dela (delo po pogodbi ali za neposredno plačilo ali so imeli status vajenca ali praktikanta)," so zapisali na statističnem uradu. "Ugotavljamo, da v zadnjih letih slovenski trg dela postaja prožnejši, saj se na eni strani veča število oseb z bolj negotovimi delovnimi mesti, na drugi strani pa upada število oseb z varnejšimi, bolj zanesljivimi delovnimi mesti."

Najvišji skok v letu 2013

Najbolj se je število samozaposlenih povečalo v letu 2013, in sicer kar za 8.890 ali za 5,1 odstotkov. "V obdobju 2000–2013 je bila to najvišja stopnja rasti. Število samozaposlenih je naraščalo že od leta 2006 dalje, vendar po nižjih stopnjah," so zapisali na Sursu. V obdobju 2006–2009 so se te gibale med 1,3 in 2,6 odstotka, v letih 2010–2012 med 0,3 in 0,5 odstotka. "Najvišjo rast samozaposlenih smo zabeležili v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih," je zapisano na spletni strani statističnega urada. "Edini dejavnosti, v katerih se je število samozaposlenih v letu 2013 zmanjšalo, sta dejavnosti gradbeništvo in promet in skladiščenje."

Brezposelnih nekoliko manj

Število brezposelnih se je v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom znižalo za 4.000 (ali za 3,5 odstotkov). Ker se je hkrati povečalo število aktivnih prebivalcev (za 7.000), se je posledično znižala stopnja brezposelnosti: v letu 2013 je stopnja anketne brezposelnosti znašala 10,1, v letu 2014 pa 9,7 odstotkov.

Pri naraščanju brezposelnosti je bilo zadnjih nekaj let kljub negativnim trendom po ugotovitvah SURS-a pozitivno to, da je bilo to naraščanje iz leta v leto počasnejše, in to v absolutnem in v relativnem smislu: v letu 2009 je število brezposelnih glede na leto pred tem naraslo za 34 odstotkov (15.000), v letu 2010 za 23 odstotkov (14.000), v letu 2011 za 11 odstotkov (8.000), v letu 2012 za malo manj kot 8 odstotkov (6.000). V letu 2013 se je trend obrnil, saj se je število brezposelnih povečalo za 13,5 odstotkov (12.000), v letu 2014 pa se je število brezposelnih v primerjavi z letom 2013 celo znižalo.

Komentarjev 10
  • Dare Dado 10:32 05.april 2016.

    jebala vas statistika ta ni resnična ampak lažniva

  • zkvazdjkrregistracijozahtevate 12:25 11.maj 2015.

    Namest da bi se na rednih zaposlitvah delal se zdej folk sili v S.P.

  • tecumseh_1975 13:57 21.april 2015.

    ja 2013 so ravn izplačevali tiste ki so jih podelili v zadnjem delu leta 2012. Tako da bo sedaj zagotovo upad, ker jih ni več.