Slovenija
8048 ogledov

Zanimiv graf, ki prikazuje, kakšni so slovenski moški

Ljubljana
1/3
Statistični urad je pred dnevom moških objavil graf z zanimivimi podatke o slovenskih moških.

Na začetku letošnjega leta je v Sloveniji živelo 2.066.800 prebivalcev, od tega jih je bilo 49,7 odstotka moških. Ženske številčno ne prevladujejo v vseh regijah, ampak le v šestih, moški pa v preostalih šestih. 

Najpogostejše moško ime je 1. januarja v celotni Sloveniji Franc, medtem ko je bilo recimo v obalno-kraški regiji največ Markov, v goriški največ Ivanov, v osrednjeslovenski največ Janezov, v jugovzgodni Sloveniji pa največ Jožetov. 

"Med mladimi do 29. leta starosti je bila slika najpogostejših moških imen po regijah bolj homogena," ugotavljajo pri Statističnem uradu. "Najpogostejše ime v skoraj vseh regijah je bilo Luka. Izjemi sta bili koroška in jugovzhodna Slovenija; v prvi je bilo največ Žanov, v drugi pa Janov." 

Najstarejši (43,4 leta) v povprečju so moški v pomurski regiji, najmlajši (40,3 leta) v povprečju pa so moški v osrednjeslovenski regiji. "Delež starejših moških, tj. starih 65 ali več let, pa ni bil največji v pomurski regiji, ampak v goriški," razlagajo pri Sursu. "Tam je bil namreč povprečno vsak peti moški star 65 ali več let, povprečno vsak 25. pa 80 ali več let."

Slovenski moški | Avtor: Surs Surs

Fantki, ki so se v 2017 rodili v pomurski regiji, lahko pričakujejo najkrajšo življenjsko dobo, 76,7 leta, kar je tri leta manj, kot lahko pričakujejo njihovi vrstniki iz primorsko-notranjske regije. "Ti naj bi živeli najdlje, skoraj 80 let," še navajajo pri Sursu. "Približno prav toliko lahko pričakujejo tudi njihovi vrstniki, rojeni v osrednjeslovenski in obalno-kraški statistični regiji." 

Največ zaslužijo v osrednji Sloveniji

Najvišjo bruto plačo so imeli prebivalci osrednjeslovenske regije, in sicer 1.937 evrov. S 1.818 evri sledijo jim moški v gorenjski regiji, na tretjem mestu, z bruto plačo 1.816 evri so moški v obalno-kraški regiji. Najnižjo bruto plačo so imeli moški v pomurski (1.575 evrov) in zasavski statistični regiji (1.649 evrov). 
 
V zasavski regiji je najvišji delež moških, ki imajo zaposlitev zunaj regije prebivališča, medtem ko pomurska regija izstopa po najnižjem deležu mladih prebivalcev in posledično tudi po najnižjem deležu učencev, dijakov in študentov. 

Največ moških z najvišjo stopnjo izobrazbe biva v osrednjeslovenski regiji, kjer je povprečno vsak četrti tamkajšnji moški končal višjo ali visoko šolo. Osrednjeslovenska regija izstopa med regijami Slovenije tudi po daleč najnižjem deležu upokojenih moških, zasavska pa nasprotno, po najvišjem deležu upokojenih moških.  

Povprečno 178 cm visok in 85 kilogramov težek

Moški v Sloveniji so bili v 2017 visoki povprečno 178,1 cm, težki pa 84,7 kg. "Glede na indeks telesne mase je bilo normalno hranjenih 38 odstotkov, čezmerno hranjenih ali debelih pa 61 odstotkov," ugotavljajo pri Sursu. "Največ debelih moških je bilo v zasavski regiji (26 odstotkov), najmanj pa v koroški in goriški regiji (13 oz. 14 odstotkov)."

 

Delež moških, starih 16 ali več let, ki so se po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije rekreirali v zadostni meri, je bil najvišji med moškimi v obalno-kraški regiji. "Tam so se namreč 2,5 ure ali več na teden rekreirali povprečno trije od štirih prebivalcev, medtem ko se v posavski regiji tretjina moških sploh ni ukvarjala z nobeno športno ali rekreativno telesno dejavnostjo," navajajo pri Sursu. 

V zasavski regiji je bil v letu 2017 najvišji delež kadilcev, medtem ko je delež vsakodnevnih kadilcev najnižji v goriški regiji, kjer imajo tudi najvišji delež moških, ki so zadovoljni s svojim življenjem. 

Med učenci glasbenih šol v celi Sloveniji je osnovnošolcev približno za polovico manj kot osnovnošolk. Veliko razliko med moškimi po regijah Slovenije so zaznali tudi pri podatkih o navzočnosti očetov pri porodu. "V primorsko-notranjski in goriški regiji so bili pri porodu svojih otrok v letu 2017 navzoči skoraj vsi očetje (94 in 93 odstotkov), v pomurski regiji manj kot polovica (48 odstotkov)," še navajajo pri Sursu.

Vsak trinajsti je tujec

Slovenija postaja glede na državljanstvo prebivalcev iz leta v leto bolj heterogena. "1. januarja je bil v povprečju vsak 13. prebivalec Slovenije (moški) državljan kake tuje države," navajajo pri Sursu. Najbolj homogena regija z vidika državljanstva je pomurska regija, kjer je med moškim prebivalstvom dva odstotka tujih državljanov, najmanj pa sta nacionaln homogeni obalno-kraška in osrednjeslovenska regija, kjer je skoraj 13 oz. deset odstotkov tujih moških državljanov. 

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 2
  • simon93 19:35 13.november 2018.

    Kje lahko pa najdemo še žensko različico😁.