Slovenija
11125 ogledov

Zdravstvo v volilnih programih: "Od splošnega, zelo splošnega do ekstremno splošnega"

bolnica Saša Despot
Kako bi politične stranke reševale propadajoče zdravstvo?

Zdravstvo je najbolj grenek poraz odhajajoče Cerarjeve vlade, ki ji ni uspelo rešiti problema vedno daljših čakalnih dob in financiranja finančno podhranjenega zdravstva. Številne korupcijske afere niso dobile epiloga, otroška srčna kirurgija je na robu propada, mladi zdravniki odhajajo v tujino. Na primarni ravni primanjkuje družinskih zdravnikov in pediatrov, rušijo se temelji zdravstva.

Potrebni bodo nepopularni ukrepi, si kdo upa?

Nova vlada bo za rešitev zdravstva morala poseči tudi po nepopularnih ukrepih. Po pregledu volilnih programov je mogoče na splošno zaključiti, da stranke obljubljajo veliko, v rešitvah pa so previdne. "Programi so od splošnih, do zelo splošnih in ekstremno splošnih," ocenjuje Igor Muževič, družinski zdravnik in predsednik sindikata Praktik.um. "Stranke predstavljajo bolj ali manj načelna stališča, mečejo floskule," se strinja Konrad Kuštrin iz sindikata Fides. "Spet standardno besedičenje o javnem zdravstvu," pravi kirurg Erik Brecelj, ki je najbolj razočaran nad programom SMC: "Tak program bi jaz napisal v petih minutah. Kar so naredili, ni nič."

Bolnišnica Izola | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek

Programi v nasprotju z modernimi evropskimi trendi

"Skrbi me," pravi Muževič, ki ugotavlja, da programi strank odhajajojoče koalicije (SMC, SD in DESUS) ter LMŠ in Levice temeljijo na nadaljevanju istih principov, kot smo jim bili priča v zadnjih štirih letih. "Skrbijo me programi strank, ki so v nasprotju z modernimi evropskimi trendi," dodaja Muževič. Po tujih, skandinavskih modelih so se zgledovale predvsem zunajparlamentarne stranke ter delno NSi in SDS, ki imata po mnenju naših sogovornikov precej podoben program, Kuštrin pa dodaja, da sta veliko idej črpala tudi iz programa prenove zdravstva, ki so ga predstavile zdravniške organizacije. 

Nekaj bo treba narediti!

Najbolj radikalen in izdelan program so po mnenju Breclja pripravili v NSi, ki bi Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) preoblikovala v javno agencijo. Ta bi skrbela za razdelitev zbranih sredstev med zavarovalnice, ki bi jih državljani izbirali glede na premijo in ponudbo. Javne zdravstvene zavode bi preoblikovani v podjetja. Na ta način bi se oblikovala konkurenca med zavarovalnicami in bolnišnicami, denar pa bi sledil bolniku. "Z vsem v njihovem programu se ne strinjam, vendar je treba nekaj narediti. Če javno zdravstvo razpade, nam ostanejo samo še samoplačniške storitve," pravi Brecelj, ki pohvali tudi program Gibanja/Skupaj/Naprej zdravnika Danijela Bešiča Loredana.

Nobena od strank se ne zavzema za ohranitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, preoblikovali bi ga v obvezno, v Levici bi uvedli solidarnostno dajatev. Podobno kot NSi bi SDS ZZZS preoblikovala v prvo zdravstveno zavarovalnico, ki preko razpisov sklepa pogodbe z izvajalci.

klinični center, bolnišnica, zdravniki | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek

Večja avtonomnost in večja odgovornost bolnišnic

"Avtonomija zdravstvenih zavodov je izjemnega pomena, manj vmešavanja politike in manj odločitev, delegiranih z vrha," načrte več strank o preoblikovanju javnih zdravstvenih zavodov v javna podjetja, ki so organizacijsko in finančno samostojna, pozdravlja Muževič. Večji avtonomiji sledi večja odgovornost; veliko je govora o javni objavi podatkov o varnosti v bolnišnicah ter ustanavljanju skladov, iz katerih bi krili nekrivdne odškodnine pacientom. Presenetljivo smo pri kar nekaj strankah našli zavezo za krepitev paliative, skrbi za neozdravljivo bolne, ki je v slovenskem zdravstvu ena najbolj siromašnih. 

 

Bonbončki namesto injekcij

"Bojim se, da bodo stranke volilce lovile na med," pravi Konrad Kuštrin. Bonbončkov je v volilnih programih kar nekaj, eden celo dobeseden, v stranki Zedinjena Slovenija so za svobodno odločanje glede cepljenja, ki pa se ne bi več izvajalo z injekcijami pač pa v obliki bonbona. V SMC na drugi strani vztrajajo pri omejitvi vpisa necepljenih otrok v vrtec.

Za svobodo odločanja glede vseh medicinskih postopkov so tudi v stranki Za zdravo družbo. Podobno razmišljajo tudi v Socialistični partiji Slovenije, kjer bi alternativno zdravljenje krile zavarovalnice. Za uvedbo alternativnih metod so tudi pri Zmagu Jelinčiču (SNS), kjer bi, tako kot pri Piratih, Levici in Zedinjeni Sloveniji, tudi legalizirali konopljo. 


Lista Marjana Šarca (LMŠ)

 • prenova javnega zdravstvenega sistema, ki bo zagotavljal stabilno financiranje in kakovostno in varno zdravstveno oskrbo
 • jasna ločitev med javnim in zasebnim zdravstvom
 • skrajševanje čakalnih dob z učinkovitejšo porabo sredstev ter boljšo organizacijo in izrabo obstoječih kapacitet
 • večja avtonomija in odgovornost vodstvenih in nadzornih organov javnih zavodov
 • enoten in povezan informacijski sistem v zdravstvu
 • uvedba nacionalnih in mednarodnih skupnih javnih naročil
 • vzpostavitev helikopterske nujne medicinske pomoči

Nova Slovenija (NSi)

 • nova vloga ZZZS, ki postane javna agencija za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo (AZDO), ki zbira prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in dolgotrajno oskrbo (dva sklada) in jih razdeli med zdravstvene zavarovalnice glede na portfelj posamezne zavarovalnice
 • državljani prosto izbirajo zavarovalnico, glede na premijo, ponudbo izvajalcev, čakalne dobe in druge storitve, ki jih nudi zavarovalnica - konkurenčnost med zavarovalnicami in bolnišnicami
 • preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v javna podjetja, ki imajo jasno opredeljeno lastništvo, management nosi odgovornost za poslovne rezultate (uvajanje pilotskega projekta: bolnišnico upravlja zasebnik, plačilo dobi po izvedeni storitvi) 
 • z novim modelom dobijo zavarovanci možnost izbire med domačimi, tujimi, javnimi, zasebnimi izvajalci pod enakimi pogoji
 • konkurenčnost med zavodi in zavarovalnicami kot pritisk na čakalne dobe
 • prostovoljno članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije
 • javna objava rangiranja kakovosti bolnišnic
 • nekrivdni odškodninski sistem za odškodnine bolnikom s težjimi ali usodnimi posledicami nepričakovanih zapletov zdravljenja brez sodnih postopkov
 • preiskava in sankcioniranje nezaželenih dogodkov, če gre za malomarno medicinsko obravnavo
 • uvajanje medsebojnega ocenjevanja družinskega zdravnika in specialista, ki sta obravnavala pacienta 

 


Demokratična stranka upokojencev Slovenija DESUS

 • koncesije: zasebniki s koncesijo izvajajo javna pooblastila na krajevno odročnih področjih oziroma tam, kjer javne zdravstvene institucije teh storitev ne zmorejo opravljati
 • jasna ločitev opravljanja nepridobitne zdravstvene dejavnosti v javnih zdravstvenih institucijah od opravljanja zdravstvenih dejavnosti v zasebnih organizacijah
 • definicija košarice zdravstvenih storitev, pokritih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja vse potrebne zdravstvene storitve za ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev
 • nadstandardne storitve pokrite iz zasebnih sredstev
 • zavrnitev spremembe zakona, ki bi zaostrila pogoje za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo osebam, ki jim je za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna stalna pomoč
 • določitev cene zdravstvenih storitev in postavitev standardov in normativov za izvajanje zdravniške službe

Stranka modernega centra (SMC)

 • univerzalen dostop do zdravstvenih storitev za vsakogar ne glede na družbenoekonomski položaj
 • nadaljevanje projektov za skrajševanje čakalnih vrst
 • zagotovitev novih razpoložljivih virov za zdravstvo zaradi naraščajočih potreb prebivalcev
 • povečanje izkoriščenosti uporabe zdravstvene opreme zaradi enakovrednejše obravnave bolnikov
 • zmanjševanje stroškov za nakup medicinske opreme, zdravil in materiala
 • zmanjševanje obsega papirnega poslovanja in vzpostavitev boljše komunikacije med posameznimi ravnmi za večjo kakovost storitev
 • spodbujanje zdravega življenjskega sloga v vseh življenjskih obdobjih
 • razširitev ravni osnovnega zdravstva z namenom opravljanja več storitev pri osebnem zdravniku in boljša povezava s specialistom (npr. e-konzultacije)
 • vzpostavitev novega socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo skozi integracijo socialnih in zdravstvenih storitev
 • ukinitev prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prenos njegovih premij na OZZ
 • vzpostavitev centralnega državnega registra zdravstvene opreme za spremljanje dnevne izkoriščenosti
 • skupna javna naročila za medicinsko opremo, zdravila in material (brez posrednikov)
 • prehod na e-zdravstveni karton
 • odsotnost do 3 dni brez obiska pri osebnem zdravniku (do max. 3 dni/leto)
 • davčne olajšave v višini 5 odstotkov letne dohodnine posameznika za večjo dostopnost za zdravje koristnih aktivnosti
 • razmejitev med javnim in zasebnim izvajanjem zdravstvene dejavnosti skozi Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
 • vključitev bistvenih elementov zdravega načina življenja in najpogostejših bolezni v izobraževalni proces
 • omejitev vpisa necepljenih otrok brez medicinskih kontraindikacij v javne in javno sofinancirane zasebne vrtce.

Stranka Alenke Bratušek (SAB)

 • ukinitev čakalnih vrst, postavitev bolnika v središče zdravstvene oskrbe, zagotovitev pravice do takojšnje zdravstvene oskrbe, reorganizacija zdravstvenega podsistema, racionalizacija nabav (zdravil in pripomočkov) 
 • ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 • novo oblikovanje košarice in standardov storitev, ki jih mora zagotoviti obvezno zdravstveno zavarovanje; ustreznejša ureditev financiranja terciarnega nivoja zdravstva
 • splošna bolnišnica v Ljubljani
 • spodbujanje razvoja zavarovalniškega trga za zagotavljanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja
 • zagotavljanje transparentnosti porabe proračunskih sredstev za zdravstvo

Slovenska demokratska stranka (SDS)

 • skrajšanje nedopustnih čakalnih dob v treh mesecih
 • zagotovitev nekoruptivnega in konkurenčnega javnega naročanja ter za sodelovanje in izmenjave kadrov preko holdinškega sodelovanja zdravstvenih zavodov
 • vključitev državnih bolnišnic in klinik v sistem evropskih referenčnih centrov za zagotovitev zdravljenja tudi redkih bolezni
 • vzpostavitev temeljev za varnejšo medicinsko obravnavo in sistemska ureditev pravice do odškodnine pri neugodnih izidih zdravljenja
 • takojšnja vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe, uvedba novega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo
 • sprememba zavarovalniškega sistema: reorganizacija ZZZS v pravo zdravstveno zavarovalnico, ki na podlagi razpisov sklepa pogodbe z izvajalci
 • preoblikovanje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno
 • izločitev nezdravstvenih storitev iz zavarovanja, slednje krije proračun države
 • preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov (tudi lekarn) v gospodarske družbe splošnega pomena (SGEI), ki so organizacijsko ter finančno samostojni tako glede upravljanja kot glede plačne politike
 • na novo definirana terciarna dejavnost, izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje se enakopravno potegujejo za mesto v mreži in za pogodbe z zavarovalnicami za izvajanje razpisanih programov zdravstvenih storitev
 • ustanovitev neodvisne "Agencije za normative, standarde, kakovost, cene" znotraj ministrstva za zdravje
 • kontrola sistema kakovosti za vse izvajalce, podatki dostopni javnosti oziroma uporabnikom
 • kadrovska in strokovna okrepitev ministrstva s prenosom kadrov iz NIJZ
 • racionalizacija in zmanjšanje administracije 
 • sodelovanje MZ z Zbornicami zdravstvene dejavnosti, upoštevanje strokovnih pripomb v reformi

Socialni demokrati (SD)

 • prenovitev zdravstvenega sistema za doseganje večje vertikalne in horizontalne povezanosti za večje strokovno povezovanje, varnost in kakovost zdravstvenih storitev, racionalizacije in stroškovne učinkovitosti
 • oblikovanje novih, mednarodno primerljivih storitev na področju krepitve zdravja v družbi
 • vzpostavitev sistema paliativne oskrbe v splošnih in negovalnih bolnišnicah
 • prenovitev upravljanja in vodenja zdravstvenih organizacij v smeri večje avtonomije, odgovornosti in usposobljenosti vodstev ter večje usposobljenosti in kompetentnosti članov nadzornih organov
 • postavitev standardov, normativov in merjenja učinkov dela
 • zagotovitev skupnih javnih naročil na nacionalni in mednarodni ravni
 • zakonska določitev osnovne košarice pravic zdravstvenih storitev, ki bodo v celoti zagotovljene iz javnih sredstev, to je iz sredstev obveznega zavarovanja, ter zagotovitev drugih virov za vse storitve, ki niso v košarici
 • zagotovitev večjega deleža javnih sredstev za zdravstvo: najmanj 9 odstotkov BDP, najkasneje do leta 2022 delež javnih sredstev s sedanjih 73 odstotkov narasel najmanj na 85 odstotkov (z upoštevanjem preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja)
 • povečanje prihodkov iz proračuna za investicije v znanje, kader, opremo, nove zdravstvene tehnologije in preventivo ter promocijo zdravja
 • vzpostavitev realne cene za plačevanje zdravstvenih storitev
 • oblikovanje sistema sistematičnega zagotavljanja kakovosti in varnosti storitev v zdravstvu

Levica

 • nadomestitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s solidarnostno dajatvijo
 • razširitev košarice pravic, zlasti v zobozdravstvu
 • ustavitev podeljevanja koncesij in prepoved dopolnilnega dela pri zasebnikih
 • vzpodbujanje zdravstvenih delavcev, da dodatno delo za plačilo opravijo v javnih zavodih, koncesionarjev, da se vrnejo v javni sistem
 • zagotovitev sredstev za modernizacijo zdravstvenih domov in bolnišnic
 • ustanovitev javnega podjetja za nabavo medicinskih materialov, ki bo izrinilo privatne posrednike
 • zmanjšanje prodaje zdravju škodljivih živil, omejitev vsebnosti dodanega sladkorja v živilih in spodbujanje zmanjšanja uživanja živalskih maščob ter nepotrebnih zdravil in prehranskih dodatkov
 • gojenje in uporaba konoplje v zdravstvene in rekreativne namene
 • zagotovitev bolniškega nadomestila samozaposlenim, ki ne zaposlujejo delavcev
 • vključitev prebivalcev, ki se po pomoč zatekajo v pro bono ambulante, v obvezno zdravstveno zavarovanje 

Slovenska ljudska stranka (SLS)

 • preoblikovanje bolnišnic in zdravstvenih domov v podjetja v javni lasti, povezava v enotno mrežo, omogočanje dela pod enakimi pogoji, delo privatnim bolnišnicam in ambulantam, onemogočanje mešanja javnega in zasebnega
 • izstop zdravstvenega osebja iz plačnega sistema javnih uslužbencev
 • večja ekonomska svoboda zdravnikov, boljša organiziranost zdravstvenega sistema, ki bo objektivno boljšim omogočil ustrezna napredovanja, manjša davčna obremenitev dela in zagotovljeno plačilo za opravljene storitve, spodbude za delo na odročnih območjih oz. izven urbanih središč
 • obvezno cepljenje otrok, ker lahko samo tako zagotovimo zadostno precepljenost in omejimo širjenje težkih bolezni

Slovenska nacionalna stranka (SNS)

 • podpora svobodni iniciativi in zasebnemu delu v zdravstvu
 • dvig nivoja osnovnega obveznega zdravstva nazaj vsaj na tistega, kot je že bil zagotovljen
 • takojšnja ureditev zdravstvene zakonodaje, brez raznih privatnih ali pol privatnih obvodov
 • pravica do zagotavljanja osnovnega zdravstva za vse državljanke in državljane, pri kateri nimajo prednosti marginalne skupine in skupnosti ter migrantske skupine
 • kritje stroškov v primeru, ko državljani najdejo bolj optimalno rešitev za zdravljenje v tujini
 • odprava centrov za socialno delo v sedanji obliki
 • zagotovitev brezplačnih osnovnih pogojev oskrbe in zdravljenja za starejše
 • legalizacija komplementarnega in naravnega zdravilstva z ustreznim zakonom
 • ureditev legalizacije kanabisa na osnovi znanstvenih izhodišč

Dobra država

 • sprememba modela in nosilcev izvajalcev zdravstvenih storitev ter zdravstvenega zavarovanja
 • vzpostavitev odgovornosti vodstva za posodabljanje medicinske opreme in tehnologij
 • vitka in učinkovita organizacija sistema, ki bo preprečevala konflikte interesov
 • implementacija konkurenčne klavzule
 • vzpostavitev celovite transparentnosti, sledljivosti in sistemskosti varoval za zagotavljanje varnosti v zdravstvenem sistemu z aktivnimi nosilci (reorganizacija obstoječih agencij in uradov)
 • enakost v obravnavi
 • odprava čakalnih vrst in čakalnih dob znotraj strokovnih normativov z jasnimi standardi, normativi, kriteriji in merili, ki jih bodo lahko državljani neposredno spremljali, odgovorni organi pa takoj ukrepali
 • vzpostavitev sistema popolne odgovornosti vodenja in nadzora učinkovitosti sistema v okviru strokovnih normativov z zagotovitvijo zdravstvenega trga in enakih pogojev za vse ponudnike javnih zdravstvenih storitev
 • sistem celovite transparentnosti (u)porabe finančnih in drugih virov z vzpostavitvijo konkurenčnosti zavarovalnic in aktivna vloga pri zbiranju in plačevanju javnih zdravstvenih storitev
 • zagotovitev pogojev za stimulativno in inovativno delovno okolje na vseh ravneh z bistvenim poudarkom in ustreznim financiranjem primarne ravni, preventive ter negovalne in paliativne oskrbe

Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

 • konkurenca na področju zdravstvenih zavarovalnic, vsak posameznik v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko svobodno izbere svojo zavarovalnico
 • prispevne stopnje in košarica storitev ter pravic iz obveznega zavarovanja enotne za vse zavarovalnice
 • poenotenje informacijskega sistema v zdravstvu
 • nadzor koncesij reguliran s strani Ministrstva za zdravje, v primeru kršenja odvzem licence za delo
 • ureditev položaja medicinskih sester

Lista novinarja Bojana Požarja

 • Konec čakalnih vrst: vsak, ki redno plačuje zdravstveno zavarovanje in je predolgo v čakalni vrsti za storitev javnega zdravstva, avtomatično pridobi pravico, da enak poseg opravi v tujini ali pri zasebniku v Sloveniji, na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

GibanjeSkupajNaprej

 • takojšnje sprejetje interventnega zakona za ureditev razmer v zdravstvenem sistemu
 • zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za financiranje izvajanja zdravstvenih programov za zdravstvene storitve, kjer so čakalne vrste najdaljše in število čakajočih narašča preko razumne meje
 • javni razpis, odprt za vse izvajalce, z vnaprej določenim številom preiskav, posegov in pregledov glede na potrebe pacientov ter po vnaprej znani ceni
 • Cilj ukrepa: v roku 2 let skrajšati čakalne dobe za prvi specialistični pregled in diagnostiko na 4 tedne, za vse operativne posege pa na največ 6 mesecev
 • enoten in združen Zakon o delovanju slovenskega zdravstvenega sistema, ki bo transparenten in brez nepotrebnih birokratskih postopkov
 • nadgradnja obstoječega sistema zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter pacientovih pravic glede na dogovorjeni in dolgoročno vzdržen kompromis z vsemi interesnimi skupinami v zdravstvenem sistemu
 • ustrezna rešitev za odpravo koncesij
 • v javno zdravstveno dejavnost se lahko vključijo vsi usposobljeni in registrirani izvajalci, ki imajo ustrezne prostore in veljavno licenco za opravljanje dejavnosti
 • vzpostavitev ravnotežja med izvajalci v javni in zasebni lasti
 • preprečitev divje in nepotrebne privatizacije sedanjih javnih ustanov
 • Ureditev plačevanja zdravstvenih storitev po vnaprej znani ceni, transparentno plačilo opravljenih storitev, glede na potrebe prebivalstva
 • preoblikovanje vodenja bolnišnic in zdravstvenih zavodov v pravne osebe s profesionalnimi nadzornimi funkcijami ter ukinitev svetov teh organizacij
 • vzpostavitev profesionalnih nadzornih in profesionalnih funkcij ter uprave javnih zdravstvenih zavodov
 • v prvih 100 dneh vlade pripraviti zakonsko podlago za ustanovitev neodvisne institucije za kakovost in varnost
 • vzpostavitev sistema za hitro in učinkovito ukrepanje ob napakah ter odgovorno ravnanje v zdravstvu
 • vzpostavitev centraliziranega in transparentnega sistema javnega naročanja v zdravstvu na nivoju vlade

Za zdravo družbo

 • preventivna medicina, ki vključuje razširitev gibalnih, socialnih in prehranskih aktivnosti, ter integrativna medicina kot osnovi korenite reorganizacije zdravstvenega sistema
 • svobodno odločanje državljank in državljanov glede medicinskih postopkov brez izjem
 • pravica do izbire in večja stopnja participacije v zakonodajnem postopku
 • zagotavljanje zdravja posameznika kot osnova za zdravje družbe in okolja s kakovostno vegetarijansko, vegansko in organsko pridelano hrano, po načelih lokalne samooskrbe, brez škodljivih pesticidov

Združena desnica

 • zdravstvo približati ljudem in zagotoviti večjo dostopnost do zdravstvenih storitev ter preprečiti korupcijo v zdravstvu. (rok izvedbe: prva polovica mandata)

Združena levica in Sloga

 • ustvarjanje pogojev za ohranjanje odličnega zdravja ljudi (ekonomsko, socialno, duševno blagostanje)
 • preprečevanje zbolevanja
 • odprava vseh neenakosti v zdravju
 • modernizacija in optimizacija zdravstvene oskrbe
 • normalna dostopnost, kakovost in varnost zdravstvenih storitev
 • učinkovit zdravstveni sistem z ohranjeno pravičnostjo in solidarnostjo brez nepotrebnih smrti, invalidnosti, bolečin, čakanj, nebogljenosti, zapravljanja (časa, denarja, energije, znanja …)
 • organizacijska in finančna vzdržnost zdravstvenega sistema

Solidarnost

 • ohranitev in izboljšanje vsem dostopnega javnega zdravstva in njegovo solidarno financiranje
 • financiranje najmanj 85 odstotkov stroškov zdravstvenega varstva temelji na obveznem zdravstvenem zavarovanju na podlagi prispevka od vseh oblik dohodka
 • odprava doplačil za zdravstvene storitve in s tem dopolnilnega zdravstvenega  zavarovanja ter njegova nadomestitev s povečanim zdravstvenim prispevkom delojemalcev
 • postopno povečanje deleža sredstev za zdravstveno varstvo na 10 odstotkov BDP
 • določitev košarice potrebnih zdravstvenih pravic, do katere imajo dostop vsi, ne glede na finančne zmožnosti, in zagotavljanje njenega financiranja izključno s solidarnim zbiranjem sredstev vseh državljanov
 • plačevanje zdravstvenih storitev z javnimi sredstvi po načelu denar sledi bolniku
 • transparentna ločitev javne zdravstvene dejavnosti od zasebne
 • zakonodaja, ki bo preprečila mešanje javnega in zasebnega zdravstvenega sektorja
 • podeljevanje koncesij zasebnim izvajalcem samo v primeru, ko bo koncesija v javnem interesu in za čas, ko traja ta interes
 • prenova obstoječih koncesijskih pogodb v skladu z novimi zakonskimi določili o koncesijah
 • krepitev dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva, še zlasti preventive kroničnih nenalezljivih bolezni in zgodnjega odkrivanja raka
 • presoja vseh državnih programov in investicij z vidika njihovega vpliva na zdravje in okolje, preden jih bo obravnaval Državni zbor
 • skrajšanje čakalnih vrst za nenujni ambulantni pregled pri specialistu na največ en mesec, vzpostavitev nacionalnih čakalnih vrst
 • nadaljevanje uvajanja standardov kakovosti, vključno s kliničnimi protokoli

Piratska stranka

 • uveljavitev vsem dostopnega sistema zdravstvenega varstva
 • povezava zdravstvene stroke in avtorjev predpisov
 • okrepitev sodelovanja z javnostjo in deležniki pri sprejemanju področnih predpisov
 • uvedba centralizacije in profesionalizacije javnih naročil v zdravstvu
 • krajšanje čakalnih vrst s privarčevanim denarjem, usmeritev sredstev v več plačanih storitev in zaposlitev več zdravnikov
 • osebna odgovornost nadzornikov v zdravstvu
 • vzpostavitev nadzornih svetov v javnih zdravstvenih zavodih
 • ohranitev enotne državne zavarovalnice (ZZZS)
 • ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 • nadomestitev dopolnilnega ZZ z razširitvijo obveznega zdravstvenega zavarovanja na javni zdravstveni blagajni
 • oblikovanje pravih spodbud za izvajalce zdravstvenih storitev
 • nagrajevanje razdeljeno na fiksni del in variabilni del, ki bo temeljil na podlagi hitrosti obravnave pacientov, rezultatov zdravljenja in stanja javnega zdravja populacije v regiji
 • okrepitev paliativne oskrbe
 • uvedba odškodninskega sklada za nekrivdne odškodnine, odškodninski sklad po vzoru skandinavskih držav 
 • ureditev sistema z najnaprednejšimi podpornimi sistemi za zdravstvene delavce
 • povečanje vlaganja v infrastrukturo in posodobitev le-te na primerljivo evropsko raven
 • ureditev področja darovanja organov, vsi državljani vključeni na seznam darovalcev organov, s katerega se bodo polnoletni lahko izločijo sami, mladoletne lahko izločijo njihovi zakoniti skrbniki.

Stranka slovenskega naroda

 • podeljevanje privatnih koncesij  samo zdravnikom z lastno oz. privatno zdravstveno infrastrukturo
 • ločitev zdravstva na javno in zasebno
 • stekanje zaslužka iz naslova testiranja zdravil v javno zdravstveno blagajno, ne več v privatne žepe zdravstvenega osebja
 • prepoved individualnih pogodb med zdravstvenim osebjem javnega zdravstva in farmacevtskimi družbami
 • vzpostavitev kompletnih diagnostičnih centrov z vsemi najnovejšimi aparaturami, kot so, PET-CT, MRI, CT, ultrazvok, obsevalne naprave v petih mestih v Sloveniji
 • denar za nakup aparatur lokalnih diagnostičnih centrov z velikim veseljem zagotovijo gospodarske družbe iz območja
 • ponovna uvedba kvalitetnega javnega zobozdravstvenega varstva
 • 24-urna dežurna helikopterska služba iz obstoječih vojaških in policijskih zmogljivosti skupaj z urgentno zdravniško službo in najbližjega kliničnega centra, tudi za prihranek države, ker piloti ne letijo brez učinka oz. v ”prazno” za svojo tekočo usposobljenost

Gospodarsko aktivna stranka (Gas)

 • razmejitev sistema vzporednega javnega in zasebnega zdravstva, ki časovno omejuje zaposlenim v javnem zdravstvu istočasno opravljati zasebne prakse
 • vzpostavitev sistema nadzora in skrajšanja čakalnih vrst z enotno evidenco po vzoru Supervizorja
 • izboljšanje upravljanja in nadziranja bolnišnic
 • prenos obveznosti plačila bolniških odsotnosti z delodajalca na zavarovalnice od 10. dneva odsotnosti dalje, za samozaposlene pa od prvega dneva odsotnosti dalje
 • zagotovitev skupnih naročil v zdravstvu za standardne materiale s ciljem zmanjševanja stroškov
 • krepitev preventive in dejavnosti promocije zdravja zaradi staranja prebivalstva in podaljševanja aktivne delovne dobe s ciljem zmanjševanja vplivov dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih bolezni

Zedinjena Slovenija

 • normalizacija zdravstvenega sistema
 • okrepitev zdravstvene preventive
 • podpora domači zdravstveni industriji za čim večjo samooskrbnost
 • iztrganje zdravstvenega sistema iz rok farmacevtskih lobijev, vrnitev v službo ljudstva
 • povečanje kapacitet za fizioterapevtsko pomoč
 • sprememba načina financiranja zdravstva
 • razbremenitev zdravnikov z birokracijo, ob tem bodo prisluhnili več naključno izžrebanim zdravnikom in medicinskemu osebju
 • opremljanje splošnih zdravnikov z napravami, ki preventivno analizirajo človeško telo in zabeležijo pomanjkanje mineralov, vitaminov, pešanje posameznih organov in podobno
 • uvedba nadzora nad poslovanjem v zdravstvu, v katerem sodelujejo tudi uporabniki zdravstvenih storitev.
 • primerni pripomočki (medicinska dvigala) za zaposlene v bolnišnicah in domovi
 • register poklicnih bolezni z diagnozami s pravilnikom, ki bo vseboval preventivne ukrepe za posamezno delovno mesto v smislu zaščite zdravja ljudi
 • zaposlitev slovenskih zdravnikov, ki čakajo na zaposlitev, pa jih kolegi zaradi lastnih interesov ne zaposlijo
 • nikomur ne bo potrebno preživljati celih dni na delovnem mestu
 • zakonska zaščita delavca, ki bo utrpel poškodbe zaradi nezadovoljive delovne zaščite, zakonsko zaščiten
 • umik korporacijsko vsiljenih prepovedi za uporabo naravnih rastlin, kot so konoplja in nekatera ljudska zelišča
 • zmanjšanje razlik v plačah v zdravstvu za različna delovna mesta s podobnim delom
 • prostovoljno cepljenje
 • uzakonitev pasivne odgovornosti države za posledice cepljenj
 • prenos odgovornosti za posledice cepiv preko nabav na proizvajalce cepiv
 • ukinitev cepljenja z injekcijo, cepilne doze v obliki bonbonov
 • zdravnik zaposlen v javnem sektorju ne bo mogel imeti podjetja – zasebne ambulante
 • zdravnik z zasebno ambulanto bo v javnem delu zdravstva lahko priskočil na pomoč na podlagi javnega poziva, a bo za to nagrajen le v okviru opravljenega dela in višini javnih stroškov za storitev
 • odprtje centra naravne medicine

Socialistična partija Slovenije

 • ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
 • prepoved prakse, ko zdravniki dopoldne delujejo v javnem zdravstvu, popoldne pa v zasebnem
 • uvedba možnosti izbire zdravljenja in uvedba zbornice za alternativno komplementarno zdravljenje
 • odprtje oddelka za alternativno komplementarno zdravljenje, ter oddelek za psihoterapijo na medicinski zbornici
 • možnost koriščenja storitve alternativnega zdravljenja in psihoterapije prek zavarovalnice, kot je to urejeno v drugih državah
 • možnost zdravljenja v tujini, če v tujini obstajajo postopki, ki se v Sloveniji ne izvajajo in da zavarovalnica krije stroške

ReSET 

zdravstvu namenjajo dve točki od 50 točk programa

 • Državljani potrebujemo kakovosten in konkurenčen zdravstveni sistem. Preprečiti je potrebno monopol javnih zavodov. Pacient je “kralj” in mora imeti možnost izbire izvajalca zdravstvene storitve tudi pri zasebnikih z doplačilom.
 • V javnih zavodih se mora takoj pričeti izvajati naročila medicinskih pripomočkov in zdravil direktno od proizvajalcev. V kolikor to ni mogoče, se ponudbe išče aktivno v tujini.

Naprej Slovenija

 • javno zdravstvo prednostno in zdravniki v njem javni uslužbenci
 • dovolj zdravnikov
 • skrb za lastno zdravje posameznika in tistih, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu, z zakonom predpisan standard
 • z zakonom predpisana kakovost in obseg zdravljenja izvajalca zdravstvenih storitev, glede na vrsto vplačanega zdravstvenega zavarovanja
 • zaščita ranljivih skupin pred zdravstvenim tveganjem
 • oblikovanje sklada za kritje stroškov zdravljenja rizičnih razvad ljudi z dodatnega obdavčenja alkohola in cigaret
 • povečanje vpisa na medicinske fakultete za 50 odstotkov

 

Komentarjev 22
 • dragec 14:04 17.maj 2018.

  Programi.....bla....bla....bla

 • igorgeus 13:55 17.maj 2018.

  Dejstvo št.1: Tako velikega sistema ne moreš reformirat v enem mandatu. Dejstvo št.2: Ne moreš reformirat takega sistema brez sodelovanja opozicije in koalicije. Dejstvo št.3: Dokler ne bo neke dolgoročne strategije (javno ali zasebno ali mešano) z udeležbo večine politike, ...prikaži več da bo naslednja vlada nadaljevala delo prejšnje, namesto da gre vse od začetka, lahko tu lajamo in obtožujemo vse povprek, karavana bo šla dalje, sistem se ne bo spremenil.

 • ginko 11:11 17.maj 2018.

  Noben program ne bo nič pomagal, dokler ne bo odstranjena v državi stara in mlada udbomafija - mafija v pravem pomenu besede, ki NE dovoli, da jih kdorkoli moti pri njihovih komunističnih mafijskih poslih. Drugorazredni državljani - kako naprej s to mafijo ?