Slovenija
57 ogledov

Znani zmagovalci glasovanja za EU projekt, moj projekt

EU projekt
1/12
SVRK
Najprej ste predlagali, nato glasovali in izbrali – dvanajst projektov, ki se bodo predstavili na dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt, ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed dvanajstih slovenskih statističnih regiji.

V 42 dneh je bilo oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada.

To so projekti, ki bodo odprli svoja vrata obiskovalcem:  

 • Pomurska statistična regija: projekt Usposabljanje na delovnem mestu, ki pomaga najbolj ranljivim brezposelnim najti usposabljanja pri delodajalcih na konkretnih delovnih mestih. S pomočjo projekta je v Pomurju od 444 oseb, vključenih v program, našlo zaposlitev kar 374 posameznic oz. posameznikov ali dobrih 84 odstotkov vseh, ki so bili v tej regiji vključeni v program.
 • Podravska statistična regija: Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, kjer so v okviru izvajanja projekta vzpostavili regionalno stičišče, kot trajni podporni in razvojni center nevladnih organizacij (NVO). Izvedli kakovostnih storitev, ki odgovarjajo na potrebe sektorja, izražene v pomanjkanju finančnih in kadrovskih resursov, pomanjkanju vodstvenih znanj ter usposobljenosti za sodelovanje v procesih odločanja. Kot regionalno stičišče prispevajo k usklajenemu delovanju NVO na lokalni in regionalni ravni, zagotavljajo informacije in različne podporne storitve, krepijo sodelovanje NVO v posvetovalnih procesih ter ozaveščajo javnost o njihovem pomenu in vlogi.
 • Koroška statistična regija: Ravne–mesto Forma Vive. V zadnjega pol stoletja je na Koroškem nastalo 33 izvirnih kiparskih kompozicij. Od tega jih 31 še stoji, večina v urbanih delih Raven na Koroškem, nekaj pa tudi po drugih krajih Mežiške doline. Zadnja leta se jih je precej obnovilo, uredila se je njihova okolica, postavile informacijske table, o tem so večkrat govorili tudi na simpozijih, s tem pa uspešno poskrbeli za kulturni in turistični razvoj destinacije.
 • Savinjska statistična regija: Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini – projekt, ki je zagotovil varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s pitno vodo več kot 45.000 prebivalkam in prebivalcem iz Šaleške doline. S pomočjo naložbe je bila zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo, kar je prispevalo ne le k ohranitvi naravnih virov in ekosistemov, temveč je zagotovilo predvsem zdravstveno neoporečno pitno vodo, racionalizacijo vodooskrbe z zmanjševanjem vodnih izgub, polega naštetega pa tudi ustreznejše pogoje za nadaljnji razvoj turizma, podjetništva in kmetijstva.
 • Posavska statistična regija: projekt Sanacije okolice gradu Sevnica, v okviru katerega so obnovili grajski park, opravili rekonstrukcijo sprehajalnih poti in obnovili vrtnarjevo vilo, s čimer je okolica gradu zažarela v svojem prvotnem sijaju. Grad danes privablja številne obiskovalce, ponuja jim kulturno-izobraževalne vsebine, kot tudi možnosti za rekreacijo, s čimer se spodbuja tudi razvoj kulturnega turizma.
 • Jugovzhodna Slovenija: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke, kjer so v okviru projekta zgradili novo čistilno napravo in izboljšali kanalizacijski sistem, s čimer so poskrbeli, da je danes reka Krka veliko bolj čista kot nekoč.
 • Osrednjeslovenska statistična regija: Vključujemo in aktiviramo! Gre za projekt, namenjen zapornikom v fazi odpusta, osebam, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog, osebam s težavami v duševnem zdravju in osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki se izvaja v številnih institucijah po vsej Sloveniji. Skupine udeležencev s pomočjo izbranih mentorjev - pisateljev, pesnikov, ilustratorjev - ob obravnavi leposlovnih del razvijajo lastno ustvarjalnost, sposobnosti kreativnega izražanja in pisanja ter druge potenciale, izboljšujejo svojo digitalno pismenost (uporabljajo bralnike in se spoznavajo z e-knjigo), se kreativno izražajo in javno nastopajo. Na ta način izboljšujejo svoje socialne veščine ter se v največji možni meri vključujejo v družbo in posledično na trg dela.
 • Gorenjska statistična regija: Izgradnja socialno varstvenega zavoda Taber, ki je zagotovila možnost izvajanja celovite in visoko kakovostne socialne oskrbe ter zdravstvene nege za 150 oskrbovancev.
 • Primorsko-notranjska statistična regija: PESCA, projekt o vzgoji za zdravo prehrano, s katerim so spodbujali potrošnjo lokalnih in tradicionalnih slovenskih ter italijanskih izdelkov v šolskih menzah.
 • Goriška statistična regija: Urejen dostop in razgledna točka na Cerju, ki omogoča lažji dostop do razgledne točko na Cerju, kjer stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje. Z uresničitvijo naložbe je bilo vzpostavljeno tesno strateško sodelovanje med različnimi ustanovami in skupinami na območju Krasa, ki jim je skupno ohranjanje naravne, kulturne in zgodovinske dediščine ter enotna prepoznavnost kraškega okolja.
 • Obalno-kraška statistična regija: ADRIHEALTHMOB - projekt, kjer je poudarek na dostopnosti zdravstvenih storitev in storitev zdravstvene oskrbe.  Zbrani podatki in analize o opravljenih poteh, namenih in načinih prevoza, upoštevaje dostopnost posameznih storitev, bodo podlaga za vpeljavo najracionalnejših in najhitrejših poti zdravstvene oskrbe - na posameznih območjih in tudi s pomočjo najsodobnejših povezav (denimo s telemedicino). Nastali sta platformi, ki omogočata mobilnost pacientov in osebja, ter dostopnost do zdravstvenih storitev v Jadranski regiji.
 • Zasavska statistična regija: Kompetenčni center za razvoj kadrov v steklarstvu - KOC steklar, kjer se je v Steklarni Hrastnik v usposabljanje na delovnem mestu vključilo 456 ljudi. S pomočjo projekta se je uspešnost proizvodnje v programu namizno steklo ter v Specialu povečala za pet odstotkov.  

                                 Vsem izbranim projektom iskreno čestitamo!
           Skupaj jih bomo predstavili na dnevih odprtih vrat  9. in 10. junija 2017 - podrobnosti o                                programih in dogodkih bodo objavljene na www.eu-skladi.si.

Najbolj aktivno ste glasovali za projekte na Gorenjskem, v Jugovzhodni Sloveniji in v Obalno-kraški statistični regiji. Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke je celo prejel več kot 12.500 glasov, razporeditev ostalih glasov pa lahko preverite na http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017

Veseli nas, da so ljudje, ki so tudi predlagali projekte, v številnih z evropskimi sredstvi sofinanciranih vsebinah prepoznali odlične zgodbe ljudi, organizacij in podjetij, ki dokazujejo, da evropska sredstva vsem nam prinašajo lepše in kakovostnejše življenje. V zadnjih desetih letih smo jih skupaj uresničili že več kot 5700, zato se podobnih zgodb veselimo tudi v prihodnje. Nove priložnosti se nenehno odpirajo prek objav javnih razpisov s strani ministrstev, ki jih lahko spremljate na www.eu-skladi.si. Trenutno jih je objavljenih skoraj 30, in sicer za podjetja, iskalce zaposlitve, javne zavode, društva, različne organizacije in institucije, šole, raziskovalne in visokošolske institucije, občine, nosilce gospodarske dejavnosti in druge. Do leta 2023 ima Slovenija na voljo dobre 3 milijarde evrov razpoložljivih evropskih sredstev, s katerimi smo do danes podprli več kot 200 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti preko 960 milijonov evrov. Vsi imajo skupni cilj: rast in nova delovna mesta.  

Sicer pa je kampanja EU projekt, moj projekt tudi del vseevropske kampanje Evropa v moji regiji, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije in poteka po večini držav članic. Preko nje lahko spoznavate sofinancirane projekte po celi Evropski uniji, sodelujete pa lahko tudi v štirih različnih pobudah –  otvoritvah projektov, fotografskem natečaju, lovu na projekte in blogerskem tekmovanju. Večina projektov EU, ki jih je preko 3000, odpira svoja vrata v tem mesecu. Podrobnosti na: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/

Sodelujte, odkrivajte projekte in osvojite izlete po Evropi, ki jih bo podarila Evropska komisija. Mi pa bomo 17. maja izmed tistih, ki ste glasovali za svoj EU projekt izžrebali 20 srečnežev, ki bodo prejeli praktične nagrade.