Trajnostno
42275 ogledov

"Sosed ne upošteva pravil. Kakšna kazen nas lahko doleti?"

družina, finance, moški, par, stanovanje, kriza, denar
1/6
Profimedia
Medtem ko večina odpadke ločuje skladno z navodili, eden od sosedov tega ne počne. Bralko skrbi, kakšna kazen jih lahko doleti.

"Živimo v večstanovanjski stavbi. Sosed ne upošteva pravil o ločevanju odpadkov. Bojim se, da nas bo doletela kazen zaradi nepravilnega ločevanja odpadkov," pravi bralka. Če je v enostanovanjskih stavbah jasno, kdo je odgovoren, pa je položaj v večstanovanjskih veliko bolj zapleten. Zanimalo nas je, kakšno je stanje v praksi. 

"Najpogosteje naletimo na nepravilno odložene odpadke ob zabojnikih, katerih naši zaposleni ob svojem delu skladno z občinsko zakonodajo ne odpeljejo. V kolikor so zabojniki pogosto polni, mora upravnik objekta naročiti večje oziroma dodatne, za začasne povečane količine določene vrste odpadkov pa so na voljo tipizirane vreče, s katerimi je plačana storitev odvoza, in so edine vrečke, ki jih lahko uporabniki postavijo ob ustrezen zabojnik. Odpadke, ki ne sodijo v zabojnike (zdravila, čistila, olja, elektronski aparati, baterije, gradbeni in kosovni odpadki ipd.), lahko občani odpeljejo v najbližji zbirni center ali v premično zbiralnico, za kosovne odpadke pa lahko upravnik enkrat na leto naroči še brezplačen odvoz," pojasnjujejo v podjetju Voka Snaga. 

smetnjaki | Avtor: Jaka Dimc Jaka Dimc

Da organizacija ločevanja odpadkov v večstanovanjskih stavbah predstavlja nekaj izzivov, se strinjajo tudi v Javnem podjetju Snaga iz Skupine JHMB. V Snagi zaznavajo največ kršitev na področju nepravilno odloženih odpadkov med embalažo in mešanimi komunalnimi odpadki. "Med odpadno embalažo in mešanimi komunalnimi odpadki se pogosto znajdejo biološki odpadki, papir in karton. Ti odpadki seveda sodijo v ločene, za njih namenjene zbirne posode," pojasnjujejo. 
 
"V prvi vrsti je potreben odgovoren odnos posameznika do področja ravnanja z odpadki, pri čemer predstavlja kolektivna odgovornost velik izziv. Pogosto gre za ravnanja nekaj posameznikov, ki se na neodgovoren način odzivajo v določenem okolju - znebiti se odpadka čimprej in po najkrajši poti, ne glede na posledice v primeru nepravilnega ločevanja oziroma ravnanja," odgovarjajo na vprašanje, zakaj do tovrstnih kršitev prihaja.

"Kršitve pri odlaganju odpadkov na območju večstanovanjskih stavb so najpogosteje nepravilno odloženi odpadki v zabojnikih ter ob njih. Večinoma so to velike kartonske škatle ter kosovni odpadki (omare, stoli, žimnice tudi sedežne garniture, bela tehnika …)," svoja opažanja podajajo v Komunali Kranj. "Kršitelje na teh območjih se težko ugotovi. V primeru, da se najde oprijemljiv dokaz, zoper kršitelja prekrškovni postopek sproži medobčinski inšpektorat."

smetnjak smeti Slovenija Ljubljana | Avtor: Epa Epa

Za posameznike globe več sto evrov

"Na podlagi določb Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor se za nedovoljeno odlaganje in nepravilno ločevanje odpadkov lahko izreče globa v višini 300 evrov fizični osebi, 1.500 evrov pravni osebi in 600 evrov odgovorni osebi pravne osebe, samostojnemu podjetniku posamezniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost. V zadnjem letu, do 30. novembra 2023, je bilo na Medobčinski inšpekciji zaradi nedovoljenega odlaganja ali ločevanja odpadkov na območju Mestne občine Maribor uvedenih 55 prekrškovnih postopkov," postrežejo s številkami.

"Z globo 2.000 evrov za pravne osebe, 1.400 evrov za samostojne podjetnike in 400 evrov za posameznike se kaznuje večina najpogostejših kršitev Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Mestne občine Ljubljana (UL RS, št. 73/2020). Inšpektorat MU MOL je v letu 2023 uvedel 179 prekrškovnih zadev v zvezi nepravilno odloženimi odpadki po Odloku," pojasnjujejo.

smeti smetnjaki Grudnovo nabrežje | Avtor: Saša Despot Saša Despot

 
Nadzor nad ločevanjem odpadkov izvaja Inšpektorat MU MOL. Nadzor je izveden na podlagi prijav ali v sklopu akcij s podjetjem Voka Snaga. Prekrškovni postopek proti kršitelju je uveden, ko v odpadkih najdejo dokaz v obliki računa, položnice ali kakšnega drugega dokumenta, lahko pa tudi na podlagi izjave priče. 

Inšpekcija vodi prekrškovne postopke v skladu s svojimi pristojnostmi, v sklopu katerih izvaja dokazne in druge ugotovitvene postopke z namenom ugotavljanja kršiteljev, pravijo v Javnem podjetju Snaga.

Nadzor nad tem, kako posamezniki ločujejo odpadke, so napovedali tudi v podjetju Kocerod. Na Koroškem bodo tako uvedli kontrolo ločevanja. "Kljub dosedanjim prizadevanjem opažamo, da pravilno ločevanje odpadkov ni na zadovoljivi ravni. Prepogosto se dogaja, da ljudje, ki ne ločujejo svojih odpadkov, izničijo trud tistih, ki se dosledno držijo pravil ločevanja. Nepravilno ločeni odpadki vplivajo na slab izkoristek sortiranja in tako povečujejo stroške predelave ter sežiga. Sežig je najslabša možnost odstranjevanja odpadkov, hkrati pa je izjemno drag," so nagovorili svoje uporabnike. 


Izkušnje so jim pokazale, da so na lokacijah, kje so izvajali kontrole, odpadki veliko bolje ločeni. Kontrolo bodo izvajali na način tristopenjskega opozarjanja. Ob prvem primeru nepravilnega ločevanja bodo uporabniki prejeli rumeno opozorilo v obliki rumenega kartončka na zabojniku za smeti. Ob ponovnem ugotovljenem nepravilnem ločevanju bodo uporabniki prejeli oranžno opozorilo. V tretje bo sledilo rdeče opozorilo, ki pa bo pomenil zavrnitev odvoza odpadkov. Uporabnik bo tako moral naročiti izredni odvoz odpadkov, ki bo plačljiv. 

Nimamo več besed! Ločevanje in sortiranje sta dva različna procesa. Ločujemo doma, sortiramo pa v Kocerodu. Kocerod sortira kar uporabniki ločimo doma. Embalaže na posnetku ni možno sortirati, vse kar bi lahko ločili, izsortirali in reciklirali gre v sežig. Tona sežiga stane 150 eur in več. Kocerod letno porabi 700.000 eur za sežig odpadkov, velik delež tega stroška odpade na embalažo, ki ni pravilno ločena in preusmerjena v sežig. Bolj kot bomo ignorirali ločevanje doma, dražja je predelava odpadkov. Gre za embalažo, ki je bila pripeljana s Prevalj.

Posted by Kocerod, družba za ravnanje z odpadki on Friday, February 2, 2024

Posledica nepravilnega ločevanja se lahko pozna pri položnicah

Z ustreznim ravnanjem z odpadki že na izvoru, omogočimo ustrezno ravnanje z njimi tudi v nadaljevanju, kar povečuje možnosti reciklaže. "Pravilno ločene odpadke (embalaža, papir, steklo) lahko predamo v recikliranje, v nasprotnem primeru pa je večina teh odpadkov primerna zgolj za sežig. Ker je kapacitet za energijsko izrabo odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati ali odložiti na odlagališču, v Sloveniji zelo malo, večino predamo podjetjem za izvoz v tujino. To predstavlja visok strošek, ki se odrazi tudi na mesečnih položnicah uporabnikov," pojasnjujejo v Voka Snaga. Zaradi nepravilno ločenih odpadkov pride do težav pri nadaljnjem ravnanju z njimi, na primer pri skladiščenju ali v mehansko-biološki obdelavi v RCERO Ljubljana. To pa lahko povzroči nepredvidene stroške za podjetje in posledično uporabnike storitev. 

Posledice neustreznega ločevanja se kažejo tudi v večjih količinah mešanih komunalnih odpadkov, ki bi jih sicer moralo biti najmanj, pravijo v Komunali Kranj. Vzporedno s tem pa bi bilo seveda več ločeno zbranih odpadkov.

smeti, odpadki | Avtor: Profimedia Profimedia

Kaj lahko storijo stanovalci večstanovanjskih stavb?

V podjetju Voka Snaga stanovalcem večstanovanjskih stavb svetujejo, da "skupaj z upravnikom poskrbite za zadostno število in velikost zabojnikov in se pridružite našemu podjetju pri aktivnem obveščanju stanovalcev o pravilnem ravnanju z odpadki. Na ustrezna mesta namestite obvestila ali navodila, ki smo jih pripravili za stanovalce sosesk oziroma večstanovanjskih objektov, kjer je mogoča zgolj souporaba zabojnikov. Če kršitve zaznajo naši zaposleni, na zabojniku pustijo še dodatno obvestilo z opozorilom pred prijavo na mestni inšpektorat ali pa ga pošljejo upravniku v obliki dopisa". 

Stanovalci lahko največ naredijo sami z zglednim ločevanjem in opozarjanjem, saj jih lahko nedosledno in neodgovorno ravnanje z odpadki stane več, poudarjajo v Javnem podjetju Snaga. "Pomembno je, da se stanovalci počutijo vključene in informirane in da je sistem ločevanja odpadkov enostaven za uporabo," pravijo. V podjetju poskušajo stanovalce v blokovnih gradnjah doseči po različnih poteh – tako z rednimi objavami na spletni strani, na Facebooku, s svetovalnimi nadzori, z različnimi ozaveščevalnimi dogodki v mestu ipd. V sodelovanju z upravniki objektov organizirajo tudi ozaveščevalna srečanja s stanovalci v sklopu posameznih objektov in s stanovalci delijo pravila ločevanja, izkušnje in izzive.

sortirnica | Avtor: Robert Sajovec Robert Sajovec

S pravilnim ločevanjem odpadkov že na izvoru ne nazadnje zagotavljamo neprecenljive surovine za nadaljnjo predelavo. K temu je treba dodati še pomembnost ukrepov zmanjševanja količin odpadkov (premišljeno nakupovanje, izdelki za večkratno uporabo, voda iz pipe, premišljena količina priprave obrokov …) in ponovne uporabe odpadkov (izmenjava stvari, podarjanje stvari, spreminjanje stvari v izdelke, ki prinašajo novo korist oz. uporabno vrednost …), ki pomembno vplivata na količine nastalih odpadkov.

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 31
  • Boris 13:47 18.februar 2024.

    Predlog: od te osebe zberite naslovljena pisma, kuverte, časopise in jih skrbno položite v njegove narobe oddane odpadke. Tako bodo dobili ime.

  • becar 11:58 18.februar 2024.

    Hahaha folk raje razmišlja kako soseda v drek porinit kot o tem, da je komunala podražila položnice v nekaj letih X 3. Kljub njihovim višjim dobičkom zaradi sortiranja.

  • Dejan Vehovec 10:16 18.februar 2024.

    Nobene možnosti ni za kaznovanje storilca. Tudi če najdejo njegov dokument v njegovi kanti reče da ga ni on vrgel, tudi če najdejo pričo storilec reče da priča laže. Edina možnost da uradna oseba ki človeka lahko legitimira, vidi kaj ...prikaži več in kam je vrgel in začne postopek, takoj ugotovi kdo kaj kdaj in kam je odložil, tisto je za sodnika edini dokaz