Uporabno
44 ogledov

Intelektualna lastnina

Innolegal.si Innolegal.si
Intelektualna lastnina je pomemben del našega vsakdanjika. Stol na katerem sedite, avto, ki ga vozite, hrana, ki jo zaužijete, vgrajena tehnologija, ki omogoča nemoteno delovanje pametnih telefonov in aplikacij, knjige, ki jih prebirate, filmi, šport in zdravila so tesno prepletena s pravom intelektualne lastnine. Intelektualna lastnina tako izboljšuje naša življenja, razvija gospodarstvo in omogoča stalni razvoj novih, visokokakovostnih inovacij.

Vsaka inovacija se začne z idejo, vendar ideje same po sebi ne prinašajo veliko vrednosti. Pravice intelektualne lastnine pripomorejo k pretvorbi ideje v komercialno uspešne izdelke in storitve. Licenciranje patentov ali npr. registracija  avtorskih pravic številnim podjetjem omogoča redni dotok licenčnin in dodatnega dohodka, ki poveča uspešnost podjetji.

Kaj sploh je intelektualna lastnina?

Tako kot lahko zaščitite fizične lastnine (zemljo, denar, nepremičnine, nakit,…) in sodno preganjate storilce v primeru odtujitve oz. kraje, goljufije ali poškodbe, tako lahko s pomočjo pravic intelektualne lastnine zaščitite tudi svojo nefizično lastnino. Pod ne fizično lastnino uvrščamo ideje, stvaritve in inovacije, ki so produkt človeške ustvarjalnosti, znanja, strokovnosti in originalnosti.

Pravice intelektualne lastnine

Pravice intelektualne lastnine (PIL) se nanašajo na zakonske pravice, podeljene izumitelju ali ustvarjalcu za zaščito svojega izuma ali stvaritve za določeno časovno obdobje.

Pravice intelektualne lastnine omogočajo podjetjem zaščiti svoje ključne inovacije, povečati svojo tržno vrednost z licenciranjem, prodajo ali komercializacijo zaščitenih izdelkov ali storitev, povečati  konkurenčnost, pridobiti nove investitorje, oblikovati ugled in podobo podjetja, povečati možnost za vstop in uspešnost na nove trge. Blagovne znamke in modele je mogoče uporabiti za trženje izdelkov in storitev v tujini, skleniti franšizne pogodbe s čezmorskimi podjetji ali izvoziti svoje patentirane izdelke. Zaščita intelektualne lastnine je še toliko bolj pomembna v visoko konkurenčnem okolju, v katerem so podjetja v stalnem boju za prevlado in uspešnost.

Innolegal.si | Avtor: Innolegal.si Innolegal.si

Pomislite na avtomobilsko industrijo. V zadnjem desetletju se je sektor mobilnosti eksponentno razvijal z novimi in impresivnimi inovacijami. Trg so preplavile različne funkcije avtomobilov, kot so samodejne zavore, zagon s pritiskom na gumb, daljinski zagon, parkirne kamere in še veliko več. Inovativnost in visoka stopnja kakovosti vplivajo na priljubljenost avtomobila. Vendar pa so nekatere funkcije, elementi in  postopki izdelave med avtomobili lahko medsebojno podobne. Da bi proizvajalci lahko zaščitili nove tehnologije, ki so jih razvili in preprečili drugim proizvajalcem posnemanje le teh, morajo svoje inovacije zaščititi s pravicami intelektualne lastnine, ki jim omogočajo nadzor nad svojimi izumi in v primeru kršitve ustrezno pravno uveljavljanje.  

Štiri glavne vrste intelektualne lastnine sestavljajo patenti (izumi), avtorske pravice (npr. vsebina knjige), blagovne znamke (logotip) in poslovne skrivnosti, ki se razlikujejo v obsegu zaščite, časovni in geografski omejitvi zaščite ter pogojih zaščite.

Patenti

Patentno zaščito je mogoče pridobiti za tehnične inovacije, produkte in procese, ki rešujejo tehnični problem. Patenti ščitijo samo izume, ki so v času prijave za patentno zaščito novi in ​​inventivni. Z njim izumitelj dobi pravico do preprečevanja drugim izdelovanje, uporabo ali prodajo njihovih izumov brez dovoljenja. Po vložitvi prijave za registracijo patenta, lahko tretje osebe izpodbijajo vlogo v primeru, da izum ni nov in je podoben njihovemu izumu. Vlagatelji morajo posledično preveriti inovativnost in novost svojega izuma v podatkovnih bazah prej dodeljenih patentov. V zameno za izključno pravico do uporabe izuma, mora vlagatelj razkriti osnovni tehnični koncept, kar prinaša veliko korist za celotno družbo.

Blagovne znamke

Blagovne znamke predstavlja ime, simbol, logo ali dizajn, ki identificira ali razlikuje blago ali storitve podjetja od ostalih podjetji. V večini držav zaščita blagovne znamke traja 10 let od dne prijave blagovne znamke.

Izjemno učinkovit element za prepoznavnost blagovnih znamk je slogan. Ob sloganu ''Just do it'' verjetno takoj pomislite na podjetje NIKE.

Vsako uspešno blagovno znamko sestavljajo vrednote in filozofija, ki stoji za blagovno znamko, s katero potrošniki ali uporabniki povezujejo blagovno znamko, ter asociacije, ki se povezujejo s podjetjem. S kakovostjo izdelkov, konsistentno komunikacijo s potrošniki in uporabniki ter s skladnostjo z vrednotami, podjetja pridobivajo na svojem ugledu Najmočnejši element katere koli blagovne znamke pa je morda sposobnost, vzbuditi posebne občutke. Le malo blagovnih znamk lahko izkoristi čustva, kot sta nostalgija in veselje tako učinkovito kot The Walt Disney Company.  Blagovne znamke so torej  pomemben vir prepoznavnosti in ugleda podjetji. Vendar služijo tudi potrošnikom in uporabnikom. Vrednost blagovne znamke je povezano s kakovostjo izdelka ali storitve, ki jo podjetje prodaja. Z uporabo izdelka ali storitve potrošniki ali uporabniki ocenijo kakovost, njihova pozitivna ocena pa omogoča novim potrošnikom in uporabnikov možnost izbire ali se bodo za nakup izdelka odločili ali ne. Blagovne znamke na takšen način ščitijo potrošnika, ki v primeru nakupa izdelka ali uporabe storitve ve da ne bo razočaran.

Poslovne skrivnosti

Poslovne skrivnosti zajemajo katerekoli dragocene informacije, ki so ključnega pomena za delovanje poslovne dejavnosti, tehnologije, izdelave inovacije ali storitve. Konkurenčnost in tržno vrednost poslovne skrivnosti omogoča zaupnost informacij, imetnik pravice pa uporablja različne mehanizme, da informacije takšne tudi ostanejo. Kot poslovne skrivnosti je mogoče zaščiti izvorno kodo programske opreme, oglaševalske strategije, postopki izdelave, sezname strank, itd. Pravica nastane z objavo sklepa ali splošnega akta oziroma s sklenitvijo sporazuma (pogodbe) o nerazkrivanju informacij oz. pogodbe o zaposlitvi.

 Podjetje Coca-Cola se je namesto za patentno zaščito svojih poslovnih interesov odločilo za poslovno skrivnost. Recept za Coca-Colo® velja za enega najbolj uspešnih poslovnih skrivnosti na svetu. Vsebino recepta je podjetju uspelo ohraniti več kot 80 let in s tem ustvariti več kot 87 milijard dolarjev vreden posel.

Uspešna podjetja niso imetniki zgolj ene vrste pravic intelektualne lastnine, temveč koristijo kombinacije pravic intelektualne lastnine in različne strategije s katerimi celostno zaščitijo in izkoristijo svojo konkurenčno prednost in tržno vrednost. Vaš osebni avtomobil, telefon, računalnik ima lahko na stotine patentov, poslovnih skrivnosti in avtorskih pravic.

Za konec

Zaščita intelektualne lastnine prinaša podjetjem izjemno vrednost, konkurenčno prednost in uveljavljanje pravice proti strankam, ki kršijo pravice imetnika, s čimer dodatno zaščitijo svojo raziskovalne dejavnosti, znanja in inovacije. Pravice intelektualne lastnine omogočajo, da so izdelki in storitve visoko kakovostne, potrošnikom pa pomagajo pri odločitvi glede varnosti in zanesljivosti svojega nakupa ali uporabe storitve. Intelektualna lastnina je ključni element rasti in inovacij, ki spreminja naša življenja.