Uporabno
4038 ogledov

''Jaz imam nekaj pri vas ...''

Modra zavarovalnica Modra zavarovalnica
"Dober dan. Jaz imam nekaj pri vas." Tako se pogosto začne pogovor s svetovalcem za dodatno pokojninsko zavarovanje. Ali pa "Služba mi nekaj plačuje, a lahko to dvignem?", "Zaposlila sem se v zdravstvenem domu in dobila vaše papirje, kaj je to?". Ljudje pogosto ne razumejo, kaj jim delodajalec vplačuje in čemu je dodatno pokojninsko zavarovanja pravzaprav namenjeno.

V Sloveniji je pri različnih ponudnikih v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih približno 60 % vseh zaposlenih v Sloveniji. Večina preko svojega delodajalca, ki plačuje kolektivno premije za vse zaposlene.

Več kot 300.000 varčevalcev za dodatno pokojnino varčuje pri Modri zavarovalnici.

Pri Modri zavarovalnici lahko vsak varčevalec spremlja in ureja svoje varčevanje s pomočjo spletne storitve e.Modra.si.

Registracija je možna z digitalnim potrdilom ali posebnim geslom, ki ga varčevalci ob vključitvi prejmejo na dom in ga na zahtevo varčevalca pošljemo ponovno.

S podskladom, ki ustreza vaši starosti, lahko privarčujete več

Varčevanje v skladu z življenjskim ciklom varčevalca omogoča višje donose v času aktivne delovne dobe, ko je upokojitev še daleč in visoko varnost prihrankov v času tik pred upokojitvijo. Izbira podsklada je zato pomembna odločitev, ki vpliva na dinamiko in višino vaših prihrankov.

Na e.Modra.si lahko hitro in enostavno preverite v katerem podskladu trenutno varčujete in ga po potrebi zamenjate.

Privarčevana sredstva so predmet dedovanja

Vsi prihranki za dodatno pokojnino so last varčevalca in v primeru najhujšega nudijo finančno varnost najbližjim. Tudi upravičence za primer smrti lahko varčevalci določijo na e.Modra.si.

Individualno varčevanje

Varčevanje v dodatnem pokojninskem zavarovanju spodbuja država s posebno davčno olajšavo. Davčno olajšavo vam zagotavljajo individualna vplačila do višine 5,844 odstotka bruto plače posameznika, vendar letno ne več kot 2.819,09 evrov.

Več o varčevanju si lahko preberete tukaj.

Izplačilo prihrankov

Po upokojitvi varčevalcem začnemo izplačevati prihranke v obliki (mesečne) rente.

Informativno višino dodatne pokojnine si lahko izračunate s pomočjo spletnega kalkulatorja.

Varčevalci Modre pa lahko vse izračune najdete na spletnem portalu e.Modra.si.