Uporabno
2941 ogledov

Kako do odškodnine po hudi prometni nesreči?

Prometna nesreča Pixabay
Najhujša posledica prometnih nesreč ni nikoli materialna škoda, ampak dolgotrajne telesne in psihične posledice. Kako v primerih, ko ste hudo poškodovani do pravične odškodnine, smo vprašali pravnega strokovnjaka za odškodnine.

Dorian Planinšec iz podjetja Visoke odškodnine Planinšec se že vrsto let ukvarja z odškodninskim pravom. Iz izkušenj ve, kako pomembna je, v situaciji, ko utrpimo hude telesne poškodbe v prometni nesreči, pravna pomoč.

Primerov, ko je strankam in njihovim svojcem pomagal do pravične odškodnine je mnogo. Izpostavil pa je stranko, ki je v hudi prometni nesreči med drugim utrpela zlom lobanjskega svoda, kompresijski zlom reber, natrgane kolenske vezi, možganski edem in hudo poškodbo živca. Zaradi hudih poškodb je bila stranka dolgotrajno hospitalizirana - operacije, imobilizacije, rehabilitacija, fizioterapije, večkrat je bila izpostavljena MR, RTG in CT obsevanju. Stranka je morala daljše obdobje jemati večje število različnih zdravil, sledili so številni obiski pri zdravnikih specialistih in osebnem zdravniku ter rehabilitacija v Soči. Opravljenih je bilo več kirurških in ostalih posegov, stranka je dobila epileptične napade. Zato je morala začeti dnevno jemati tudi veliko število analgetikov in pomirjeval ter zdravil proti epileptičnim napadom, ki jih jemlje še danes.

bolnik bolnišnica | Avtor: Pixabay Pixabay
Zaradi hudih poškodb, ki jih je stranka utrpela v prometni nesreči je šest mesecev trpela hude telesne bolečine in nato še enajst mesecev srednje hude bolečine, ki so postopoma izzvenele v občasne srednje hude v trajanju šestih mesecev, le-te pa so izzvenele v lahke do srednje hude telesne bolečine, ki se pojavljajo še sedaj. "Stranki smo uredili odškodnino za telesne poškodbe in za premoženjsko škodo, ki vključuje izpad dohodka, bodoči izgubljeni zaslužek in rento za tujo moč v obliki kapitalizirane rente. Tudi vsem njenim družinskim članom smo dodatno uredili odškodnino za duševne bolečine zaradi hude invalidnosti bližnje osebe," ugotavlja Planinšec.

Gospod Planinšec, kaj svetujete ljudem, ki so v prometni nesreči utrpeli hude telesne poškodbe? Kakšen je postopek pridobivanja odškodnine?

V takšnih primerih je nujno, da se obrnejo na pravnika specializiranega za odškodninsko pravo, ki jih bo znal voditi skozi postopek, in, ki bo zmožen urediti pravično odškodnino tako zaradi zadanih telesnih poškodb kot tudi odškodnino za materialno škodo, ki je vezana na izpad dohodka, morebitni bodoči izgubljeni zaslužek, kritje škode zaradi morebitne potrebe bo tuji profesionalni zdravstveni oskrbi itd. Priporočam, da si oškodovanec vso dokumentacijo shranjuje, saj se je pri zdravljenju zaradi težjih poškodb nabere veliko. Dokumentacija je ključna za postopek v zvezi z uveljavljanjem odškodnine. Skozi sam postopek je priporočljivo pridobiti tudi dodatna strokovna mnenja zdravnikov specialistov, ki podajajo strokovne obrazložitve dejanskega stanja in trajnosti posledic poškodb.

Zakaj se naj udeleženci hudih prometnih nesreč obrnejo na pravne strokovnjake za pridobivanje odškodnine?

Strokovnjak za odškodnine je potreben, ker je pri urejanju odškodnine za hude poškodbe ključno, da se posamezna zadeva natančno preuči, naštudira sodna praksa. Zaradi potrebe po izkazovanju zmanjšanja življenjskih aktivnosti na zasebnem in posameznikovem poklicnem področju, kjer se lahko dosegajo res visoki odškodninski zneski, je pomembno, da zadevo obravnava strokovnjak, saj bi lahko sicer marsikdo zaradi slabega strokovnega znanja odškodnino po določenih postavkah izpustil, kar bi oškodovancu predstavljajo veliko finančno prikrajšanje. Svetujem, da se obrnejo na pravnika specialista za odškodnine, ki jim bo zmožen oziroma sposoben urediti pravično odškodnino tako zaradi zadanih telesnih poškodb kot tudi odškodnino za materialno škodo, ki je vezana na izpad dohodka, morebitni bodoči izgubljeni zaslužek, kritje škode zaradi morebitne potrebe po tuji profesionalni zdravstveni oskrbi itd. Pri odškodnini zaradi hudih poškodb je potrebno uporabiti pravno argumentacijo na podlagi sodne prakse, ki govori o duševnih bolečinah zaradi pretrpljenih telesnih poškodb in zmanjšanju življenjskih aktivnosti vsakodnevnega funkcioniranja kot tudi znižanja delovne pridobitne sposobnosti, ki zelo vpliva na samo višino odškodnine in pridobitev bodočega finančnega zaslužka.

Vse oškodovance, ki so utrpeli hude telesne poškodbe v prometnih nesrečah ali poškodbah pri delu bi rad ozavestil o tem, da jim pripadajo visoke denarne odškodnine.
- Dorian Planinšec iz podjetja Visoke odškodnine Planinšec

V katerih primerih gre za hujše poškodbe in kako visoke so povprečne odškodnine? Kdaj se oškodovancu izplača odškodnina? Katere oblike odškodnine poznamo?

Za hude telesne poškodbe dejansko gre že pri klasičnem zlomu ali natrganosti mišic, poškodbi kakšnega živca itd. Vendar se v pravni praksi na področju odškodninskega prava kot hude telesne poškodbe kvalificirajo hude telesne poškodbe in posebno hude telesne poškodbe.

Huda telesna poškodba pomeni:

  • za vselej uničen in znatno oslabljen kakšen del telesa ali kak organ ali
  • začasno in znatno oslabljen pomemben del telesa ali pomemben organ ali
  • poškodovani je zaradi nesreče začasno nezmožen za vsakršno delo ali
  • poškodovančeva zmožnost za delo je za vselej zmanjšana ali je bila začasno precej zmanjšana ali
  • poškodovani je začasno skažen ali
  • poškodovani ima začasno hudo ali za vselej v manjši meri okvarjeno zdravje

Gre za zlome, natrganost mišic in tkiv z ali brez potrebnih operativnih posegov, poškodbe živcev, ki ne pustijo katastrofalnih posledic, amputacija prstov, opekline, skaženosti itd.

Prometna nesreča | Avtor: Pixabay Pixabay

Posebno huda telesna poškodba pomeni:

  • življenje poškodovanca je uničeno ali za vselej in zelo oslabljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben organ ali
  • poškodovani je postal zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo ali
  • poškodovani je ostal skažen ali
  • poškodovani ima za vselej hudo okvarjeno zdravje

Diagnoze pri izredno hudih poškodbah so praviloma slednje: večkratni zlomi s potrebnimi operacijami, kjer so bile potrebne vsaditve ploščic ali žic, huda travma glave, huda poškodba pomembnega živca, ki povzroči katastrofalne posledice pri mišičnem delovanju oz. funkcioniranju, amputacija dela telesa, paraplegija ali tetraplegija.

Zdravja vam kot pravniki ne moremo izboljšati, lahko pa vam pravni strokovnjak za odškodnine pomaga pri pridobitvi vseh denarnih pravic, ki bodo morda nekoliko oblažile  življenjski položaj, v katerem se nahaja hudo poškodovana oseba po prometni nesreči.
- Dorian Planinšec iz podjetja Visoke odškodnine Planinšec

bolnik bolnišnica | Avtor: Pixabay Pixabay
Pri hudih telesnih poškodbah se oškodovancu izplača odškodnina lahko že takoj na začetku zdravljenja v obliki akontacije, saj so zdravljenja dolgotrajna in je že del odškodnine poškodovani osebi še kako pomemben, saj nastajajo stroški in tudi izpadi dohodka. Zavarovalnice tako izplačujejo odškodnino v dveh delih. Prvo kot akontacijo, če jo pravni strokovnjak uspe pridobiti, nato kot nesporni del odškodnine, ki ga zavarovalnice rade nakažejo, saj se zavarovalnica rešuje s temi nakazili zakonitih zamudnih obresti, ki jim tečejo. Nato lahko sledi še dodatni nesporni del nakazila, če zavarovalnica po vloženem ugovoru in pritožbi zviša odškodnino, kar se velikokrat dogaja. Poudaril bi tudi to, da se razlika do pravične odškodnine nemalokrat še iztoži v sodnem postopku.

Povprečni zneski odškodnine za hude telesne poškodbe:

Lažji zlomi, pretresi možganov, težji izpahi, manjše opekline, klasični zlomi,…) Od 8.000 € do 25.000 €
Hude poškodbe (zakomplicirani zlomi, raztrgane mišice, težje opekline, poškodbe živcev,..) Od 40.000 € do 200.000 €
Zelo hude in izredno hude poškodbe (večkratni zlomi, raztrganine, hude opekline, amputacije, paraplegija, tetraplegija) Od 40.000 € do 1.700.000 €


Poznamo odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki vključuje pretrpljene in bodoče telesne bolečine, prestane in bodoče duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ter prestane nevšečnosti med zdravljenjem, duševne bolečine zaradi strahu, duševne bolečine zaradi morebitne skaženosti in premoženjsko škodo, ki pa vključuje izpad dohodka v času bolniškega staleža, odškodnino v obliki rente za izgubljeni zaslužek, če glede na svoje zdravstveno stanje nikoli več ne bo sposoben za pridobitno delo, odškodnino za tujo pomoč, ki ima materialnopravno podlago v 174. členu OZ (op. avt. Obligacijski zakonik). Slednji govori tudi o »drugih potrebnih stroških«. Renta se lahko pridobi ali kot mesečna renta do spremenjenih okoliščin ali kot kapitalizirana renta, ki je izplačana v enkratnem znesku, če je življenjsko stanje poškodovane osebe dokončno in se ne bo spremenilo.

Prometna nesreča | Avtor: Pixabay Pixabay

Kako je z družinskimi člani oz. osebami v gospodinjstvu, ki morajo za poškodovano osebo skrbeti?

Družinski člani so tudi upravičeni do odškodnine zaradi hude invalidnosti bližnje osebe in sicer pravno podlago za prisojanje pravične denarne odškodnine za duševne bolečine zaradi težke invalidnosti bližnjih oseb predstavljata določbi 179. člena ter 2. odstavek 180. člena Obligacijskega zakonika ter 182. člena Obligacijskega zakonika za bodočo škodo. Potrebno je izkazati, da je med poškodovano osebo in družinskim članom obstajala in še obstaja visoka stopnja čustvene navezanosti, vzajemnega spoštovanja, razumevanja, zaupanja in medsebojna pomoč in ljubezen. Odškodnina zaradi hude invalidnosti bližnje osebe znaša cca 20.000,00 EUR.

Lahko oškodovanec zahteva tudi odškodnino zaradi psiholoških težav, ki jih ima zaradi hude prometne nesreče (npr. posttravmatski stres)?

Seveda, tudi posttravmatska stresna motnja je diagnoza, ki se pri hudih telesnih poškodbah vedno upošteva, saj pusti na posameznikovem duševnem zdravju dalj trajajočo negativno psihično posledico, zraven seveda primernega in sekundarnega strahu. Primarni strah nastane ob nezgodi, sekundarni strah pa v času, ko se poškodovana oseba boji za rezultat zdravljenja, saj gre pri hudih poškodbah načeloma za zelo intenziven in dolgotrajen strah. Strah in posttravmatska stresna motnja sta seveda ločena pojma in se ločeno denarno vrednotita.