Uporabno
1442 ogledov

''Mladi naj ne obupajo pri iskanju zaposlitve''

Mladinski ceh
Mladi, poznate programe usposabljanja in zaposlovanja, ki vam lahko pomagajo na poti do zaposlitve?

Mnogi mladi negotovo vstopajo na pot iskanja zaposlitve po končanem šolanju. Da bi bili koraki na tej poti lažji in bolj odločni, Zavod RS za zaposlovanje s pomočjo evropskih sredstev ponuja številne možnosti usposabljanja in zaposlovanja. Podporo lahko dobijo tako za šolanje ali samostojno podjetniško pot, kot za zaposlitev pri delodajalcu ali dragocene delovne izkušnje, zaradi katerih v nadaljevanju lažje najdejo službo.

Spodbude za zaposlovanje mladih

V program Spodbude za trajno zaposlovanje mladih se lahko vključijo brezposelni mladi, za katere delodajalec, če jih zaposli za nedoločen čas, pridobi subvencijo 5.000 evrov. Program prinaša ugodnosti in koristi tako za mlado osebo, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje, kot za delodajalca, ki pridobi nov, zagnan in svež kader. Ria je pojasnila: »Imela sem srečo, saj me je svetovalka zaposlitve seznanila s programom. Da ustrezam kriterijem za vključitev, sem omenila tudi delodajalcu, ki me je zaposlil s pomočjo programa.« Robert Kogler iz podjetja RTI d.o.o. je pojasnil, da so za Rio dobili subvencijo, s pomočjo katere so lahko drug drugega najprej spoznali. »Ker smo se ujeli, smo ji po zaključku poskusne dobe potrdili zaposlitev za nedoločen čas.«

 | Avtor: svrk svrk
Usposabljanje in učne delavnice

Delodajalci in mladi brezposelni, ki so vsaj tri mesece prijavljeni pri Zavodu, se lahko vključijo v program Usposabljanje na delovnem mestu – mladi. Oseba, vključena v dvo- ali tromesečni program pridobi nepogrešljiva praktična znanja, spretnosti in izkušnje na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu, s čimer si poveča svoje zaposlitvene možnosti.

Rezultati kažejo, da se v letu dni po zaključku usposabljanja zaposli več kot 70 odstotkov udeležencev.

Mladi imajo tudi možnost, da se prek Učnih delavnic vključijo v delovno okolje na področju socialnega podjetništva in pridobijo praktična znanja, spretnosti in izkušnje ter si izboljšajo možnosti za zaposlitev. Učna delavnica poteka pod strokovnim vodstvom enega ali več mentorjev, ki jih zagotovi delodajalec, brezposelna oseba pa v času vključitve v program še vedno ostane prijavljena pri zavodu za zaposlovanje. Na voljo je tudi neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade, v okviru katerega se lahko brezposelni udeležijo različnih izobraževanj in usposabljanj za dela in naloge, po katerih povprašujejo delodajalci, poleg tega pa pridobijo nova poznanstva in informacije o novih priložnostih.

Starejši od 15 let in mlajši od 26 let, ki nimajo končane srednje šole in še nimajo službe, se lahko odločijo za vključitev v program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O). Ta zajema delavnice, učenje, raziskovanje in druženje. Večmesečno sodelovanje v programu prinaša udeležencem lažjo odločitev o tem, ali bodo dokončali šolanje ali pa si poiskali zaposlitev. Urška se je odločila za prvo: »Dve leti sem bila doma, brez socialnih stikov oziroma občutka, da nekam sodim. V program so me lepo sprejeli, tu se počutim super. Mentorica me je prepričala, da dokončam srednjo šolo, tako, da sedaj strmim k temu cilju in ga postopoma izpopolnjujem.«

 | Avtor: SVRK SVRK
Vstop na samostojno podjetniško pot

Mladi, ki imajo razvito poslovno idejo in skrivajo v sebi podjetno žilico, imajo možnost pridobiti subvencijo za samozaposlitev v višini 5.000 evrov. Gre za enkratno finančno pomoč, ki jim pomaga na poti prvih korakov do njihove samostojne dejavnosti. Pred pridobitvijo subvencije se brezposelni prehodno vključijo še v podjetniško usposabljanje za mlade.

Več o programih usposabljanja in zaposlovanja, ki so podprti z evropskimi sredstvi, na eu-skladi.si in ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi.