Uporabno
4151 ogledov

Na vaše krožnike le najboljše!

Salon Sauvignon
Garancije najvišje kakovosti in varnosti mesa iz PP.

Dober občutek je, ko so povabljeni k vaši mizi, ponosno povejo zaposleni v Perutnini Ptuj. Z vsakodnevnim trudom več kot 3500 zaposlenih v vseh korakih na poti od njive do vilice skrbi za najvišjo kakovost, varnost in sledljivost mesa in izdelkov iz piščančjega in puranjega mesa. V zadnjih nekaj letih na področju vzreje vedno večji poudarek dajejo certificirani piščancem prijazni reji, ki se približuje tradicionalnemu načinu vzreje piščancev, kot je potekal nekoč na kmečkih dvoriščih. Podjetje sodeluje skupno z več kot 240 rejci, ki na družinskih kmetijah in malih farmah, razpršenih po slovenskem podeželju, skrbijo za dobrobit in vzrejo živali.

Garancije najvišje kakovosti in varnosti mesa iz PP

Že pred desetletji je Perutnina Ptuj kot pionir v svoji branži v svoje delovanje vpeljala celovit sistem Kakovost-Varnost-Sledljivost, ki ga preverja letno z 450 notranjimi kontrolami kakovosti v vseh procesih. Poleg tega v proizvodnem delu dnevno izvaja kontrolo šest uradnih veterinarjev z Veterinarske uprave Slovenije. Poleg tega več kot 12 uglednih nacionalnih in mednarodnih standardov kakovosti in varnosti, ki jih Perutnina Ptuj potrjuje na napovedanih in nenapovedanih presojah – vse to so zagotovila najvišje kakovosti mesa in izdelkov PP.

 | Avtor: Salon Sauvignon Salon Sauvignon

Tradicija domače reje danes – certificirana piščancem prijazna reja

Prvi v Sloveniji so pred leti v Perutnini Ptuj uvedli certificiran način reje - »piščancem prijazno rejo« - ki se naslanja na tradicijo reje, kot je potekala na kmečkih dvoriščih, a s skrbno nadzorovanimi koraki na poti od njive do vilice.

Specifike piščancem prijazne reje

Spodbujanje naravnega gibanja v hlevu (nameščena t.i. igrala) in na pokriti terasi, izhod na prosto, več dnevne svetlobe, manjša gostota živali.

Dodana vrednost mesa iz linije Natur Premium se odraža v strukturi mesa, hkrati pa pri Perutnini Ptuj verjamejo, da je način reje korak naprej v smeri sodobnih dognanj o dobrobiti živali in trajnostnega razvoja.

 | Avtor: Salon Sauvignon Salon Sauvignon

Z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je potrošnik seznanjen, da so izdelki pridelani in predelani v Sloveniji iz slovenskega mesa. Obvezni del deklaracije mesa je tudi podatek o rejcu. Prav tako pa tudi kot edini nosilec certifikata PPR (piščancem prijazna reja) Perutnina Ptuj spodbuja lokalno pridelano hrano.

Sledljivo slovensko poreklo

Vsi proizvodni procesi se začnejo, odvijajo in konča jo v Sloveniji. Postopek zagotavljanja sledljivosti nas popelje od končnega izdelka nazaj vse do uporabljenih surovin. Rejec, datum proizvodnje in ostali
podatki iz proizvodnega procesa so ustrezno nadzorovani in dokumentirani v internih dokumentih Perutnine Ptuj. Naslov rejca, ki ga najdete na etiketah svežega pakiranega mesa Natur Premium, je informacija za vse, ki vas zanima, v čigavem hlevu je bila naša perutnina vzrejena. Številka ”LOT” je natisnjena številka na embalaži (ob oznaki L), ki označuje poreklo, kadar na njej ni navedenega rejca. Kjer na izdelku ni navedenega rejca, je sledljivost na embalaži označena z manjšo, natisnjeno številko, ki jo imenujemo “LOT”. Poreklu izdelkov Perutnine Ptuj lahko sledite tudi s pomočjo spletne aplikacije IZVOR.

 | Avtor: Salon Sauvignon Salon Sauvignon

Vso meso iz Perutnine Ptuj s certifkatom Izbrana kakovost - Slovenija

V PP imajo označeno in sledljivo ne samo, kdo je bil rejec perutnine; spremljajo in nadzorujejo tudi ostale pomembne podatke: od tega, kdo vse je bil v stiku z živalmi, od kod so krmila za rejo, na katerih tehnološki liniji je bilo živilo pripravljeno, pa vse do temperaturnega režima vozil, s katerimi je bilo živilo distribuirano. Vse to so tudi razlogi, zakaj podpirajo in so se aktivno vključili v nacionalno shemo Izbrana kakovost - Slovenija, saj potrjuje njihove zaveze in prizadevanja pri zagotavljanju najvišje kakovosti.