Uporabno
334 ogledov

Največja združitev bank pri nas: Nova KBM in Abanka skupaj do vrha

Roke rokovanje
Po pridobitvi dovoljenja bančnih regulatorjev sta se Abanka d.d. in Nova KBM d.d. s 1. septembrom 2020 uradno združili. Doslej največja združitev v bančnem sektorju pri nas prinaša močno banko s trdnimi temelji in celovito ponudbo sodobnih in kakovostnih finančnih storitev po meri strank. Bilančna vsota združene banke bo znašala več kot 8,5 milijarde €, strankam pa bo na voljo prek 960 bančnih točk. To je še en korak, s katerim Nova KBM uresničuje strategijo biti najboljša banka in meri prav na vrh slovenskega bančnega trga.

Potem ko je 5. februarja 2020 Nova KBM postala 100-odstotna lastnica Abanke, sta banki pričeli priprave na združitev. Po pridobitvi dovoljenja bančnih regulatorjev se je združitev formalno zgodila danes. Združena banka se imenuje Nova KBM d.d., s sedežem v Mariboru. Abanka d.d. je z združitvijo prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prešle na Novo KBM d.d., ki je obdržala tudi blagovno znamko Abanke. Ta bo, skupaj z nekaterimi povezanimi oz. produktnimi blagovnimi znamkami Abanke, ostala v uporabi (npr. na oznakah poslovalnic Abanke, v grafični podobi spletne banke Abanet ipd.). V združeni banki se bo proces integracije nadaljeval in se bo predvidoma končal v začetku prihodnjega leta.

Naše stranke v središču pozornosti tudi po združitvi

Da bo za stranke poslovanje čim bolj nemoteno, bodo po pravni združitvi storitve opravljale enako kot doslej, t.j. v poslovalnicah oz. poslovnih enotah ter v spletni ali mobilni banki, ki jih uporabljajo že zdaj. Stranke Nove KBM torej do tehnološke združitve bank ne bodo opravljale poslov v dosedanjih poslovalnicah Abanke in obratno. O vseh spremembah v zvezi s tem jih bomo pravočasno obvestili.

V začetku leta 2021, potem ko bodo povezani tudi informacijski sistemi, bosta vsem strankam na voljo poenotena ponudba produktov in storitev ter največja mreža več kot 960 bančnih točk, vključno s poslovalnicami in bankomati združene banke, specializiranimi bančnimi okenci in poštami po vsej Sloveniji.

Banki sta že pred formalno združitvijo poskrbeli za izboljšave za stranke, npr. z nadgradnjo nekaterih funkcionalnosti elektronskih poti in s poenotenjem mreže bankomatov, ki je strankam obeh bank na voljo že od aprila za brezplačno opravljanje najpogostejših storitev. Še več ugodnosti lahko stranke pričakujejo v prihodnje, predvsem na področju digitalnega bančništva. Postopoma bodo lahko vse več produktov sklenile prek mobilnih naprav in kontaktnega centra, torej brez obiska poslovalnice.
Nova KBM bo spodbujala timsko delo in nagrajevanje uspešnosti zaposlenih ter jim omogočala profesionalni razvoj in stalno izobraževanje. S takšnim pristopom bodo zaposleni strankam zagotavljali odlične in zaupanja vredne storitve. Prizadevali si bomo, da bo Nova KBM najbolj zaželen delodajalec finančnega sektorja v državi.

Mejnik v zgodovini slovenskega bančništva

NKBM | Avtor: NKBM NKBM
John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: "Resnične zmagovalke združitve Nove KBM in Abanke so naše stranke. Ustvarjamo vodilno banko, ki jim bo na voljo z največjo fizično poslovno mrežo v državi. Obenem bomo še naprej vlagali v razvoj vrhunskih digitalnih storitev: Bank@Net in mBank@Net sta bili nedavno izbrani za najboljšo spletno in mobilno banko v Sloveniji. V prihodnje bomo povezali najboljše iz obeh bank, da bo poslovanje z nami še lažje in bolj udobno. Strankam bodo poleg sodobnih bančnih storitev na voljo vrhunske zavarovalniške in investicijske storitve naših poslovnih partnerjev ter lizinške storitve podjetja Summit Leasing Slovenija, vodilne lizinške družbe pri nas in članice Skupine Nove KBM. Strankam se zahvaljujemo za zaupanje in jih vabimo, da ostajajo z nami tudi zdaj, ko pišemo novo poglavje v slovenskem bančništvu."
 
Mag. Jože Lenič, svetovalec uprave Nove KBM: "Prepričan sem, da z združitvijo Abanke in Nove KBM pišemo uspešno poslovno zgodbo, s katero ustvarjamo močno in zaupanja vredno banko. S sodelavci obeh bank soustvarjamo uspešno in dobičkonosno banko, ki ne bo le prva izbira strank v Sloveniji, ampak tudi bančnikov. Z načrtovano novo organizacijsko kulturo in vrednotami združene banke bomo zaposlenim omogočali privlačno delovno okolje in resnično povezovali najboljše iz obeh bank. Močna banka bo dobra tako za njene zaposlene, stranke, lokalno okolje, v katerem je prisotna, kot za slovensko gospodarstvo."
 
Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM: "S pravno združitvijo Nove KBM in Abanke smo dosegli zgodovinski mejnik v slovenskem finančnem prostoru. Združena banka ima odlično priložnost, da se z najboljšimi produkti in storitvami dokončno uveljavi kot najboljša banka pri nas. Oba lastnika, Apollo Global Management, L.L.C. in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), z veseljem vlagata v profesionalni razvoj zaposlenih in vrhunske procese, pri čemer je cilj nadaljnje višanje ravni poslovanja na slovenskem finančnem trgu. Nova KBM bo še naprej pomemben dejavnik tudi na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v okolju, kjer je banka prisotna."