Uporabno
174 ogledov

Po mleko in mlečne izdelke iz naše bližine h kmetu ali kar v trgovino

Ministrstvo za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
V preteklosti so se na mizi velikokrat znašli domača skuta, žganci z okusnim mlekom in ocvirkovo zabelo ali pa denimo močnik, ki si ga je družina privoščila iz ene sklede. V okusu domačnosti in kakovostnih mlečnih izdelkih lahko uživamo tudi danes. V trgovini preprosto izberemo mleko in mlečne izdelke z znakom "izbrana kakovost – Slovenija".

Potrošniki pri svojih nakupnih odločitvah dajemo vedno večji poudarek na kakovost in izvor surovin. Tega trenda se zavedajo tudi pridelovalci in predelovalci hrane pa tudi trgovci. Številni členi živilskopredelovalne verige v Sloveniji so se prostovoljno vključili v nacionalno shemo kakovosti, imenovano "izbrana kakovost".

Ministrstvo za kmetijstvo | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kaj je shema "izbrana kakovost"?

"Izbrana kakovost" je nacionalna shema kakovosti, ki je namenjena kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnosti. V shemi najdemo tudi mleko in mlečne izdelke. In če so ti proizvedeni v skladu z zahtevami sheme "izbana kakovost", pridobijo znak "izbrana kakovost – Slovenija". Znak namreč označuje živila, ki so slovenskega porekla in so deležna dodatnih neodvisnih kontrol. S tem je prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih izdelkov, tudi mleka in mlečnih izdelkov, za potrošnika postalo bistveno lažje.

Shema zagotavlja transparentnost in sledljivost

V okviru sheme "izbrana kakovost" lahko znak "izbrana kakovost – Slovenija" pridobijo mleko in mlečni izdelki iz kravjega, ovčjega in kozjega mleka. Za pridobitev certifikata se lahko pridelovalci in predelovalci odločijo samostojno ali skupinsko. V shemi tako lahko sodelujejo vsi členi v verigi, od pridelovalcev mleka na kmetijah, do predelovalnih obratov mlečnih izdelkov. Vse to prispeva k transparentnosti pridelave in predelave ter sledljivosti mleka in mlečnih izdelkov, ki jih najdemo na policah trgovin.

Se sprašujete, zakaj je boljše izbrati mleko z znakom "izbrana kakovost – Slovenija" v primerjavi s preostalo ponudbo? Ana Le Marechal Kolar, generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pojasnjuje: "Znak "izbrana kakovost – Slovenija" je zagotovilo, da so proizvodi višje kakovosti in lokalnega porekla, saj sledijo zahtevam iz specifikacije za mleko in mlečne izdelke, ki so jo pripravili proizvajalci in jo je potrdilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Če želijo pridelovalci in predelovalci mleka pridobiti pravico do uporabe znaka, morajo pridobiti certifikat, zato so podvrženi rednim letnim kontrolam neodvisnih certifikacijskih organov. Potrošniki imamo zato zagotovilo, da so mleko in predelani mlečni izdelki označeni s tem znakom zares višje kakovosti in v celoti prihajajo z območja Slovenije."

Ministrstvo za kmetijstvo | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V trgovino po mleko s "smeškom"

Z nakupom izdelkov lokalnega porekla potrošniki opravimo dobro delo, saj izkažemo podporo lokalnim kmetom, zadrugam in mlekarnam. Ključno je zavedanje, da potrošniki z vsakodnevnimi nakupnimi odločitvami krojimo svojo prehransko prihodnost. Zato preprosto nakupujmo izdelke z znakom "izbrana kakovost – Slovenija", ki ima obliko smeška.

Tako bomo še dolgo uživali v okusu domačnosti mleka in mlečnih izdelkov, kot so to počeli tudi naših predniki.

Za spodbujanje uživanja lokalnega mleka in mlečnih izdelkov slovenski pridelovalci in predelovalci mleka v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo promocijsko kampanjo s sloganom "Najboljše imamo doma". Kampanja pod okriljem nacionalnega projekta "Naša super hrana" je namenjena osveščanju, da imamo v Sloveniji kakovostno ponudbo mleka in mlečnih izdelkov. Potrošniki lahko na trgovskih policah najdejo izdelke z znakom "izbrana kakovost – Slovenija", ki je jamstvo za preverjeno kakovost, slovensko pridelavo in predelavo ter dodatno neodvisno kontrolo.

Ministrstvo za kmetijstvo | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano