Uporabno
1628 ogledov

Podnebne spremembe zahtevajo hiter in odločen odziv gospodarstva

Podnebne spremembe Profimedia
Spremembe čutimo tudi v Sloveniji.

Domače znanje o podnebnih spremembah je ključno

Učinki podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme so dejstvo, ki ga občutimo tudi v Sloveniji. Z raziskavami smo prišli do dokaj zanesljivih napovedi sprememb v okolju, ki so v glavnem negativne za gozd: višje povprečne letne temperature, večja sušnost v vegetacijskem obdobju, drugačna razporeditev padavin, spremembe drevesnih vrst v gozdovih, pogostejše naravne ujme, širjenje tujerodnih vrst in razmah bolezni ter škodljivcev. 

 

Večja raba lesne biomase prispeva k blaženju podnebnih sprememb

Promocija pridobivanja, predelave in rabe lesa prispeva k blaženju podnebnih sprememb in učinkovitosti gozdno-lesne verige. Pripravili smo obsežno knjižnico uporabne literature in nasvetov ter podatkov o proizvajalcih ter porabnikih, sistematično tudi zbiramo cene lesnih goriv. Vas zanima, koliko energije je v prostornem metru drv? Izračunajte s kalkulatorjem tukaj

 

Pravočasno prilagajanje gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe zmanjšuje tveganja

Sonaravno, trajnostno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji je učinkovit okvir za prilagajanje na podnebne spremembe. Glavnih izzivov prihodnosti smo se 

že lotili: prilagajamo drevesno sestavo gozda in zmanjšujemo delež smreke, zagotavljamo čim večjo pestrost in mozaičnost gozdov, povečujemo stabilnost gozdnih sestojev z redčenji in razvijamo protokole za nadzor škodljivcev ter bolezni ... 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano