Uporabno
1705 ogledov

Poznavanje porekla mesa je ključnega pomena

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Pri nakupu mesnih izdelkov je izredno pomembno, da smo pozorni na informacije o izvoru, saj je od tega v veliki meri odvisna tudi njihova kakovost.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Prepoznati meso, ki je v celoti pridelano in predelano v Sloveniji, je pri nas preprosto, saj ga označuje znak 'izbrana kakovost - Slovenija'. V shemo, ki zagotavlja slovensko poreklo, kratke dobavne poti in sledljivost mesa, so vključeni številni slovenski rejci in predelovalci ter trgovci, ki skrbijo za višjo kakovost mesa in dodaten nadzor nad mesnimi izdelki.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Slovenija je država s številnimi naravnimi bogastvi, med katera sodijo tudi velike površine travnikov in pašnikov, ki omogočajo pestro kmetijsko dejavnost.

Velik pomen poznavanju porekla mesa pripisuje tudi Jurij Janžekovič z govedorejske kmetije pri Metliki, kjer redijo govedo pod strogimi pogoji sheme kakovosti 'izbrana kakovost'. Ljubezen do kmetijstva se na njihovi kmetiji prenaša iz generacije v generacijo, saj se je z govedorejo začel ukvarjati že Jurijev pradedek.

"Osveščenim potrošnikom je zelo mar, kakšno je poreklo mesa in mesnih izdelkov, ki jih uživajo," poudari Janžekovič. Ob tem opozori na dodano vrednost lokalno pridelanega mesa, ki ga poleg kakovosti odlikuje tudi večja skrb za okolje.

Slovenija ima odlične pogoje za okolju prijazno kmetovanje

Slovenija je država s številnimi naravnimi bogastvi, med katera sodijo tudi velike površine travnikov in pašnikov, ki omogočajo pestro kmetijsko dejavnost. Kar 86 % slovenskih kmetijskih površin leži na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kar onemogoča nastanek velikih farm, kot jih poznamo v tujini.

Slovensko kmetijstvo je tako zaradi majhnih obdelovalnih površin neintenzivno, tradicionalno in bolj trajnostno, vse to pa ugodno vpliva na kakovost hrane, ki jo proizvedemo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pripis k sliki: Meso z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' zagotavlja lokalno pridelavo govejega mesa.

Tudi govedorejska kmetija Jurija Janžekoviča leži na gričevnatem območju, kjer večina zemljišč ni primerna za poljedelstvo. Zato so se na njihovi kmetiji odločili za pašno živinorejo. "Če na tem območju ne bi bilo živinoreje in drobnice, bi se zemljišča zarastla, krajina pa bi izgubila svoj pomen," pojasni.

Veliko prednost v Sloveniji predstavljajo tudi kratke razdalje med kraji in posledično kratke transportne poti. Časovno omejen transport živali ima pozitiven vpliv tako na blaginjo živali kot na varovanje okolja.

Z namenom preprečevanja neugodnega počutja in nižje stopnje stresa pri živalih, prevoz živali od izhodiščnega kraja do cilja ne sme presegati šestih ur. Omejen čas transporta živali zmanjšuje tveganje poškodb med prevozom, izpostavljenost zunanjim vplivom in dehidraciji. Krajša izpostavljenost stresu živali je namreč eden od dejavnikov, ki pomembno vplivajo tudi na kakovost mesa.

Tudi hrana, s katero se prehranjujejo živali, vpliva na okus in sestavo mesnih izdelkov. Shema 'izbrana kakovost' zagotavlja, da so živali rejcev, ki delujejo pod tem znakom, krmljene z zelo kakovostno krmo.

Po besedah govedorejca Jurija Janžekoviča to pomeni, da je krma pripravljena v optimalnem času, da vsebuje vsa potrebna hranila in da je kasneje tudi primerno skladiščena. To predstavlja veliko prednost v primerjavi z uvoženim mesom iz tujih držav, pri katerem navadno ni znano, s čim je bila žival krmljena, niti v kakšnih pogojih je potekala reja.

Z izbiro lokalnih živil pomagamo ohranjati slovensko tradicijo

Čeprav je slovensko meso zelo kakovostno in pridelano na okolju prijazen način, pa se po besedah Janžekoviča še vedno najdejo ljudje, ki gledajo zgolj na ceno mesnega izdelka. Prepričan je, da so potrošniki razdeljeni na dva pola: "Na eni strani so tisti, ki jim je lokalna hrana pomembna in kupujejo izdelke slovenskega porekla, na drugi strani pa so tisti, ki jim je pomembna samo cena, ne glede na kakovost."

Ob tem je zato ključno, da se potrošniki zavedamo, da z nakupom lokalno pridelane hrane  pomagamo ohraniti obstoj slovenskega kmetijstva in živilsko predelovalnih podjetij. Samooskrba z lokalnimi živili je namreč izjemnega pomena, saj zagotavlja varnost za obdobje kriz ter zmanjšuje našo odvisnost od zunanje trgovine.

Prav tako z izbiro lokalne hrane poskrbimo za ohranjanje delovnih mest na domačih tleh, in sicer v celotni verigi, od rejcev do trgovcev.

Ob naslednjem nakupu in izbiri mesa bodite zato pozorni na poreklo mesa in izberite kakovostno lokalno meso, s čimer boste prispevali k ohranjanju kmetijstva v lokalnem okolju in ohranjanju poseljenosti našega podeželja.

Slovenski rejci in predelovalci mesa v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajajo kampanjo s sloganom 'Najboljše imamo doma'. Kampanja je pod okriljem nacionalnega projekta 'Naša super hrana' namenjena ozaveščanju, da imamo v Sloveniji kakovostno ponudbo govejega in perutninskega mesa. Potrošnikom je na voljo pestra ponudba lokalnega mesa, mesnih izdelkov in mesnih pripravkov z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija'. Znak zagotavlja preverjeno kakovost: da so bile živali rojene in rejene v Sloveniji, da je bila celotna predelava mesa izvedena v Sloveniji, ves proces pa je bil podvržen dodatnim neodvisnim kontrolam.

Poseganje po izdelkih z znakom 'izbrana kakovost – Slovenija' pomeni podporo slovenskim pridelovalcem in slovenski prehrambeni industriji. Pri tem bodimo pozorni na uravnoteženo prehrano v skladu s smernicami zdrave prehrane. Naj bo torej slogan kampanje 'Najboljše imamo doma' naše vodilo pri nakupih.