Uporabno
4064 ogledov

Prijetno presenečenje za prebivalce petih občin

Stiskalnica
1/4
Komunala Kranj
Komunala Kranj ima nov projekt, s katerim bodo še dodatno poskrbeli za naš planet ...

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot dve milijardi ton odpadkov, samo v Sloveniji več kot štiri milijone ton. Na srečo pa smo Slovenci vse bolj dosledni in vse pogosteje vestno ločujemo odpadke.

Sodeč po aktualnih podatkih našega Statističnega urada RS, znaša količina nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca kar 509 kilogramov. Od tega pa je delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov kar 72,8 odstotka. Med ločeno zbrane prištevajo vse komunalne odpadke razen mešanih komunalnih odpadkov.

Posledica takega odstotka ločeno zbranih odpadkov je tudi vse večja količina in prostornina ločeno zbranih odpadkov, med njimi odpadne embalaže, ki tudi v naših domovih zavzema nemalo prostora. V Komunali Kranj so našli zanimivo rešitev in obdarili svoje uporabnike.

Stiskalnice v vsa gospodinjstva

Komunala Kranj je v Mestni občini Kranj in občinah Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko začela deliti stiskalnice za zmanjševanje prostornine pločevink in plastenk. Stiskalnice bodo v kratkem razdelili v prav vsa gospodinjstva v omenjenih občinah, osnovni namen projekta pa je zmanjšanje prostornine odpadkov: "Manjša prostornina odpadne embalaže pomeni manjši zabojnik za odpadke."

Ozaveščanje o pomenu vzpostavljanja čistega okolja in ohranjanja pogojev je del poslanstva Komunale Kranj.

Stiskalnica | Avtor: Komunala Kranj Komunala Kranj
Ocene, za koliko se bo zmanjšala prostornina odpadne embalaže, težko napovejo, saj je veliko odvisno od uporabnikov in njihove doslednosti pri zmanjševanju prostornine odpadne embalaže. "Bomo pa zagotovo spremljali statistiko in o tem obveščali. Če pa gledamo plastenko ali pločevinko, se s stiskanjem v stiskalnici prostornina zmanjša na tretjino začetne velikosti," pojasnjujejo v Komunali Kranj.

Tako boste lahko prebivalci občin, kjer izvaja gospodarsko dejavnost Komunala Kranj, prihranili pri prostoru in z dosledno uporabo stiskalnice redkeje odnašali smeti.

"Vsem gospodinjstvom bomo na dom postopoma dostavili stiskalnice. Osnovni namen naprave je zmanjšanje prostornine odpadnih plastenk in pločevink. Stiskalnice bodo pripomogle k boljšemu in učinkovitejšemu ravnanju z odpadki med našimi uporabniki," je povedal direktor komunalnega podjetja Matjaž Berčon.

Tudi zabojniki za odpadke obremenjujejo okolje

Pri zbiranju odpadne embalaže se v Komunali Kranj srečujejo z veliko prostornino teh odpadkov. Zaznavajo namreč, da se pri uporabnikih pojavljajo potrebe po večjem zabojniku za mešano odpadno embalažo, ki ima rumen pokrov. Ob tem pa opozarjajo, da predstavljajo tudi zabojniki za odpadke določeno obremenitev za okolje.

Zato so v Komunali Kranj našli rešitev: "Nameščanju dodatnih ali večjih zabojnikov ter pogledu na prenapolnjene zabojnike s kartonsko embalažo, plastenkami in pločevinkami se lahko izognemo tako, da pred odlaganjem zmanjšamo prostornino embalaže. Odpadno embalažo pred odlaganjem v zabojnik izpraznimo in zložimo ali stisnemo, da zmanjšamo njeno prostornino. Tako se lahko izognemo prenapolnjenim zabojnikom za odpadke."

"Premajhni zabojniki pred hišami in večstanovanjskimi objekti so problem. Manjši volumen odpadne embalaže pomeni manjši zabojnik. Ogromni kupi odpadne embalaže pomenijo veliko težavo pri začasnem skladiščenju, ki ga moramo zagotavljati v komunalnem podjetju, in posledično so visoki tudi transportni stroški odvoza velike količine odpadne embalaže. Nadejamo se ugodnih učinkov, saj bodo uporabniki ob doslednem zmanjševanju prostornine odpadne embalaže lahko vplivali na ceno storitve zbiranja odpadkov. Zmanjšana prostornina namreč pomeni manj stroškov s skladiščenjem in odvozom, posledično pa manj pritiska na cene storitev," je akcijo z besedami podprl direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon. 

Stiskalnica | Avtor: Komunala Kranj Komunala Kranj

Vstop na pot do družbe brez odpadkov

Občine, v katerih kranjska komunala izvaja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, se lahko pohvalijo z vstopom na pot do družbe brez odpadkov. Zastavljene aktivnosti v projektu pridobivanja naziva Zero waste občina in dejavnosti na poti do družbe brez odpadkov so v polnem teku.

Predstavniki Občin, Komunale ter člani različnih društev so zaključili obveznosti v okviru delavnic Zero waste v izvedbi predstavnikov Ekologov brez meja, ki so bile osredotočene na reševanje izzivov v različnih bivalnih okoljih ter na komunikacijo z uporabniki.

Cilj prvih srečanj je bil osredotočen na prikaz čim bolj podrobne slike stanja in na iskanje učinkovitih ukrepov. Tudi v luči prizadevanj za družbo brez odpadkov bodo stiskalnice v pomoč pri zmanjševanju prostornine odpadnih plastenk in pločevink. "S sledenjem natančnim navodilom na stiskalnici bo odpadna embalaža dobila zagotovo bolj vitko podobo," so prepričani v Komunali Kranj.

Ugotavljajo, da se embalaži v življenju težko izognemo, se pa lahko po njihovem nasvetu potrudimo in kupujemo odgovorno: "Ne pretiravamo in kupimo le tisto, kar potrebujemo. Izogibajmo se nepotrebni embalaži in izbirajmo povratno embalažo. Hrane ne zavijajmo v odvečno folijo ali papir. Izogibajmo se izdelkom za enkratno uporabo."

Obenem svetujejo, da se v trgovino odpravimo z nakupovalnim listkom, vrečko ali košaro.

Uporabniki na področju, kjer Komunala Kranj opravlja javno službo zbiranja odpadkov, vestno ločujejo odpadke. Še vedno pa velja, da je najboljši odpadek tisti, ki ga ni.