Uporabno
414 ogledov

Priložnosti in izzivi na trgu upravljanja z odpadki v Sloveniji

Smeti, odpadki Profimedia
Alumni kluba Ekonomske fakultete je organiziral spletni posvet na temo trga upravljanja z odpadki v Sloveniji. Glavne misli po koncu posveta so, da je za ureditev področja upravljanja z odpadki nujno sodelovanje med različnimi podjetji in sektorji ter močna in prisotna vloga država kot koordinatorke.

Slovenija ima enega manj urejenih trgov z upravljanjem odpadkov. Kot primere dobre prakse so sogovorniki izpostavljali Nemčijo in Avstrijo. V Nemčiji so uvedli posebno agencijo, ki bi jo zaradi premalo inšpektorjev, nizkih kazni, slabega nadzora in na splošno neustreznega regulativnega okvira po mnenju red. prof. dr. Saše Polanca iz Ekonomske fakultete potrebovali tudi pri nas. V preteklih letih je vlada problem nakopičenih odpadkov reševala pri izvajalcih javnih služb z interventnimi zakoni ter dodatnimi proračunskimi sredstvi.

Polanec je opozoril, da pri pripravi novega predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) mnogi vidiki niso bili upoštevani. "Sodelovanje in sinergija sta na tem področju ključnega pomena. Država bi morala v tem primeru nastopati kot koordinator med različnimi deležniki, vendar se pri pripravi predloga zakona ZVO-2 z zunanjim akterji ni sodelovalo," je poudaril in nadaljeval, "da bi morala biti koordinacija s strani države boljša tako v začetnih fazah priprave zakona kot tudi kasneje pri nadzoru zakonodaje."

Odpadki s covid-19 | Avtor: Profimedia Profimedia

"Ne razpolagamo s pravimi podatki, pojavljajo pa se tudi očitki o pritiskih različnih interesnih skupin," je razložil Bojan Tavčar iz Javne Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence in dodal, "trg upravljanja z odpadki v Sloveniji je med bolj netransparentnimi." Prihodnja zakonodaja bi morala večji poudarek dati na mehanizem učinkovitega nadzora. Pri novem predlogu zakona ZVO-2 je po njegovem mnenju težava predvsem v tem, ker ta ni skladen z evropskimi trendi in trendi Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Nov predlog prinaša monopolno ureditev, ki pa za trg ni najbolj optimalna. S tem se je strinjal tudi Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, saj bi ta "z zvišanjem cen v največji meri škodoval prav malim podjetnikom in obrtnikom".

Bart Stegeman iz EIT Climate-KIC je izpostavil na pomen inovacij in visoko izobraženega kadra v panogi. Slovenija se lahko zgleduje po raznih iniciativah, ki potekajo po Evropi. S tem bo uporabila svoj potencial.

Tuje države so lahko dober zgled za našo deželo. Vsi sogovorniki so menja, da bi monopolna ureditev znatno ovirala razvoj in ureditev trga upravljanja z odpadki.