Uporabno
38 ogledov

Rezultati Skupine MOL v letu 2020: soliden rezultat v zelo zahtevnem letu

ženksa, denar Profimedia
V celotnem letu 2020 je EBITDA dosegla 2,05 milijarde ameriških dolarjev. Omenjen rezultat je presegel nove smernice, kjer so se upoštevale COVID razmere (približno 1,9 milijarde ameriških dolarjev), kjer se je glede na leto 2016 EBITDA zmanjšala za 16 %, na kar sta imeli vpliv pandemija in gospodarska kriza.
  • Čista EBITDA je v Q4 leta 2020 znašala 464 milijonov ameriških dolarjev, kar je medletno gledano za 23 % nižje. Omenjeno je odraz šibkejšega naftnega makro okolja.
  • Proizvedena količina v dejavnosti raziskav in proizvodnje se je zaradi prispevka ACH v letu 2020 povečala za 8 % na 120 mboepd, kljub temu se je EBITDA medletno znižala za 34%. To je posledica izjemno šibkega zunanjega cenovnega okolja.
  • EBITDA dejavnosti rafinerij in trženja se je v Q4 zmanjšala na 133 milijonov, kar je odraz znižanih rafinerijskih marž in običajnih sezonskih nihanj zadnjega četrtletja. Celoletni rezultat je bil za 15 % nižji kot leto prej.
  • EBITDA v segmentu storitev za kupce se je v Q4 povečala za 23 %, na 128 milijonov, v celotnem letu 2020 pa je segment ustvaril 510 milijonov ameriških dolarjev EBITDA, kar je za 8 % več kot v letu 2019.
  • Smernice EBITDA za leto 2021 znašajo približno 2,3 milijarde ameriških dolarjev.
Skupina MOL je objavila svoje finančne rezultate za leto 2020. Kljub spopadanju s pandemijo in gospodarsko krizo je Skupina MOL v zadnjem četrtletju (Q4) leta 2020 ustvarila čisti EBITDA v višini 464 milijonov ameriških dolarjev, s čimer je celoletna čista EBITDA dosegla 2,05 milijarde ameriških dolarjev. Končni letni rezultat leta 2020 je tako presegel med letom posodobljen načrt oziroma smernice, kjer so se upoštevale COVID razmere. V letu 2020 so vsi segmenti kljub letu motenj, nestanovitnosti in negotovosti dosegli 636 milijonov ameriških dolarjev prostega denarnega toka, kar je več kot pred letom dni. Organski CAPEX za leto 2020 je znašal 1,41 milijarde ameriških dolarjev, kar je v skladu s predvidenimi smernicami (te so predvidevale do 1,5 milijarde ameriških dolarjev). MOL pričakuje, da si bo makro okolje verjetno opomoglo, ter bo EBITDA za leto 2021 znašala približno 2,3 milijarde ameriških dolarjev. 

Predsednik upravnega odbora – Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal slednje:

“Leta 2020 smo dosegli več kot 2 milijardi ameriških dolarjev EBITDA, in čeprav je bil zaslužek v primerjavi z letom 2019 nižji, nam je hiter in pravočasen odziv na krizo omogočil ustvariti še močnejši prosti denarni tok, kot je bilo predvideno v naših smernicah pred COVID-om. To je bilo mogoče le pod pogojem, če je imelo vsako poslovno področje pozitivni denarni tok, kljub letu večjih motenj. Leto 2020 je bilo zagotovo leto, kot ga še ni bilo in z nikoli videnimi izzivi. Zelo sem ponosen na vse naše kolege, saj je naše poslovanje tudi v času največje krize potekalo nemoteno, še naprej smo bili zanesljiv partner vsem našim strankam in partnerjem. Nadaljevali smo tudi s strateškimi naložbami, ki so se na žalost zaradi omejitev gibanja nekoliko upočasnile. Tudi pod velikim stresom smo se nadalje osredotočali na našo vizijo in v letu 2021 načrtujemo podvojiti svoja prizadevanja za napredek pri preobrazbi poslovanja. Pričakujemo, da bo leto 2021 leto tisto, ki bo prineslo nekaj normalizacije in okrevanja, kar je tudi v skladu s pričakovanji naših naraščajočih smernic EBITDA, v višini 2,3 milijarde ameriških dolarjev. Tudi naše kapitalske naložbe se morajo nadoknaditi, tako da bo naš organski CAPEX znašal približno 1,7-1,9 milijarde ameriških dolarjev. Omenjeno pomeni, da bomo naložbe ponovno popolnoma financirali s pozitivnim prostim denarnim tokom.”

EBIDTA v dejavnosti raziskav in proizvodnje (Upstream) – se je v zadnjem četrtletju (Q4) zmanjšala na 181 milijonov, na omenjeno znižanje so vplivale tehnične prilagoditve povezane z ACG, MOL-ovo novo pridobitvijo v Azerbajdžanu. Celoletni EBITDA tega segmenta je dosegel 689 milijonov USD, kar je za 34 % nižje kot pred letom dni. Nižje cene nafte in plina so le delno izravnale prispevek ACG, ki je celoletni obseg proizvodnje povečal za 8 %, v primerjavi z lanskim letom. Dokazane in verjetne rezerve so se do konca leta 2020 povečale na 364 mboepd (iz 270 mboepd ob koncu leta 2019), kar odraža prispevek ACG in neto popravek rezerve navzgor v portfelju, kar pomeni 312 % nadomestitev rezerv.

Dejavnost rafinerij in trženja (Downstream) – v celotnem letu 2020 se je čista CCS EBIDTA znižala za 15 %, ter ustvarila 740 milijonov ameriških dolarjev, kar je odraz šibkega makro okolja. Rezultat zadnjega četrtletja (Q4) je dosegel 133 milijonov ameriških dolarjev, na kar so vplivale znižane rafinerijske marže in sezonska nihanja. Prodaja rafiniranih proizvodov se je v primerjavi z lanskim četrtletjem zmanjšala za 14 %, na kar je vplival drugi val pandemije. Poliol projekt je ob koncu zadnjega četrtletja presegel 75 % celotne realizacije. Za dotični projekt je MOL skupaj z izvajalcem za inženiring, nabavo in gradnjo ocenil, da se bo dokončanje projekta zaradi pandemije premaknilo v drugo polovico leta 2022 (prvotno je bilo planirano za drugo polovico leta 2021). Posledično se zaradi zamude lahko skupni investicijski izdatki povečajo na približno 1,3 milijarde EUR (prvotno je bilo planirano 1,2 milijarde EUR).

Rast EBIDTA v segmentu storitev za kupce (maloprodaja) se je v zadnjem četrtletju (Q4) v primerjavi z lanskim letom povečala za 23 % in je EBITDA znašala 128 milijonov ameriških dolarjev, predvsem zaradi višjega prispevka goriv in nižjih stroškov poslovanja. Dotični segment je v celotnem letu 2020 ustvaril EBITDA v višini 510 milijonov ameriških dolarjev, kar je za 8 % višji rezultat kot v letu 2019. Prosti denarni tok se je v Q4 več kot podvojil in v letu 2020 medletno poskočil za 28 %, na 381 milijonov ameriških dolarjev. Uvajanje konceptov na področju ne-goriv se je kljub pandemiji nadaljevalo: število rekonstruiranih lokacij z vključenimi Fresh Corner-ji se je od konca leta 2019 povečalo z 877 na 955.

EBIDTA v plinskem segmentu (Gas Midstream) - je v letu 2020 dosegel 201 milijon EBITDA, kar je 8 % več kot pred letom dni. V zadnjem četrtletju (Q4) se je EBITDA medletno znižala za 41 %, torej na 42 milijonov ameriških dolarjev. Omenjeno je posledica bistveno nižjih rezervacij čezmejnih zmogljivosti, in s tem nižjih reguliranih prihodkov, zmanjšanja tranzitnih prihodkov in višjih stroškov poslovanja.

 

O Skupini MOL

Skupina MOL je integrirana, mednarodna naftna in plinska družba s sedežem v Budimpešti na Madžarskem. Aktivna je v več kot 40 državah z dinamično mednarodno ekipo, ki šteje 25.000 ljudi in beleži več kot 100 let izkušenj v naftni industriji. Raziskovalne in proizvodne dejavnosti podjetja MOL so podprte z več kot 75-letnimi izkušnjami na področju ogljikovodikov. Trenutno poteka proizvodnja v 9 državah, raziskovalne dejavnosti pa v 14-ih. Skupina MOL upravlja 4 rafinerije in 2 petrokemijski enoti v okviru integriranega upravljanja oskrbovalne verige, in sicer na Madžarskem, Slovaškem in Hrvaškem. V Skupini MOL obratuje blizu 2.000 bencinskih servisov v 10 državah Srednje in Jugovzhodne Evrope.

Služba za odnose z mediji:

Katja Grabrovec,

E: katja.grabrovec@novelus.si,

T: +386 41 829 180