Uporabno
4135 ogledov

Študij, ki uči samostojnosti in zagotavlja svetlo prihodnost

Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede
Izbira poklica in študija spada med najtežje in najpomembnejše odločitve v življenju. Dobro je, da dijaki izberejo študij na podlagi svojih interesov, saj bo ta odločitev vplivala na njihovo nadaljnje življenje. S pravo izbiro bodo uspešnejši, bolj produktivni in inovativni pri svojem delu.

Dandanes se marsikdo odloči za preusmeritev na popolnoma drugo poklicno področje. Na Fakulteti za organizacijske vede za vpis na visokošolski študij ni starostne omejitve. Ne glede na to, za kateri način študija se odločite – rednega ali izrednega. Programi so večinoma brezplačni, razen posameznih primerov, ki jih določa zakon.

Na Fakulteti za organizacijske vede se boste počutili kot doma. Ustanovljena je bila leta 1958. Pod svojim okriljem ima že več kot 20.600 diplomantov, ponuja pa študij na vseh stopnjah: visokošolski strokovni, univerzitetni, bolonjski magistrski in bolonjski magistrski študijski program.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Delo zaposlenih temelji na etičnih načelih. So družbeno odgovorno naravnani ter usmerjeni na raziskovanje širše perspektive organizacijskih znanosti. Poudarek je na stalni odprti komunikaciji s študenti, ki so vključeni v organe upravljanja.

Vrednote fakultete so družbena odgovornost za trajnostni razvoj, kredibilnost, etičnost in transparentnost do študentov, zaposlenih in okolja, akademska svoboda ter odličnost pri izvajanju izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti.

Na fakulteti izvajajo blokovni način študija, ki enakomerno porazdeljuje obremenitve študenta ter omogoča sprotno in kakovostnejše učenje.

Slogan Univerze, ki študij izvaja v Kranju, se glasi: Izberi znanje, izberi prihodnost!

Študijski programi prihodnosti

Izbirate lahko med kakovostnimi mednarodno akreditiranimi študijskimi programi na področju organizacije in managementa poslovnih in delovnih sistemov, kadrovskih in izobraževalnih sistemov in informacijskih sistemov.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek

Študijski program Inženiring poslovnih sistemov

Program, ki vam bo dal veliko širine in omogočil, da postanete nepogrešljivi člen ekipe v podjetju, je študijski program Inženiring poslovnih sistemov. Naučili se boste interdisciplinarnega pristopa, kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja poslovnih problemov.

V ekipi je pomembno sodelovanje, saj boste kasneje na delovnem mestu v zelo redkih primerih delali sami. Zato se morate preizkusiti v vseh vlogah: od vodenja do sledenja.

Študij je namenjen vsem, ki bi se želeli preizkusiti v vseh segmentih vsakega podjetja ali ustanove, kot so trgovina, bančništvo, zavarovalništvo, industrija, kmetijstvo, telekomunikacije, mediji, logistika, turizem, javni sektor, storitve, zdravstvo in drugo.

Če se odločite za študij te smeri, ne boste zgolj sedeli za klopmi, ampak boste spoznali veliko podjetij in ustanov, s katerimi sodelujejo v okviru programa Inženiring poslovnih sistemov. To vam bo izjemno pomagalo pri izkušnjah in nadaljnjem odločanju za poklic.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Študenti te študijske smeri namreč spoznavajo projektno vodenje, inženiring kakovosti, oblikovanje delovnih okolij, predvidevanje, planiranje in vodenje produkcije. Srečajo se z ekonomijo in informatiko, osvojijo kar nekaj tehničnih znanj in se naučijo pomena dela s ključnimi kadri.

Prav tako se ukvarjajo z ekologijo in tudi z obvladovanjem delovnih sredstev, osvojijo razumevanje, kako izboljšati učinkovitost in ohraniti odpornost podjetja ter kako vzpodbujati inovacije. Na študiju primerov spoznavajo principe reševanja praktičnih izzivov v podjetjih z obvladovanjem procesov stalnih izboljšav, principe vpeljave vitke proizvodnje in principe uporabe različnih standardov.

Študijski program Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov

Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov je program, ki gre z roko v roki s sorodnimi najkakovostnejšimi programi doma in v tujini ter odpira velike zaposlitvene možnosti družbeno in menedžersko usmerjenim študentom. Odpira velike priložnosti, za tiste, ki pa iščete varno zaposlitev, je to pravi program.

Študenti te smeri osvojijo znanja s področja kadrovanja oziroma upravljanja z ljudmi, pri čemer je poseben poudarek na pristopih, modelih in rešitvah, ki so bistvene za učinkovito izbiranje, usmerjanje in organiziranje ljudi. Glavni cilji tega študijskega programa so usposobiti študente za obvladovanje in razvijanje kadrovskih in izobraževalnih sistemov, zagotavljanje ustreznih medsebojnih odnosov, timskega dela in dela, ki prinaša konsistentno učinkovitost s posebnim poudarkom na vodenju kadrovskega poslovanja.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

S pridobljenim znanjem so študentje sposobni doseči tudi visoko skladnost med profili zahtev delovnih mest in profili usposobljenosti zaposlenih. Prav tako se lahko diplomanti te smeri potegujejo za delovna mesta vodenja in upravljanja v večini organizacij javnega in zasebnega sektorja, saj med študijem osvojijo potrebna organizacijsko-menedžerska znanja.

Nekateri študenti so se odločili za študij te smeri, ker bi radi delali z ljudmi in bi radi postavili svoje podjetje. Mnogi so začeli razvijati svojo poslovno pot. “Profesorji so dostopni in z veseljem priskočijo na pomoč, prav tako pa se trudijo, da bi nam predstavili čim bolj aktualne teme,” pravi študentka programa Organizacija in management informacijskih sistemov.

FOV mi je ponudil veliko možnosti za pridobivanje znanja in izkušenj zunaj študijskih klopi, delo na projektih in med drugimi tudi opravljanje neobvezne prakse v podjetju. Vse to pa po mojem mnenju ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo profesorjev, ki študenta ne obravnavajo samo kot vpisno številko, temveč kot kolega,” pravi še en zadovoljni študent smeri.

Študijski program Management v športu

Ta program je pravi za vse ljubitelje športa. Če ste v življenju veliko energije posvetili športu in spremljanju le-tega, je študijski program Management v športu odlična izbira. Namenjen je tako vrhunskim športnikom kot vsem tistim, ki jih zanima vodenje športnih prireditev, objektov, klubov in podobno.

Študija traja tri leta. Naziv, ki ga pridobite, je diplomirani menedžer v športu. Ta študij je izjema, saj ga je mogoče obiskovati le izredno in je posledično plačljiv.

Diplomanti te študijske smeri se v času študija opremijo z znanji za operativno izvajanje funkcij procesa menedžmenta in za izvajanje poslovnih funkcij v različnih športno-storitvenih organizacijah

in pri športnih projektih, saj vsebina študija posega tako na področje poslovnih ved kot na področje športa.

Študenta se v času študija vzgaja v duhu spoštovanja zakonitosti, športne in poslovne etike ter dobrih poslovnih praks.

Fakulteta za organizacijske vede | Avtor: Fakulteta za organizacijske vede Fakulteta za organizacijske vede

Študijski program Krizni management

Krizni management vam bo pisan na kožo, če v krizni situaciji takoj prevzamete odgovornost, se učinkovito lotite reševanja problemov in rešite težave.

Svoje sposobnosti boste tako izpilili, da se boste z lahkotnostjo soočili z negotovostjo. Celovito boste obvladali tveganja. Cilj programa je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni posredovanja in reševanja kriznih situacij na področju notranjega obvladovanja tveganj v organizacijah, zunanjega obvladovanja tveganj vezanih na organizacije in zunanjega obvladovanje tveganj, ki segajo zunaj okvira organizacij.

Po koncu študija so diplomanti opremljeni z znanji za vodenje organizacije v času pred, med in po krizi.

Gre za edini program v Sloveniji, kjer dobite naziv krizni manager oziroma krizna managerka.

Se lahko zaposleni kandidat prijavi na redni študij?

To je povsem mogoče. Na status študenta zaposlitveni status ne vpliva. Seveda pa zaposleni študent nima ugodnosti, kot so zavarovanje, subvencionirana prehrana in prevoz.