Uporabno
36294 ogledov

Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja? Preverite, kako ravnati!

mimijana Alan Rutar
Preverjene in preizkušene informacije, kako se obnašati, ko vas ustavijo policisti, kakšen je postopek vrnitve, če se je odvzem vozniške že zgodil, kolikšna je sodna taksa in vse ostalo, kar morate vedeti - v enem članku.

Vsakega je že kdaj ustavila policija. Če vas še ni, se verjetno vozite le podnevi, vaš avtomobil ne izstopa in se popolnoma držite prometnih predpisov. Tudi če upoštevate več nasvetov, kako se izogniti policijski kontroli, ki po naših izkušnjah delujejo, se lahko zgodi, da vas policisti vseeno ustavijo. Takrat ostanite mirni, se ne odzivajte pretirano in nikakor ne, če k temu niste pozvani. Dokumente poiščite, šele ko policist zahteva vozniško in prometno dovoljenje, ter na vprašanja odgovarjajte kratko in jedrnato. Tekom postopka se ne izpostavljajte še dodatno. Če se boste tega držali, težav ne bi smelo biti. Pomembno je, da ne ponujate policiji nobenega vzroka za prepoved nadaljnje vožnje in začasen odvzem vozniškega dovoljenja.

Začasni odvzem, niti prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja nista nujno usodna, če pravilno sledite postopku!

Kljub primernemu vedenju pa do odvzemov vozniške in prepovedi vožnje lahko pride, najpogosteje zaradi neustreznega psihofizičnega stanja voznika ali prehitre vožnje. Na srečo takšen odvzem vozniške ni nujno usoden, dobro pa je čim prej pričeti s postopkom za vrnitev vozniškega dovoljenja.

"V primeru začasnega odvzema po spremembi Zakona o prekrških ZP-1J sodišče lahko ugodi predlogu za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja le, če je oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornih vozil, in če ostale pomembne okoliščine kažejo, da začasen odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa." (vir: Indigo novice )

mimijana | Avtor: Alan Rutar Alan Rutar

Osebi, ki ima tuje vozniško dovoljenje, sodišče tega ne odvzame, a lahko prepove njegovo uporabo v Sloveniji. Kot novo prakso pa slovenska sodišča uvajajo možnost odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti tujega vozniškega dovoljenja enako kot za imetnike slovenskega.

Po začasnem odvzemu pride tudi do prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (ali pa se slednji zgodi samostojno, ko presežemo 18 "pik"). Je izpit možno "obdržati" kljub prekršku, ki preseže 18 kazenskih točk? Ob ustrezno pripravljenem in pravočasno vloženem predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko sodišče odloči o odložitvi sankcije in o dodatnih pogojih, kot sta preizkusna doba, ki lahko traja od 6 mesecev do 2 let, in rehabilitacijski program, zasnovan glede na stanje vašega zdravja (edukacijske delavnice, psihosocilane delavnice, zdravljenje odvisnosti ali varna vožnja). Med preizkusno dobo ne smete storiti hujšega prekrška in obenem morate izpolniti obveznosti, določene v sklepu.

Kaj se šteje kot hujši prekršek in kaj narediti v primeru odvzema vozila?

Hujši prekrški so vsi, za katere je predpisana stranska sankcija najmanj 3 kazenske točke. Prav tako med hujše prekrške sodi vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Do odvzema vozniške velikokrat pride tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Pozor! Že sama ugotovitev prisotnosti alkohola v izdihanem zraku za voznike, ki med vožnjo ne smejo prekoračiti 0,00 mg alkohola v litru izdihanega zraka, prinese najmanj 300 evrov kazni in 4 kazenske točke! Zato je v času preizkusne dobe še bolj pomembno, da se na cesto z avtomobilom odpravite le, kadar niste zaužili alkohola.

mimijana | Avtor: Alan Rutar Alan Rutar

Alkotest policisti odredijo tudi v primeru, da ni nobenega suma ali znakov opitosti. Pri preverjanju prisotnosti drog, za katerega se velikokrat uporabi na slino delujoča naprava, pa je potreben ustrezen postopek z zapisnikom, ki vam ga mora policist izročiti na kraju dogodka. Enako kot za alkohol pa velja tudi za droge: ne vozite, če ste pod njihovim vplivom, saj ogrožate svoje življenje, življenja drugih, nato pa še svojo denarnico! Na primer vožnja pod vplivom kokaina je strogo prepovedana in se sankcionira z globo 1.200,00 EUR in izrekom stranske sankcije 18 kazenskih točk – kar pomeni začasni odvzem in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Odvzem vozila je posledica vožnje brez veljavnega dovoljenja, pa naj ga vozi lastnik ali tretja oseba (tudi v slednjem primeru lahko lastnik prejme globo). Začasno odvzet avtomobil se odpelje pooblaščencu, tablice pa pošlje Upravni enoti, ki vnese podatek o zasegu v evidenco registriranih vozil. Tudi na odvzem vozila je dobro pripraviti kakovosten ugovor, saj imate v 99 % možnost, da avto dobite nazaj. Bistven cilj odvzema vozila je namreč preventiven, torej, da se storilce odvrne od bodočih podobnih kršitev.

Zdravniški pregled, zaslišanje, sodna taksa in predlog za oprostitev plačila stroškov postopka za odvzem vozniške

Odvzem vozniškega dovoljenja prinese stroške postopka oziroma sodno takso, ki pomeni izrek dodatne globe v višini vsaj 230,00 evrov. Dobra novica je, da se ji lahko izognete, če ustrezno pripravite Predlog za oprostitev plačila stroškov postopka. Tega je najbolje pripraviti in oddati kar skupaj z drugo dokumentacijo; Predlogom za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja in Predlogom za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Tako postopka ne zavlačujete in ne višate stroškov sodišča po nepotrebnem.

mimijana | Avtor: Alan Rutar Alan Rutar

Velik strošek predstavlja tudi globa, ki jo prejme kršitelj. Če globa znaša vsaj 300 evrov, lahko predlagate, da namesto plačila globe in sodnih stroškov opravite delo v splošno korist, ki ga urejajo Probacijske enote.

Ne glede na to ali so vam začasno odvzeli vozniško dovoljenje ali imate tuje vozniško dovoljenje in so vam ga prepovedali uporabljati, je prvi korak za uspešen postopek vrnitve.Zdravniški pregled za voznike, ki ga opravite v najbližji pooblaščeni ambulanti medicine dela, prometa in športa (MDPŠ). Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti običajno predpiše rehabilitacijski program glede na vaše psihične in fizične sposobnosti za vožnjo, ki jih ugotavljalo na kontrolnem zdravniškem pregledu. Na kontrolni zdravniški pregled se tudi dobro pripravite in upoštevajte navodila.

Na kontrolni zdravstveni pregled, ki je pogoj za uspešen postopek vrnitve odvzetega vozniškega dovoljenja, se prijavite takoj po prejemu sklepa, saj lahko naletite na dolgo čakalno vrsto!

mimijana | Avtor: Alan Rutar Alan Rutar

Poleg zdravniškega spričevala pomembno vlogo pri ugoditvi predloga za vrnitev vozniške igra tudi narava in pomen očitane kršitve, osebnost obdolženca, njegovo prejšnje življenje in druge okoliščine, ki pričajo v prid oceni sodišča, da začasen odvzem ni nujno potreben. Navodila, kako ta predlog napisati, prejmete neposredno s sklepom o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja.

Zaslišanje v postopku začasnega odvzema vozniškega dovoljenja predstavlja izjemo, pri kateri vam na zaslišanje ni treba, če ga sodnik ni izrecno zahteval in namesto tega pošljete pisni zagovor. Slednjega lahko sodnik tudi zahteva, obdolženec pa odkloni. Najprej vedno dobro preverite, česa ste obdolženi, saj mora to v vabilu biti jasno navedeno, v zagovoru pa poleg osebnih in drugih relevantnih podatkov navedete vsa dejstva in dokaze v svojo korist. Pisni zagovor je potrebno oddati v 8 dneh od prejema vabila in v primeru, da to možnost vabilo navaja, v tem času vložiti tudi predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja.