Uporabno
2607 ogledov

Za največjimi zvezdami je tudi ogromno odrekanja

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik
Mnoge deklice in prenekateri fant si želijo postati balerine ali plesalci, ko bodo veliki. Ali pa pevke in pevci, kot njihovi vzorniki. Številni glasbeno nadarjeni otroci sanjajo o tem, da bodo nekoč igrali na odrih najbolj prestižnih dvoran na svetu in z igranjem na svoj priljubljen inštrument jemali dih občinstvu. In s pravim pristopom ter predvsem ustreznim šolanjem te sanje lahko postanejo resničnost.

Otrokom, ki že kot majhni kažejo umetniško nadarjenost in obožujejo glasbo ali ples, je zagotovo pisana na kožo izobraževalna ustanova, ki se osredotoča predvsem na piljenje teh njihovih umetniških sposobnosti. In takšen je zagotovo Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, ki se mu lahko otroci pridružijo že pri rosnih šestih letih starosti.

O tem, kako je videti šolanje v šoli, kjer vsi – tako učitelji oziroma profesorji kot tudi učenci – dihajo za glasbo in ples, ali morajo vsi bodoči učenci opraviti sprejemne izpite in kako so le-ti videti, kdaj je sploh pravi čas, da se otrok resno posveti plesu ali glasbi in še o mnogo drugem smo govorili z ravnateljico OE Glasbena šola Konservatorija za glasbo in ples Ljubljana, gospo Betko Bizjak Kotnik.

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana | Avtor: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik

Kako je videti šolanje na konservatoriju?

Barvitost in pestrost šolanja na Konservatoriju za glasbo in balet lahko najbolje opišemo tako, če najprej povemo, da se v programih glasba in ples srečujejo generacije otrok in mladostnikov starih od 6 do 25 let. Programi Konservatorija popeljejo otroka od prvih korakov spoznavanja glasbe ali plesa iz glasbenih in plesnih pripravnic skozi osnovno glasbeno in plesno stopnjo, ki se praviloma zaključuje kot osnovnošolsko obdobje. Praviloma zato, ker glasbena šola omogoča starostna odstopanja otrok pri vpisu ali nadaljevanju šolanja, ki so pogojena zaradi specifike igranja inštrumentov ali predispozicije glasu ali telesa. 

Med obiskovanjem osnovne glasbene stopnje se učenci že po nekaj letih šolanja družijo, plešejo, ustvarjajo plesne kompozicije, mnogi muzicirajo v komornih sestavih, godalnem ali pihalnem orkestru ali prepevajo v mladinskem pevskem zboru. Na letnih predstavah in javnih nastopih se srečujejo z dijaki umetniške gimnazije, ki že stopajo po profesionalni poti umetnika. Srečujejo pa se tudi s profesorji, ki poučujejo te bodoče mlade profesionalne glasbenike in plesalce. Izobraževalna vertikala je za Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana velika dodana vrednost.  

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana | Avtor: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik

Kdaj se lahko otrok pridruži konservatoriju za glasbo in balet?

Glasbena šola konservatorija vsako leto v maju povabi k vpisu nove učence za novo šolsko leto. To leto bodo vpisi in sprejemni preizkusi potekali med 21. in 25. majem 2021.

Na spletni strani je objavljena povezava, kjer lahko starši prijavijo otroka na preizkus nadarjenosti za vpis na inštrument, petje in ples ali ga vpišejo v programe glasbenih in plesnih pripravnic.

V program predšolske glasbene vzgoje se lahko vpišejo otroci, ki bodo v tekočem letu dopolnili starost 6 let (letnik 2016)  v programe glasbene in plesne pripravnice pa otroci, ki dopolnijo 7 let (letnik 2015). Prijave sprejemamo vse do zapolnitve prostih mest, sprejemnega preizkusa za vpis v pripravnice ni.

SPREJEMNI PREIZKUSI
PROGRAM GLASBA - BALET 
Sprejemni preizkusi za inštrument, petje, balet in sodobni ples bodo potekali med 21. in 22. 5. 2021.
PRIJAVE SPREJEMAMO DO 11. 5. 2021 NA TEJ POVEZAVI
VPIS V PROGRAME
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest, pri čemer se bo upošteval vrstni red prijav. Prijava bo potekala preko aplikacije e-glasbena šola.
PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA in GLASBENA PRIPRAVNICA
Odprtje prijavnice: 10. 5.–30. 5. 2021
PLESNA PRIPRAVNICA SODOBNI PLES, Vegova 7
Odprtje prijavnice:24. maja 2021 ob 7.00
BALET, Ižanska 12 
Odprtje prijavnice: 25. maja 2021 ob 7.00

Za izvajane programe je število prostih mest določeno s sistematizacijo Ministrstva za izobraževanje za znanost in šport, saj glasbena šola Konservatorija za glasbo in balet spada v del javne mreže, ki ga financira Republika Slovenija. Glasbeno šolo financira tudi Mestna občina Ljubljana. Pod njenim okriljem je bila izpeljana temeljita prenova stavbe med letoma 2018-19.

Balet, baletka, balerina, ples | Avtor: Profimedia Profimedia

Najmlajši torej sprejemnega preizkusa nimajo, pravite. Kaj pa starejši – je treba vsem opraviti sprejemne izpite?

Za vpis na inštrumente in petje in za vpis na sodobni ples ali balet se opravi preizkus nadarjenosti. Za vpis na petje in inštrument se otrok predstavi tako, da pripravi pesmico po lastnem izboru, ki jo zapoje pred tremi učitelji, ki sestavljajo komisijo. Po pesmici otrok ponovi tudi nekaj ritmičnih in melodičnih motivov, ki mu jih bo predstavil učitelj. Komisije so pri nas na glasbeni šoli različne glede na inštrument, h kateremu se otroci vpisujejo.

Za vpis na balet in sodobni ples se ob preizkusu plesne nadarjenosti preveri fizične predispozicije (videz celotne figure, mehkost in odprtost kolčnega sklepa, oblika stopal, prožnost Ahilove tetive, gibljivost hrbtenice) ter kandidatove muzikalne in ritmične sposobnosti. Za vpis na sodobni ples pa je poleg zgoraj naštetega merodajna postavka plesnost, kar pomeni velika sposobnost vživljanja v neko vsebino, zanimiv in izviren izbor gibalnega materiala, ki ga kandidat uporabi v plesni improvizaciji.

Informacije o možnosti vpisa v glasbeno šolo bomo sporočili po izvedbi sprejemnih preizkusov s povabilom k vpisu po elektronski pošti oziroma z objavo zaporednih številk sprejetih učencev na spletni strani.

Glasbena šola, glasba, instrument | Avtor: Profimedia Profimedia

Kako otroka prijaviti na sprejemne izpite?

Dobro je otroku ponuditi izbiro pesmice, ki mu je ljuba in ne prezahtevna, s katero se bo lahko lepo in sproščeno predstavil. Izbira inštrumenta je lahko tudi težka izbira, zagotovo pa v teh letih ni nujno odločilna. Za predstavitev inštrumentov smo si na Konservatoriju tokrat zamislili posneti nastop najmlajših učencev plesa in inštrumentov, ki je objavljen na naši spletni strani. Starši si lahko skupaj z otroci ogledajo in prisluhnejo zvokom različnih družin inštrumentov, ki jih na šoli poučujemo. Ob tem velja omeniti, da lahko šola učencem za prvo leto šolanja kar nekaj inštrumentov ponudi v izposojo.

Pred kakšne izzive so postavljeni vaši učenci in učenke? Kaj se pričakuje od njih?

Učenci glasbene šole se z vstopom v glasbeni svet soočijo z novo zvrstjo sporazumevanja. To za najmlajše v prvi vrsti zajema spoznavanje glasbe, ritma in možnosti izražanja s petjem ali gibom, tudi ob igranju Orffovih inštrumentov.

Veliko pozornosti učitelji namenijo učencem, ki prvič v roke prejmejo inštrument. Na uvodnih urah se jim predstavi, kako ravnati z njim, ga držati in pravilno uporabljati, koliko ter na kakšen način dnevno redno vaditi, da bo zvenel v svoji lepoti, kako je potrebno zanj skrbeti in ga čistiti.

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana | Avtor: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik

Z vpisom na inštrument ali petje se učence seznani z opismenjevanjem, ki zajema znake, s katerimi zapisujemo melodijo, ritem, trajanje, dinamiko in še težja naloga, da urijo glasbeni spomin in posluh, ki je nepogrešljiva podpora pri učenju petja ali inštrumenta. Tega se učijo pri predmetih nauk o glasbi in solfeggio.

Cilj in naloga programov glasbene šole je skrb za razvoj in sooblikovanje osebnosti učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja. Omogoči se odkrivanje in razvoj talenta in pridobivanje znanja za nadaljnje izobraževanje. Predvsem pa glasbena šola ponuja priložnost za umetniško izražanje in doživljanje glasbe ter plesa čim večjemu številu otrok.

V sklopu projektov, predstav, igranja v ansamblih in orkestrih vzgaja medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi vrstniki. Tako stremi k vzgoji občih kulturnih in civilizacijskih vrednot, razvijanju ter ohranjanju lastne kulturne in naravne dediščine.

Balet, baletka, balerina, ples | Avtor: Profimedia Profimedia

Kdaj je pravi čas, da otrok začne z baletom ali inštrumentom? Je kdaj prehitro, je kdaj prepozno?

Priporočljiva starost za vstop v glasbeno šolo in učenje inštrumenta je 6. let. Bolj intenzivno z inštrumentom, baletom ali sodobnim plesom PA se otroci pričnejo ukvarjati pri priporočljivi starosti devet let. Od tod dalje je program v glasbenem izobraževanju prilagojen tako, da skozi leta in stopnje izobraževanja določa časovni obseg in vsebine, ki učence vodijo pri razvoju in osvajanju veščin. 

Kako se vse skupaj začne? In kdaj je čas, da začne nadarjena plesalka oziroma plesalec trenirati resneje?

Kot omenjeno, se intenzivna in resnejša vadba baleta prične z desetim oziroma enajstim letom starosti, ko pričnejo učenci obiskovati 3. razred baleta. Takrat imajo pouk štirikrat tedensko po uro in pol. Pred tem poteka pouk dvakrat tedensko.

Prva dva razreda baletnega šolanja sta namenjena osvajanjem osnov in pripravi na kasnejše šolanje. Glasbena šola izvaja tudi program sodobnega plesa, kjer se nabor ur stopnjuje od dvakrat tedensko po 45 min do dvakrat tedensko po 90 min, kar predstavlja dobro predznanje za vstop na umetniško gimnazijo za sodobni ples.

Balet, baletni čevlji, ples | Avtor: Profimedia Profimedia

Kaj potegne za sabo to, če si želiš nekoč biti poklicna balerina oziroma baletnik?

Spoznavanje s čudovitim svetom ene izmed odrskih umetnosti in razvijanje koordinacije, elegance gibanja in plesanja po glasbi. Hkrati pa pogosto odrekanje prostemu času in marsikateri obšolski dejavnosti. Baletno šolanje zahteva veliko mero discipline in trdega dela, enako kot treniranje za profesionalni šport.

Zakaj je za nekoga, ki se ima namen poklicno ukvarjati z glasbo ali plesom, bolje, da  obiskuje takšno specifično šolo kot neko splošno gimnazijo?

To vprašanje se dotika dela srednješolskega izobraževanja na Konservatorju za glasbo in balet Ljubljana, ki se imenuje umetniška gimnazija, kjer lahko nadarjeni mladi glasbeniki in plesalci po končani glasbeni šoli svoje glasbeno izobraževanje nadaljujejo. Program je vezan na sistematično razvijanje, poglabljanje in razširjanje strokovne – glasbene, plesne ter splošne izobrazbe. Usmerjen je v pripravo na maturo in za nadaljnje izobraževanje na univerzi.

Velika prednost za dijake umetniške gimnazije je dejstvo, da se vse vsebine in dejavnosti odvijajo na eni lokaciji in se s profesorji tako strokovno teoretičnih predmetov kakor tudi splošno izobraževalnih, ki skupaj tvorijo en kolektiv, lahko pogosteje srečujejo in komunicirajo. Velika prednost je prihranek časa, ko je potrebno razporediti in uskladiti urnik vsebin s časom, prepotrebnim za vadenje in urjenje spretnosti ter znanj inštrumenta ali plesa.

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana | Avtor: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Jaka Babnik

Kaj nudite učencem glasbene šole poleg rednega pouka in nastopov?

Poleg rednega pouka inštrumenta, plesa, nauka o glasbi ter solfeggia, vseh internih in javnih nastopov na šoli ter izven nje, vsako leto organiziramo gostovanja in izmenjave tako solistov, komornih skupin kot orkestrov, ki delujejo na šoli (kitarski ansambel, godalni orkester, pihalni orkester in mladinski pevski zbor) s slovenskimi glasbenimi šolami, zadnja leta pa tudi z glasbenimi ustanovami v tujini (Avstrija in Madžarska).  Otroci se tako lahko srečujejo in poslušajo muziciranje svojih vrstnikov, si izmenjujejo že pridobljene izkušnje ter sklepajo dragocena prijateljstva.

Vrsto let nudimo vsem učencem tudi dodatna izobraževanja v obliki strokovnih seminarjev, ki jih vodijo domači in tuji priznani pedagogi in umetniki. Ob tem velja omeniti vlogo šolskega sklada, ki učencem omogoča sofinanciranje poletnih obsežnejših seminarjev doma in v tujini.

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana | Avtor: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Petra Hlebš Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana/Petra Hlebš

Ker so seminarji v velikem številu namenjeni učencem vseh starosti, se učenci nižje šole lažje spoznavajo z dijaki srednje šole, ki so jim mnogokrat vzor in motivacija za še bolj predano delo in hitrejši napredek. Rezultat vsega je, da se ponašamo z lepim številom naših učencev, ki so sprejeti na srednjo stopnjo konservatorija, nadaljujejo svoje izobraževanje ter se hkrati že spogledujejo s profesionalno potjo glasbenika ali plesalca.

V tem času učenci in pedagogi najbolj pogrešajo vrstniško druženje ob vajah orkestrov, zborov in ansamblov. Še posebej so dobrodošla dvodnevna druženja na intenzivnih vajah, ki jih redno izvajamo v šolskih centrih po Sloveniji.

Ponosni smo na mnoge umetnike, ki izhajajo iz naše šole. Delujejo na neodvisni sceni, so člani orkestrov ali solisti v SNG Opera in balet Ljubljana ali delujejo ter so aktivno prisotni pri širjenju glasbene in plesne kulture, tako doma kot v tujini.

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana | Avtor: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana | Avtor: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana