Uporabno
313 ogledov

Zavarujte sebe in svoj dom, da bo prihodnost varna

Družina Profimedia
Pot do lastnega doma je bila naporna in končno občutite olajšanje in srečo, saj ste na svojem. Čeprav v teh veselih trenutkih ne želite razmišljati o neprijetnih scenarijih, je prav, da se nanje pripravite, saj nikoli ne veste, kaj vam prinaša prihodnost.

Pri tem vam lahko pomagajo tudi zavarovanja. Zavarovalnica Triglav na portalu Vse bo v redu izpostavlja osnovne informacije o zavarovanju doma, življenjskih zavarovanjih in tudi preventivne ukrepe, s katerimi si lahko zagotovite miren spanec. 

Osnovno zavarovanje doma lahko zahteva že banka

Če ste za nakup novega doma pri banki najeli hipotekarni kredit, zavarovanje doma sploh ni vprašanje, saj ga bo od vas zahtevala banka kot pogoj za odobritev kredita. Zavarovalno polico boste pri zavarovalnici morali skleniti v njeno korist, ali drugače, vinkulacija bo v korist banke.  

To pomeni, da bo ob vsakem neljubem oziroma škodnem dogodku na nepremičnini zavarovalnica pri banki preverila, komu se poplača nastala škoda. Banka lahko zahteva, da se najprej poplačajo morebitne neporavnane obveznosti, ostalo zavarovalnino pa boste dobili vi kot zavarovanec.

Kot nepremičnino običajno zavarujete zgradbo, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene inštalacije in drugo vgrajeno mehansko opremo. Za osnovne, tako imenovane temeljne nevarnosti se zavarujete s požarnim zavarovanjem, ki krije škodo zaradi požara, strele, eksplozije, viharja, toče, udarca zavarovančevega motornega vozila, manifestacije in demonstracije.

Srečen par | Avtor: Profimedia Profimedia
Če ste kupili stanovanje v večstanovanjski hiši, se pred sklenitvijo zavarovanja pri upravniku stavbe pozanimajte, kakšno osnovno zavarovanje večstanovanjske nepremičnine je že sklenjeno. Na podlagi tega boste lahko za svoje stanovanje sklenili še dodatna zavarovanja oziroma kritja, če bo to potrebno. 

Sklenete lahko paketno zavarovanje etažne lastnine DOM-02 in tako poskrbite, da bodo dodatno zavarovane na primer sodobne inštalacije v stanovanju, drage vgradne luči in podobno. Enako velja tudi za predelne stene, če nastane škoda na njih, bo s tem izplačilo lažje in hitrejše, saj ne bo treba preverjati, ali skupno zavarovanje bloka krije nastalo škodo, in v kolikšni meri.  

Zavarovanje opreme v hiši in stanovanju

Svoj novi dom ste zagotovo opremili z novim pohištvom, gospodinjskimi in drugimi elektronskimi napravami, vanj vnesli vam drage in dragocene predmete. Tudi to je pametno zavarovati. Sklenete lahko zavarovanje stanovanjske opreme, kamor spada vsa oprema, ki ni del stavbe, vaši osebni predmeti in stvari. Pri tem ne glejte na vrednost posameznega predmeta, ampak oceno skupne škode, na primer ob požaru. 

Elektronske naprave in gospodinjske aparate lahko za primer poškodb in kvarov, ki niso del garancije, dodatno zavarujete s strojelomnim zavarovanjem, zavarovanjem za indirektni udar strele in zavarovanjem mehanskega loma. Umetniške predmete in dragocene kose stilnega pohištva pa lahko zavarujete s samostojnim zavarovanjem, pri čemer bo zavarovalna vsota ustrezala vrednosti zavarovanega predmeta. 

Nov dom | Avtor: Profimedia Profimedia
Da bi se med vsemi možnostmi zavarovanj nepremičnine in opreme v njej lažje znašli in odločili,  Zavarovalnica Triglav za eno- ali dvostanovanjske hiše svetuje paketno zavarovanje DOM-01, za zavarovanje stanovanj v večstanovanjski stavbi pa paketni zavarovanji etažne lastnine DOM-02 in paketno zavarovanje stanovanjskih premičnin DOM-03.

Življenjska zavarovanja za primer najhujših dogodkov

O smrti nihče ne želi razmišljati, a žal je življenje takšno, da nikoli ne morete vedeti, kje in kdaj se vaša pot lahko za vedno konča. Smrt je dogodek, ki globoko in trajno zaznamuje družino, še težje pa je, če vaše bližnje obremenite še z dolgovi. Ob najemu dolgoročnega kredita je sklenitev življenjskega zavarovanja za primer smrti nujna.  

Družina | Avtor: Profimedia Profimedia
Izberete lahko med dvema različnima življenjskima zavarovanjema. Prvo je življenjsko zavarovanje za primer smrti, pri katerem bo zavarovalnica upravičencu v primeru smrti zavarovanca izplačala celotno zavarovalno vsoto. Druga možnost je življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, ki zagotovi pokritje  neplačanega dela kredita.

Pomembno je, da ne zamenjujte teh dveh življenjskih zavarovanj z zavarovanjem kredita, ki ga banka zahteva ob odobritvi kredita. Pri tem gre za zavarovanje banke pri zavarovalnici. Banka si s tem zagotovi, da ji bo denar, ki vam ga je posodila kot kredit, poplačala zavarovalnica, če bi šlo kaj narobe. A pozor: vaš dolg se bo v tem primeru prenesel na vašo družino oziroma dediče. Temu se izognete s sklenitvijo Življenjskega zavarovanja za primer smrti oziroma Življenjskega zavarovanja kreditojemalcev. 

Izguba službe ali nižji mesečni dohodki so lahko velik stres

Pred nakupom nepremičnine in najemom dolgoročnega stanovanjskega kredita je treba pomisliti tudi na možnost, da začasno ostanete brezposelni, ali pa vam delodajalec zniža plačo. Oboje lahko zelo oteži ali celo onemogoči redno odplačevanje mesečnih obrokov kredita ter hkrati vpliva na vaš družinski proračun in življenje.

Če se vam zgodi kaj takega, se morate najprej obrniti na banko, pri kateri ste najeli kredit. V bankah vsakega kreditojemalca obravnavajo individualno in ob teh dogodkih poskušajo zanj in za banko najti najugodnejšo rešitev. 

Možnosti, ki jih predlagajo banke, je več. Če gre le za kratkotrajnejšo izgubo dohodkov, se lahko z banko dogovorite za odlog odplačil mesečnih obveznosti, tako imenovani moratorij. Če so težave dolgotrajnejše, pa se lahko dogovorite za podaljšanje dobe odplačevanja kredita in s tem se bo znižal znesek mesečnega obroka. Z vnovčenjem zavarovanja ali iz drugih virov lahko morda delno ali v celoti poplačate kredit, možnost je tudi, da dolg in s tem obveznost odplačevanja prenesete na tretjo osebo, ali pa najamete novo posojilo. 

par na banki | Avtor: Profimedia Profimedia
Ena od možnosti je tudi sklenitev zavarovanja za primer brezposelnosti. V tem primeru zavarovalnica krije šest oziroma dvanajst mesečnih obrokov kredita in vam tako pomaga prebroditi kritično obdobje iskanja nove zaposlitve. 

Med neljubimi dogodki je lahko tudi ločitev

Čeprav ob sklenitvi zakonske zveze ali odločitvi para za skupno življenje in nakupu skupnega doma nihče ne razmišlja o ločitvi, ali pa vsaj meni, da se njemu to ne more zgoditi, statistika kaže drugače. Vse več parov se razide, v večini primerov pa je treba ob tem razdeliti tudi skupno premoženje. 

Par se o tem lahko dogovori individualno, po zakonu pa velja, da se vse, v zvezi ali zakonu ustvarjeno premoženje, razdeli na pol. Družinski zakonik pa od aprila letos prinaša še eno možnost, in sicer sklenitev tako imenovane predporočne pogodbe, ki jo lahko skleneta zakonca in partnerja v zunajzakonski zvezi. Parom, ki jo lahko sklenejo kadar koli v času partnerske oziroma zakonske zveze, omogoča, da se bodo vnaprej dogovorili o vseh podrobnostih tega, kako se v primeru razhoda deli njuno premoženje, vključno z nepremičnino. 

Sorodne novice