Uporabno
935 ogledov

Zavezani smo k sonaravnemu, trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji

Gozdar, les Profimedia
Z gospodarjenjem uresničujemo vse vloge gozdov.

[video: 10705 / ]

Usmerjanje razvoja gozdov v Sloveniji je poudarjeno večnamensko, saj poleg proizvodnih funkcij gozdovi opravljajo še ekološke in socialne funkcije. Gozdovi vplivajo na življenje vsakega od nas, zato se v njih srečujejo interesi lastnikov gozdov in javnosti. Usklajevanje zasebnih in javnih interesov je zahtevna naloga javne gozdarske službe oz. Zavoda za gozdove Slovenije, ki se uresničuje s sodelovanjem z lastniki gozdov in drugimi uporabniki gozdnega prostora.  

 

Slovenska gozdarska šola 

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti gozdov ter na načrtnem delu z njimi. V ospredje je postavljen gozd kot celosten ekosistem z vsemi njegovimi živimi in neživimi deli. Takšnemu načinu dela z gozdom, ki ga uresničuje enotna javna gozdarska služba v vseh gozdovih Slovenije, lahko rečemo tudi slovenska gozdarska šola. 

 

Razvoj gozdov usmerjamo po zgledu narave 

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki ga v Sloveniji udejanjamo že več kot 50 let, temelji na načrtnem gospodarjenju z gozdom, ki je prilagojeno individualnim rastiščnim in sestojnim razmeram ter vlogam gozda in upošteva naravne procese ter strukture, značilne za naravne gozdne ekosisteme. Sonaravno gozdarstvo v kar najmanjši meri posega v odnose med njimi in s tem ohranja krhko dinamično ravnovesje gozdnega ekosistema. 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano